zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kogenerace s puncem Skupiny ČEZ

15.09.2010
Energie
Kogenerace s puncem Skupiny ČEZ

Bezpečnost a spolehlivost kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny si v praktickém provozování v České republice chce ověřit také Skupina ČEZ, resp. její nový ostravský útvar Kogenerace, který kogenerační zdroje nyní začíná nabízet i municipální sféře.

>>Z technického pohledu jsou vyvinuty a v praxi široce používány kogenerační zdroje s výkony od zhruba 100 kW až po zařízení v řádu jednotek MW. Právě v takovém rozsahu chce ČEZ podle místních podmínek nabízet obcím a městům související komplexní služby,<< poznamenává Ing. Michal Rzyman, ředitel útvaru Kogenerace. Tento útvar vstupuje na tuzemský trh se strategickým cílem dosáhnout do roku 2020 v centrálně řízených kogeneračních jednotkách instalovaného výkonu až 200 MW. Provoz kogenerační jednotky je přitom většinou ovládán autonomním řídicím systémem s možností dálkového přenosu dat, případně řízení.

OTÁZKA: V jakém smyslu máme chápat >>komplexnost<< vámi nabízených služeb?

ČEZ bude nabízet komplexní služby v oblasti dodávky tepla, elektřiny, případně také chladu. Tedy od projektu přes výstavbu až po provozování. ČEZ obvykle zůstane vlastníkem těchto technologií. Modely spolupráce však mohou být různé, a to od pouhé modernizace přes modernizaci spojenou s provozováním kotelny (teplárny) až po provozování celé soustavy (zdroj - rozvody - předávací místa). Cílem je vytvořit pro naše zákazníky a partnery ekologicky příznivé, stabilní a dlouhodobě výhodné dodávky tepla a elektřiny či i chladu. Chceme oslovit zejména subjekty, které provozují kotelnu s klasickými kotli, přičemž tato zařízení už nesplňují současné požadavky a standardy. Své služby chceme nabízet i těm, jimž rostou náklady na vytápění, a proto s ohledem na stáří technologie uvažují o modernizaci vytápěcího systému. Za svého potenciálního zákazníka považujeme rovněž každého, kdo chce optimální technické a ekonomické řešení a chybí mu odpovídající technické a finanční zázemí pro o pravy a investice do zařízení.

OTÁZKA: Proč dáváte přednost tomu, že instalovanou jednotku budete sami provozovat, než abyste ji obci pouze dodali na klíč

Společnost ČEZ má opravdu zájem instalované kogenerační jednotky vlastnit a provozovat. Tímto způsobem potvrzujeme vlastní odpovědnost za navržené řešení a zároveň chceme být i do budoucna dlouhodobě pevným a spolehlivým partnerem.

OTÁZKA: Hodlá-li radnice nahradit uhelnou kotelnu kogenerační jednotkou, co by si měla předem důkladně ověřit a rozmyslet?

V každém objektu nebo každé soustavě po analýze potřeby tepla vychází jiná situace. Bez odborného posouzení nelze tvrdit, že modernizace či instalace kogenerační technologie je pro daný subjekt výhodná. Proto všem zájemcům nabízíme, že jim posoudíme technicko-ekonomickou vhodnost instalace kogeneračního zdroje.

OTÁZKA: Doporučujete při instalaci kogenerační technologie ponechat v objektu >>v záloze<< stávající, třeba uhelnou kotelnu?

Kogenerační jednotky nebývají jediným zdrojem tepla pro daný objekt. Je-li to možné, umisťujeme nový zdroj v kotelně na místě demontované části starého zařízení. Kogenerační zdroj pak obvykle pracuje podle denní potřeby tepla v příslušném režimu buď samostatně, nebo společně s ostatními zdroji tepla v kotelně. Tak lze pokrýt i nutné odstávky během revizí a oprav.

OTÁZKA: Platí pro instalaci kogeneračních zdrojů kromě technických a finančních limitů rovněž nějaké legislativní mantinely?

Je to hlavně posouzení vlivu nové technologie na životní prostředí. Jde o emisní a hlukové limity, které musí být při provozu kogeneračních zdrojů ze zákona dodrženy.

OTÁZKA: Co byste poradil obci, která nemá dostatek peněz na projekt tohoto druhu?

Možností financování těchto projektů je u koncových zákazníků více. Útvar Kogenerace nevylučuje žádnou možnost financování, tedy ani třeba model PPP či EPC. Jak už jsem uvedl, chceme v oblasti kogenerace nabízet komplexní služby od posouzení vhodnosti instalace přes návrh modelu spolupráce, financování až po provozování. Cílem je společně se dohodnout na optimálním řešení.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí