zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE FIRMY ASIO, spol. s r.o.

24.09.2010
Voda
POZVÁNKA NA SEMINÁŘE FIRMY ASIO, spol. s r.o.

Hospodaření s dešťovými vodami ... s čepicí v ruce

Hlavní odborné téma:

  • Hydrologické poměry a jejich změny v posledních letech
  • Systémy odvádění dešťových vod
  • Nová legislativa a její vliv na chování investorů
  • Vliv odvádění na čistotu povrchových vod
  • Havarijní zabezpečení ploch
  • Technická řešení pro odvádění a zasakování srážkových vod


V posledních letech došlo k obratu v nahlížení na hospodaření s dešťovými vodami. Pojem (zkratka) HDV - hospodaření s dešťovými vodami se dokonce stal zažitým pojmem. Uvědomili jsme si, že systémová řešení založená na co nejrychlejším odvedení dešťových vod do toků přinášejí řadu problémů jak v oblasti hydrologické, tak i v oblasti čistoty vod.

Vyšší intenzity deště ve spojení s rychlým odváděním vod vedou k místním záplavám a zvýšené erozi toků a vyšší průtoky v jednotných kanalizacích pak k přetížení odlehčovacích komor, změně poměru odlehčení, a tak i k úniku vyššího množství znečištění. Což má za následek např. problémy se sinicemi a tedy neplnění našich závazků vůči EU co se týká imisních hodnot a dalších ukazatelů "dobrého stavu vod". Ukazuje se, že jak se říká, všechno souvisí se vším, no a porušení rovnováhy je pak trestáno problémy.

Obsah semináře se tedy pokouší pojmout problematiku srážkových vod co nejkomplexněji, tj. od pochopení hydrologických závislostí, přes systémová rozhodnutí a opatření až ke konkrétním technickým opatřením -způsobům odvádění a konkrétní řešení objektů.
Část semináře pak bude věnována i nové legislativě týkající se srážkových vod a zkušenostem s jejím uplatňováním.

Na své by si tak měli přijít jak projektanti, tak i pracovníci vodoprávních úřadů a instituce a firmy zabývající se v současnosti problémem "Kam s ní" (dešťovou vodou).
To i přesto, že primárně byl obsah semináře sestaven na základě zájmu a na objednávku ČKAIT. ČKAIT, která podpořila uspořádání tohoto semináře i vydání publikace o HDV. Jejím obsahem je to nejdůležitější o hospodaření s dešťovými vodami. Publikaci bude možno zakoupit v rámci semináře.

Dovolujeme si Vás tedy pozvat a jako hostitelé nabídnout něco jako komplexní menu z oblasti dešťových vod. Seminář jako předkrm a knihu pak jako hlavní chod.

Za pořadatele a ČKAIT

Ing. Karel Plotěný Ing. Oldřich Pírek

Termíny a místa

02.11.2010 Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1

04.11.2010 Praha, Konferenční centrum VŠCHT - Jižní město, kolej Sázava, K Verneráku 950


Program:

8.30 - 9.00 hod. Prezence

9.00 - 11.30 hod. 1. blok přednášek

a) Dešťová voda a její úloha v krajině a městě
Přednášející: D. Stránský / I. Kabelková / V. Bareš
b) Právní rámec v ČR a technická podpora
Přednášející: D. Stránský / I. Kabelková / V. Bareš
c) Stavebně-technická opatření (spektrum opatření, obecný postup návrhu)
Přednášející: V. Bareš / D. Stránský / I. Kabelková
d) Technický návrh opatření, příklady
Přednášející: J. Vítek / V. Bareš
e) Provoz a údržba stavebně-technických opatření
Přednášející: R. Kuk / J. Vítek

11.30 - 12.00 hod. Přestávka na kávu, občerstvení a zodpovězení dotazů

12.00 - 13.30 hod. 2. blok přednášek

f) Objekty na havarijní zabezpečení odtoku ze zpevněných ploch
Přednášející: K. Plotěný/O. Pírek
g) Objekty na odlehčování, akumulaci a zasakování srážkových vod
Přednášející: O. Pírek / M. Uher
h) Úloha projektanta při stavbě, stavební kázeň
Přednášející: R. Kuk / J. Vítek
i) Obecná diskuse
Trvání: libovolné, resp. dle možností

13.30 hod. Diskuse, závěr

Zařazení seminářů

1)"Program celoživotního vzdělávání ČKAIT"
s bodovým hodnocením - 1 bod.

2)"Akreditovaný vzdělávací program pro
pracovníky věřejné správy" - průběžné vzdělávání.

Účastnický poplatek
Základní vložné 1000,- Kč/os. vč. DPH.

Členové ASIOklubu a zástupci státní správy mají vstup zdarma, na základě vyplněné a zaslané přihlášky.

Zástupci státní správy platí pouze vložné 500,- Kč vč. DPH v případě požadavku o vyhotovení Certifikátu o akreditaci.

Členové ČKAIT platí 50% ze základního vložného tj. 500,- Kč vč. DPH

Publikace (metodika) "Odvádění srážkových vod" bude pro účastníky prodávána se slevou za 200,- Kč vč. DPH (platí pro všechny skupiny účastníků).

Vložné a publikaci je možné uhradit zasláním odpovídající částky na č.ú. 2502440101/2600 Citibank a.s., Brno. Jako variabilní symbol uvádějte IČ vaší organizace.

Cíl semináře

Srozumitelnou a koncentrovanou formou shrnout změny v legislativě a nabídnout systémová a technická řešení použitelná při řešení problematiky hospodaření s dešťovými vodami.
Motivovat účastníky k udržitelnému, ekologickému zacházení se srážkovými vodami.
Podpořit informovanost veřejnosti vydáním publikace (metodiky) "Odvádění srážkových vod". Tato publikace byla podpořená ČKAIT a vydaná ve spolupráci se skupinou Odvodnění urbanizovaných území při CzWA a ČVUT v Praze.

Přihlášení na seminář
Přihlášku je možné vyplnit na webových stránkách www.asio.cz, nebo odeslat poštou, nejpozději však do 5 dnů před termínem semináře.

Seminář pořádá
ASIO spol. s r.o. ve spolupráci s ČKAIT a pod záštitou odborné skupiny "Odvodnění urbanizovaných území" při CzWA.

Organizační garant
Vratislav Cibula
tel.:+420 548 428 111, fax: +420 548 428 100
e-mail: asio@asio.cz, www.asio.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí