zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tip na výlet: Pravěká osada Dubicko

17.10.2010
Příroda
Ekologická dovolená, cestování
Tip na výlet: Pravěká osada Dubicko

Nedaleko meandrů horního toku řeky Moravy, na jejím levém břehu, leží Dubicko. Název vsi je odvozen od doubí, dubiny, dubového lesa. Místo bylo osídlené již v pravěku, dnes je vyhledávaným malebným koutem Horního Pomoraví.

nullObec Dubicko leží na trase ze Zábřehu do Úsova, v Úsovské vrchovině, která směrem na západ pře chází od údolní nivy řeky Moravy. Právě řeka umožnila v blízkosti Dubicka, u necelé tři kilometry vzdálené zemědělské usedlosti Háj, vystavět technický div - říční elektrárnu.

Kulík, pisík, bobři - navštivte je na kole

Pět kilometrů jižně od Dubicka se nachází chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. V plochých štěrkových náplavech tu hnízdí kulík říční a pisík obecný, strmé břehy jsou domovem ledňáčků a nory si tu hloubí bobři, oblast je rovněž biotopem vzácných druhů korýšů. Chráněná oblast je přístupná po cyklostezce číslo 6026, na jejíž trase leží i Dubicko. V sousedství CHKO se nachází Mohelnice, starobylé město, které je dnes důležitým dopravním uzlem, neboť se zde napojuje silniční trasa z Hradce Králové na rychlostní silnici do Olomouce a silnici vedoucí směrem na Jeseník a dále do Polska. Jihovýchodně, 13 kilometrů od Dubicka, leží Uničov a opačným, severozápadním směrem je 10 kilometrů vzdálený Zábřeh. Zmíněná města jsou z Dubicka dostupná také po cyklostezkách. Obec udržuje řadu historických památek, mezi které patří farní kostel Povýšení sv. Kříže, v jehož věži je jeden z nejstarších zvonů na Zábřežsku - pochází z roku 1476. V dubické márnici je dosud zachováno gotické jádro z 2. poloviny 13. století. V obci stojí kamenný kříž s korpusem Krista, byl vytvořen roku 1774, a místní ochraňují také smírčí kříž z 16. století.

Víme, jak na odpadky

Před dvěma roky se v Dubicku rozhodli zařadit se mezi skupinu měst a obcí, které své odpadové hospodářství modernizují vytvářením vlastních sběrných dvorů, v nichž efektivně třídí odpady. V Dubicku postavili s přispěním Operačního programu Životní prostředí sběrný dvůr s dotřiďováním plastů. Vedle papíru, skla a plastů mohou lidé do sběrného dvora nosit i objemný odpad a nebezpečné složky odpadu komunálního. Na ploše 3 krát 30 metrů je zajištěn i zpětný odběr elektrických a elektro nic kých zařízení a štěpkování dřeva. Díky malé třídicí lince, kterou obsluhují nezaměstnaní, je možné ve sběrném dvoře plasty i třídit. Až do té doby totiž v obci s více než tisícovkou obyvatel žádné centrální sběrné místo nebylo. Pouze úložiště nebezpečného odpadu a sběr starého papíru ve škole. Nový sběrný dvůr proto občané Dubicka přivítali. Mohou odevzdávat více druhů třiditelných komunálních odpadů, než tomu bylo dříve. A ulevilo se samozřejmě i skládce, začali na ní vozit daleko menší množství směsného komunálního odpadu.

Víte, že...

Archeologické průzkumy potvrzují, že území obce Dubicko bylo intenzivně osídleno již v pravěku, ve starší i mladší době kamenné. V období kultury lužické se jižně od obce nalézala osada s pohřebištěm. V písemných pramenech se Dubicko uvádí poprvé roku 1253, kdy zdejší tvrz a území získané od moravského markraběte držel vladyka Beneda z Dubicka, vrchní lovčí pozdějšího krále Přemysla Otakara II.

Více najdete na...

Dubicko
Litovelské Pomoraví
Uničov

Autor: Michal Bečvář

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí