zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt ChemLog

12.10.2010
Doprava
Chemické látky
Projekt ChemLog

Konference SpeedChain 2010 je ideální příležitostí představit průběžné závěry, ke kterým dospěli partneři projektu ChemLog za dva roky práce na realizaci projektu.

ChemLog se již prezentoval na loňské konferenci SpeedChain a pro tento rok se stal jedním z partnerů. Součástí letošního programu bude 3. mezinárodní konference ChemLog. Co se vlastně skrývá pod názvem projektu ChemLog? Je to akronym vzniklý ze základů slov "chemie" a "logistika" a vyjadřuje hlavní cíl celého tříletého mezinárodního projektu: najít cesty, jak posílit a zefektivnit logistiku chemických látek, surovin i produktů ve střední a východní Evropě a zejména pak na ose západ - východ.

Chemlog3.JPGDo projektu se zapojilo celkem deset partnerů ze sedmi zemí (tři z Německa, dva z Česka a po jednom ze Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska a Itálie). Vedoucím partnerem projektu ChemLog je Ministerstvo hospodářství a práce spolkové země Sasko-Anhaltsko. Českou republiku v něm zastupuje Svaz chemického průmyslu ČR a Ústecký kraj, Slovensko je zastoupeno Svazem chemického a farmaceutického průmyslu SR. Projekt ChemLog je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, z programu Central Europe. V prvním roce po zahájení realizace projektu se jednotliví partneři zabývali popisem silných a slabých míst pro logistiku chemických látek na svém území. Z jednotlivých lokálních SWOT analýz pak rakouský partner sestavil společnou SWOT analýzu platnou pro území střední a východní Evropy. Vedle SWOT analýzy jednotliví partneři projektu v prvním období popisovali i svá nejlepší řešení, ze kterých byla sestavena společná příručka "Best practice". Účastníci loňského semináře na konferenci SpeedChain 2009 byli o těchto výstupech již informováni.

Prostřední rok trvání projektu byl věnován zpracování tzv. studií proveditelnosti opatření, která by měla nebo mohla zlepšit podmínky pro logistiku chemických látek ve sledované oblasti. Jednotliví partneři se na základě SWOT analýz rozhodovali, kde by navrhovaná opatření mohla přinést největší efekty. Ústecký kraj tak jako jednu z oblastí, která má velký potenciál pro budoucí zlepšení logistických podmínek nejen v chemickém průmyslu, ale obecně v jakékoliv dopravě, vyhodnotil labskou vodní cestu. Ve spolupráci se společností CityPlan a Dopravní fakultou ČVUT Praha byla zpracována studie proveditelnosti "Zlepšení podmínek pro říční dopravu ve střední Evropě (zejména na Labi)". SCHP ČR se zabýval další velmi významnou oblastí pro přepravy chemických látek, a to kombinovanou dopravou. Studii "Kombinovaná doprava ve střední a východní Evropě" zpracoval Výzkumný ústav organických syntéz. Obě tyto studie, stejně jako studie ostatních zahraničních partnerů projektu ChemLog, budou odborné veřejnosti představeny právě na letošním ročníku konference SpeedChain.

Chemlog1.JPGSvaz chemického průmyslu ČR je nejvýznamnějším reprezentantem chemického průmyslu, členem Svazu průmyslu a dopravy ČR i Evropské federace chemického průmyslu CEFIC. SCHP ČR je i propagátor a organizátor unikátní celosvětové iniciativy odpovědného podnikání v chemii "Responsible Care" na území České republiky. Obdobné postavení na Slovensku má Svaz Chemického a farmaceutického průmyslu SR.

SCHP ČR sdružuje 84 individuálních členů z řad chemických výrobců, dopravců, škol a výzkumných institucí i dalších subjektů angažujících se v chemickém průmyslu. Formou kolektivního členství jsou zapojeny i Asociace výrobců nátěrových hmot ČR, Česká asociace čistících stanic, Česká asociace petrolejářského průmyslu a Svaz chemických obchodníků a distributorů ČR. SCHP provozuje od roku 1996 na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Transportní informační nehodový systém. TRINS se tak stal jedním ze 17 obdobných systémů fungujících v zemích západní Evropy, ve kterém poskytují výrobci a distributoři chemických látek pomoc složkám integrovaného záchranného systému při odstraňování dopravních nehod s nebezpečím úniku chemických látek.

Chemlog2.JPGÚstecký kraj je zatím jediným krajem České republiky, který se připojil k celoevropské síti chemických regionů ECRN. Tato síť sdružuje již téměř deset let regiony napříč Evropou, ve kterých hraje chemický průmysl významnou roli. Ústecký kraj, na jehož území se nachází největší z chemických podniků Česka, se k této iniciativě přihlásil v roce 2006. ECRN, jako meziregionální aktivita, působí jako významný představitel regionálních zájmů, které prosazuje zejména v bruselské administrativě. Svým působením v ECRN tak Ústecký kraj hájí zájmy své i zájmy chemického průmyslu České republiky v celoevropských i celosvětových podmínkách.

Konference SpeedChain 2010 je ideální příležitostí představit průběžné závěry, ke kterým dospěli partneři projektu ChemLog za dva roky práce na realizaci projektu. Závěrečný, třetí rok bude věnován přípravě celoevropských doporučení a hledání možných zdrojů pro financování navrhovaných opatření, k čemuž odborná diskuse s účastníky konference SpeedChain jistě velmi dobře přispěje.

Zeptali jsme se Ing. Ladislava Nováka, ředitele Svazu chemického průmyslu ČR:

Novák_SCHP.jpgCo očekáváte od letošní účasti na konferenci SpeedChain ?
První prezentaci výsledků projektu ChemLog odborné veřejnosti. V loňském roce jsme připravili v Břevnovském klášteře regionální setkání projektu, na kterém jsme projekt představili. Letos představíme na 3. mezinárodní konferenci projektu ChemLog výsledky dílčích studií proveditelnosti všech 10 partnerů projektu. Očekáváme, že tím bude zahájena diskuze k výstupům projektu na mezinárodní úrovni. Chceme získat pro připravená doporučení podporu odborné veřejnosti.

Co vás vedlo k rozhodnutí stát se opakovaně partnery konference SpeedChain?

Chemické podniky jsou významným zákazníkem pro logistické firmy. Je přirozené, že jsme právě SpeedChain, jako jejich největší setkání v regionu, zvolili za místo pro diskuzi nad strategickými materiály nezbytnými pro zachování udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti střední a východní Evropy při současné minimalizaci vlivů přepravy produktů na životní prostředí a jejich vyšší bezpečnost.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí