zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lídři politických stran kandidujících v Děčíně jsou proti stavbě protipovodňové zdi na Mariánské louce. Strany, které o ní rozhodly, ale mlčí.

14.10.2010
Politika
Lídři politických stran kandidujících v Děčíně jsou proti stavbě protipovodňové zdi na Mariánské louce. Strany, které o ní rozhodly, ale mlčí.

DĚČÍN - Z dotazníkové ankety Arniky a dalších občanských sdružení jednoznačně vyplynulo, že většina lídrů politických stran, kandidujících v nadcházejících volbách v Děčíně, nesouhlasí s výstavbou protipovodňové zdi na Mariánské louce. Naopak zástupci těch stran, které o stavbě zdi rozhodly, svůj názor vůbec nesdělili. "Je zarážející, že současné vládnoucí strany, které rozhodly ve prospěch zdi, nechtějí vyjma jedné vstupovat do diskuze o tématu, jež je pro Děčín poměrně zásadní. Přitom právě před volbami je demokratická diskuze určitě na místě," okomentoval výsledek předvolebního dotazníku vedoucí Arniky Děčín Kamil Repeš.

Občanská sdružení, která dotazník sestavila - Arnika, Iniciativa pro děčínský zámek, Zelená pro planetu a Děčínské občanské sdružení - položila lídrům kandidátek 3 otázky: Souhlasíte s výstavbou protipovodňové zdi v prostoru Mariánské louky? Myslíte si, že stavbou protipovodňové zdi dojde ke snížení atraktivnosti centra města, především unikátnosti prostoru Mariánské louky? Byly pro Vás informace o protipovodňových opatřeních poskytované představiteli našeho města dostatečné a srozumitelné?

Ze stran, které jsou nyní v děčínském zastupitelstvu, neakceptovala dotazník Občanská demokratická strana, kde byla oslovena kandidátka Jana Bártová, Česká strana sociálně demokratická v čele s Františkem Pelantem a Komunistická strana Čech a Moravy, za kterou v Děčíně kandiduje Vlastimil Lhoták. Dotazník vyplnil ze současných zastupitelů za Volbu pro město Děčín pouze Valdemar Grešík, který se opět jasně vyjádřil proti stavbě protipovodňové stěny a narušení Mariánské louky. "Těm voličům, pro něž je prostředí našeho města prioritou, jsme chtěli poskytnout exkluzivní informace, které se z předvolebních proklamací nedozví. Chceme jim takto usnadnit rozhodování v nadcházejících komunálních volbách," vysvětlil význam dotazníku Kamil Repeš.

Kandidáti v anketě jednohlasně potvrdili, že výstavbou protipovodňové zdi dojde ke snížení atraktivnosti centra města a unikátnosti prostoru Mariánské louky, která slouží občanům Děčína jako odpočinková a klidová zóna. Na otázku, zda byly informace o chystaných protipovodňových opatřeních poskytované bývalým vedením Děčína dostatečné a srozumitelné, odpověděla většina, že nikoliv. "Dotazník ukázal, že také pro kandidující politiky je protipovodňová zeď na Mariánské louce stále nepřijatelná nebo by alespoň volili její šetrnější variantu," dodal závěrem Repeš.

Arnika oslovila kandidáty všech politických stran nebo hnutí, jejichž kontakty byly dostupné na internetu. Celkem bylo osloveno 12 lídrů kandidátek, z nichž 8 zaslalo své odpovědi zpět.

K 1. říjnu 2010 byla ukončena "Petice NE děčínské zdi". Celkem ji podpořilo 1436 občanů - 997 ji podepsalo v papírové podobě a dalších 439 na internetu.

Příloha: Odpovědi kandidátů na otázky k protipovodňovým opatřením na Mariánské louce.
Na otázky mohli kandidáti odpovědět ANO, NE, NEMÁM NÁZOR a měli možnost svou odpověď ještě odůvodnit.

1) Souhlasíte s výstavbou protipovodňové zdi v prostoru Mariánské louky?

Mgr. Roman Stružinský - Strana Zdraví Sportu Prosperity
Nezaškrtnul ani jednu možnost
Zdůvodnění: Neumím se v této chvíli zodpovědně přiklonit k žádné z nabízených odpovědí. Pro cokoli mi chybí relevantní argumentace a dostatek informací.

Ing. Valdemar Grešík - Volba pro město Děčín
NE
Zdůvodnění: Proti běžným povodním není potřeba, před stoletou vodou polikliniku neochrání. Navíc není hodnověrně zdůvodněno, proč musí vést stromořadím a není případně mobilní.

Mgr. Petra Bostlová - Strana demokratické obnovy
NE
Zdůvodnění: Hyzdí. Naruší historicitu místa. Nepomůže. Neochrání. Město bude stát výdaje jak na její stavbu, tak na její provoz. Atd.

MUDr. Antonín Zamykal - Severočeši.cz
NE
Zdůvodnění: Zcela neúčelné zařízení, jak se ukázalo již v Ústí nad Labem. Poškození přírody v zcela specifickém zákoutí Děčína. Efektivita ve srovnání s cenou minimální. A navíc by to bylo ošklivé a zcela by to změnilo ráz krajiny.

Daniel Tůma - Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
NE
Zdůvodnění: Za stávajících okolností není výstavba myslitelná. Neproběhla věcná veřejná diskuse a o nutnosti tohoto projektu lze úspěšně pochybovat. Není potřeba za každou cenu zbrkle proinvestovat veřejné finance, ale naopak zvážit veškerá možná řešení a důkladně vše promyslet.

Miroslav Červenka - Strana svobodných občanů
NE
Zdůvodnění: Dovolím si citovat z našeho programu: Namísto nevzhledných a překážejících pevných protipovodňových železobetonových zdí, budeme prosazovat mobilní stěny nebo tradiční hráze ze zpevněné zeminy, v krajním případě obsahující betonový základ. Takovýto typ protipovodňové ochrany např. i s květinami a okrasnými keři by jistě byl hezčí, přírodě bližší a spoluvytvořil by jistě krásnější a zdravější životní prostředí pro občany města i jeho návštěvníky.

Ing. Jiří Aster - Věci veřejné
NE
Zdůvodnění: Stavět protipovodňová opatření na povodeň, která přijde dle tisícileté statistiky jednou za 150 let je ekonomický nesmysl. Lépe je mít systém opatření a rezervní fond a rychle nahradit škody. Je to mnohonásobně levnější. Akce je spíše službou pro stavební firmy. Např. Passau, které je zaplavováno 1 x za 5 let a velká voda z Innu přijde za už za 4 hodiny volí tento postup. Mají systém opatření (varování, evakuace apod.), po povodni se zaplavené objekty vyčistí a vysuší a jede se dál. Zaplavuje se i renezanční radnice. Děčín oproti tomu staví zdi a má povodeň 1 x za 150 let a varování ví 3dny dopředu. Radnice zůstává v suchu. Info mám přímo od primátora města Passau z června letošního roku. Oni prostě počítají každé Euro.

Bc. Jindřich Bednář - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
NE
Zdůvodnění: Není řešeno protipovodňové opatření velké vody od polikliniky

2) Myslíte si, že stavbou protipovodňové zdi dojde ke snížení atraktivnosti centra města, především unikátnosti prostoru Mariánské louky?

Mgr. Roman Stružinský - Strana Zdraví Sportu Prosperity
ANO
Zdůvodnění: Jakákoli necitlivě projektovaná a do přírody zasazená "betonovost" bezpochyby snižuje potenciál oné "přírody" být alternativou zástavbě. Upřímně řečeno jsem se snad z žádným oku lahodícím kompromisem nikde nesetkal.

Ing. Valdemar Grešík - Volba pro město Děčín
ANO
Zdůvodnění: Betonová zeď 1,7 m vysoká bude působit velmi rušivě, navíc se pokácí několik desítek vzrostlých stromů.

Mgr. Petra Bostlová - Strana demokratické obnovy
ANO
Zdůvodnění: Zajisté, že by došlo.

MUDr. Antonín Zamykal - Severočeši.cz
ANO
Zdůvodnění: Estetické důvody, neúčelnost.

Daniel Tůma - Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
ANO
Zdůvodnění: K rapidnímu snížení atraktivnosti centra města by v zásadě dojít nemuselo, avšak je naprosto neoddiskutovatelné, že Mariánská louka by byla nevratně poškozena. S takto významnou lokalitou se musí zacházet velmi opatrně a nedělat ukvapená rozhodnutí.

Miroslav Červenka - Strana svobodných občanů
ANO
Zdůvodnění: Betonové zdi ještě nikde nikdy žádné městské centrum nezkrášlily, spíše naopak.

Ing. Jiří Aster - Věci veřejné
ANO
Zdůvodnění: Určitě to nebude potom krásnější.

Bc. Jindřich Bednář - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
ANO
Zdůvodnění: Otevřený prostor, souznění s přírodou

3) Byly pro Vás informace o protipovodňových opatřeních poskytované představiteli našeho města dostatečné a srozumitelné?

Mgr. Roman Stružinský - Strana Zdraví Sportu Prosperity
NE
Nezdůvodněno

Ing. Valdemar Grešík - Volba pro město Děčín
NE
Zdůvodnění: Ačkoliv o chystaných protipovodňových opatřeních se vědělo dopředu,
podrobné informace o konečném technickém řešení dostali zastupitelé těsně před vydáním stavebního povolení, kdy na změny již nebyl prostor.

Mgr. Petra Bostlová - Strana demokratické obnovy
NE
Zdůvodnění: Informace byly poskytnuty pozdě, až když už byl projekt vypracován, těsně před vydáním stavebního povolení a mělo se už začít stavět. (Občané Děčína tak byli postaveni před volbu: ber, nebo nech být.) Informovanost pouze kusá, vytrhaná z kontextu atd.

MUDr. Antonín Zamykal - Severočeši.cz
ANO
Zdůvodnění: Já tomu rozumím velice dobře, další předražená zakázka znamená tučnou 10% provizi, pro koho...?! To přeci v Děčíně už ví snad každý...

Daniel Tůma - Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
NE
Zdůvodnění: Občanům se potřebných informací jednoduše nedostávalo. A když náhodou v omezené míře ano, tak velmi nesrozumitelných. Zřejmě to bylo proto, že sami představitelé města této problematice vůbec nerozuměli. Mohlo to však být ryze účelové, to je potřeba prověřit.

Miroslav Červenka - Strana svobodných občanů
ANO
Zdůvodnění: Obáváme se však, že tato otázka není dobře položena pro nás jsou betonové protipovodňové zdi v centru prostě nepřijatelné(podobně jako jez a přivaděč dírou v Pastýřské stěně) navzdory tomu, že dle našeho názoru informace o nich ze strany města byly dostatečné a srozumitelné.

Ing. Jiří Aster - Věci veřejné
Nemá názor, nezdůvodněno

Bc. Jindřich Bednář - Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
NE
Zdůvodnění: Minimální seznámení s projektem, hlavně pak potřeba financí (konečná cena ... dodatky??!)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí