zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové technologie se ověřují ve škole

27.10.2010
Ekologické stavění, bydlení
Vytápění, zateplení
Nové technologie se ověřují ve škole

Nároky na vnitřní prostředí rostou, zároveň jsme ale pod tlakem požadavků na snižování spotřeby energie v budovách, říká profesor Karel Kabele, vedoucí katedry TZB na Stavební fakultě ČVUT v Praze...

V současné výstavbě by se měly dodržet vysoké nároky na zdravé vnitřní prostředí, přitom však chceme budovy architektonicky zdařilé a navíc s minimální spotřebou energie při nízkých investičních a provozních nákladech. Hledání optima mezi těmito požadavky vede někdy k zajímavým, častěji však ne zcela zdařilým řešením.

OTÁZKA: Ve starších domech se cítíme dobře i bez složitých technických zařízení...

Patrně není možné zjednodušit si pohled na starší budovy jako na ideál, nicméně zkušenosti získávané po staletí jsou studnicí vědomostí. Při řešení nízkoenergetických domů bychom se měli poučit u svých předků - inspirací mohou být například roubenky.

Některé dnešní stavby se vyznačují mimo jiné tím, že je záměrně porušen optimální poměr hmoty budovy, procenta prosklení a dalších parametrů. Tuto nerovnováhu se pak snažíme řešit technickými zařízeními a konstrukcemi. Jen pro ilustraci - stále častěji se používají řízené slunolamy nebo zasklení s regulovatelnou propustností slunečního záření. Akumulační schopnosti tradičních materiálů jsou nahrazovány materiály s fázovou přeměnou PCM, jež mění své skupenství a přitom akumulují teplo, které pak při opačné změně skupenství teplo uvolňují.

OTÁZKA: Jakým vývojem prošla v poslední době samotná technická zařízení?

Rozvíjejí se systémy využívající nízkopotenciální teplo, ať je to nízkoteplotní vytápění nebo vysokoteplotní chlazení. Jejich výhodou je především možnost využití obnovitelných zdrojů energie s vysokou účinností. Vývojem prošla i solární technika, kde se situace dostala do standardizovaných řešení s osvědčenými schématy zapojení a s předvídatelnými přínosy. Pozorujeme také významný posun ve zdrojích - ať se jedná o tepelná čerpadla nebo kotle na spalování biomasy. Třetí oblastí jsou systémy měření a regulace, které umožňují i v cenově dostupných řešeních vzdálený monitoring a ovládání vytápění, větrání a ve své podstatě libovolné technické zařízení.

OTÁZKA: Jaký je váš názor na možnost přirozeného větrání budov?

Je závislé na klimatických podmínkách a nemůžeme během celého roku zajistit definovaný stav vnitřního prostředí. V určitých obdobích tak nesplňuje představy uživatele a nebo se doplňuje systémem mechanického větrání.

Jedním z příkladů aplikace principu přirozeného větrání mohou být nové budovy v areálu vysokých škol v pražských Dejvicích - Národní technická knihovna využívá přirozené větrání centrálně řízenými otvíravými okny výpůjčních prostor a u právě dokončované budovy Fakulty architektury ČVUT od paní architektky Šrámkové se řešily poměrně složité situace vyplývající z požadavku na přirozené větrání učeben a kanceláří a zároveň požární ochrany.

Ale na otázku, zda je přirozené větrání úsporné, se nedá jednoznačně odpovědět - při vhodném řešení mohou být velmi nízké investiční náklady, na druhé straně se ale obtížně řeší regulace množství větracího vzduchu a zpětné získávání tepla, což vede k vyšší energetické náročnosti budovy.

OTÁZKA: S jakými otázkami se nejčastěji setkáváte při konzultacích?

Snaha o úspory energie na vytápění vede k extrémnímu zaizolování budov a pokud projekt a realizace nedořeší jejich provoz, vcelku logicky pak dochází k přehřívání objektů. Řešení není jednoduché a může vést až k individuální instalaci klimatizačního zařízení.

Další problémy pramení z neznalosti technických parametrů a specifik komponentů systémů technických zařízení budov a jejich nevhodného zapojení. V neposlední řadě jsou to otázky vyplývající z nedostatku komunikace mezi jednotlivými profesemi a koordinace sítí, jednotné koncepce měření a regulace a mnoho dalších.

OTÁZKA: Je v současnosti něco nového ve vašem oboru?

Na naší katedře právě začíná velmi zajímavý experiment, který je součástí Evropského projektu Clear Up. Ze sedmi kanceláří se přibližně na dva roky stane testovací provoz pro nové technologie. Bude zde instalováno zařízení pro poměrně podrobné monitorování jednotlivých místností a vyhodnocován vliv vybraných technologií na energetickou náročnost a kvalitu vnitřního prostředí. Z aplikovaných technologií lze jmenovat senzory a integrovaný řídicí systém vytápění, větrání, chlazení a osvětlení místností. Dále se počítá s instalací elektrochromického zasklení, které je elektricky ovládáno tak, že se dá měnit jeho vlastnost v závislosti na vnitřních a vnějších podmínkách. Budou tu také testovány systémy přirozeného osvětlení s tím, že do místnosti proudí světlo, ale ne teplo - světlovodné kabely s difuzory.

Ze stavebních materiálů ověříme použití PCM materiálů, vakuových tepelných izolací a fotokatalytických nátěrových hmot. Každá kancelář bude vybavena jinou sestavou prvků, takže během experimentů zjistíme, jaké možnosti se dají očekávat.

Z hlediska výuky jsme zavedli pro naše posluchače navazujících magisterských studijních programů "Budovy a prostředí" a "Inteligentní budovy" vybrané odborné předměty v angličtině, což přináší nejen zvýšení šancí pro uplatnění v praxi, ale i komunikaci našich a zahraničních studentů při společné výuce.


Prof. Ing. KAREL KABELE, CSc.

Je vedoucí katedry technických zařízení budov na FS ČVUT v Praze, dále předsedou Společnosti pro techniku prostředí. Je autorizovaným inženýrem v oborech Technika prostředí staveb a Energetické auditorství ČKAIT, členem ASHRAE (American Society of Heating, Air-conditioning and Refrigerating Engineers), zakládajícím členem a místopředsedou IBPSA - CZ (International Building Performance Simulation Association). Od roku 2008 je viceprezidentem Evropské federace společností pro techniku prostředí REHVA.

AUTOR: Hana Vinšová

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí