zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na akci Problematika nakládání se sedimenty V

15.10.2010
Odpady
Voda
Zemědělství
Urbánní ekologie
Pozvánka na akci Problematika nakládání se sedimenty V

Konference je určena zástupcům měst a obcí (zejména obcí s rozšířenou působností), krajských úřadů, české inspekce životního prostředí, správcům vodních toků (ZVHS, Povodí, Lesy ČR, obce), ÚKZÚZ, projektovým inženýrům atd.

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Sekce úřední kontroly

si Vás dovolují pozvat na pátý ročník konference

Termín a místo konání:
26. a 27. října 2010, hotel Jezerka Ústupky u Seče

Motto:
"Nakládání s vytěženými sedimenty bylo před vyhláškou č. 257/2009 Sb. ošetřeno zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Při jeho nedávné novele č. 154/2010 Sb. došlo
i ke změnám v § 2 zákona a ke změně přílohy č. 9 zákona. Jaké změny přinesla tato novela
a jak probíhá nakládání se sedimenty využívanými na zemědělském půdním fondu v praxi?
To jsou nosná témata letošní již tradiční konference."

Konference je určena:
zástupcům měst a obcí (zejména obcí s rozšířenou působností), krajských úřadů, české inspekce životního prostředí, správcům vodních toků (ZVHS, Povodí, Lesy ČR, obce), ÚKZÚZ, projektovým inženýrům atd.

ODBORNÝ PROGRAM

úterý 26. října 2010

1) Legislativa problematiky sedimentů ve vztahu k zákonu o hnojivech a jeho prováděcích předpisů a případné navrhované změny
Ing. Michaela Budňáková - MZe

2) Zkušenosti s vyhláškou č. 257/2009 Sb. za rok její působnosti (případné náměty k její novelizaci)
Dr. Ing. Pavel Čermák, Ing. Vladimír Klement, CSc. - ÚKZÚZ

3) Příprava legislativy ochrany půdy na MŽP a její souvislosti s používáním sedimentů na zemědělské půdě
Ing. Ivo Hauptman - MŽP, oddělení ochrany půdy

4) Problematika používání LPIS pro aplikaci sedimentů na zemědělské půdě
Dr. Ing. Pavel Čermák, Ing. Vladimír Klement, CSc. - ÚKZÚZ

5) Novela zákona č. 185/2001 Sb. (č. 154/2010 Sb.) ve vztahu k využití a nakládání se sedimenty a zeminami (vysvětlení pojmů vedlejší produkt, který vyplývá
ze zákona atd.) a připravovaná celková novela zákona o odpadech a její dopad na sedimenty
Ing. Vladimír Bláha - EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové

Písemný komentář ve sborníku na téma sedimenty ve vztahu k zákonu o odpadech
Mgr. Věra Dubanská, CSc.

6) Hygienické aspekty využívání sedimentů na ZPF i mimo ZPF
MUDr. Magdalena Zimová, Ing. Ladislava Matějů, SZÚ Praha

Řízená diskuse nad přednesenými skutečnostmi. Závěrem diskuse bude případné prohlášení, doporučení, které bude předáno kompetentním orgánům.

Téma v rámci diskuse:
Vedlejší produkty z různých výrob pro použití jako hnojivo
Ing. Miroslav Florián, ÚKZÚZ

středa 27. října 2010

7) Nové poznatky z pohledu využití limitních hodnot perzistentních organických polutantů v sedimentech
Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

8) Výsledky monitoringu sedimentů na zemědělské půdě (výsledky s aplikací sedimentů v půdním pokusu)
Dr. Ing. Pavel Čermák - ÚKZÚZ

9) Přístupy k hodnocení kontaminace půd - platná a připravovaná legislativa, vazba na legislativu EU
Dr. Ing. Milan Sáňka - Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii

10) Aplikace kontaktních ekotoxikologických testů na sedimentech
Ing. Stanislav Eminger, CSC., Ing. Kateřina Benediktová, EMPLA AG spol. s r. o.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

1) ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek činí 2 800,- Kč včetně DPH
- obsahuje vložné včetně pracovních materiálů, 2x oběd, 1x večeře, 1x společenský večer.
Pro účastníky konference jsme zajistili ubytování a stravování přímo v hotelu.

Účastníci konference obdrží dárek v podobě reklamního hrnku.

2) ORGANIZAČNÍ GARANT AKCE, INFORMACE, PŘIHLÁŠKY:
Ing. Zuzana Bílková, Hana Šimánková
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
fax.: 495 217 499, tel.: 495 218 875, e-mail: marketing@empla.cz

Více informací naleznete na:
www.empla.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí