zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdy si koupíte elektromobil?

23.10.2010
Ekologická auta
Kdy si koupíte elektromobil?

V dubnu přijala Evropská komise ambiciózní Strategii pro čistá a energeticky účinná vozidla. Strategie staví na již existujících opatřeních a zároveň navrhuje středně a dlouhodobé akce.

Jejím cílem je snížit negativní dopad silniční dopravy na životní prostředí a posílit konkurenceschopnost evropských firem. 40% spotřebované energie v EU připadá na dopravu. Nové "zelené" technologie používané v automobilovém průmyslu by mohly významně přispět ke snížení emisí CO2. Nicméně k tomu je potřeba podpořit výzkum a vývoj zelených technologií a shodnout se na standardizaci. Velkou výzvou je zásadní změna konceptu dopravy a chování spotřebitelů. Navíc je těžké spotřebitele přimět ke koupi elektromobilů, jestliže chybí odpovídající infrastruktura (nabíjecí plochy) a kompatibilní normy. Zájemci o problematiku elektrické dopravy se setkali 6. října na společném semináři CEBRE, ČEZ a UEAPME pořádaném v rámci Open Days 2010.

06a39_005.jpgDavid Valentiny, poradce valonského ministra pro ekonomiku, představil na semináři priority Belgického předsednictví v Radě EU v oblasti elektrifikace dopravy a uvedl, že automobilový průmysl je případovou studií pro energetické výzvy."Veřejný sektor je klíčovým hráčem pro zahájení pilotních projektů v této oblasti, zejména prostřednictvím projektů PPP", dodal. V Belgii již běží mnoho zelených projektů s podporou veřejného sektoru jako např. inkubátory pro čistou mobilitu a síť nabíjecích stanic. Malé a střední firmy jsou vystaveny rychlému globálnímu rozvoji a bez veřejné podpory se nemohou rychle adaptovat. Veřejné investice v Číně tvoří 60% všech globálních investic do technologického vývoje. "Evropa je daleko za Čínou s pouhými 19%. Aby byly podpořeny aktivity v oblasti čistých technologií, musí být vytvořena komplexní strategie," uvedl. Strategie přijatá v dubnu je implementována s pomocí řady opatření včetně přípravného setkání skupiny na vysoké úrovni CARS 21. Giacomo Mattinó, zástupce oddělení pro automobily z GŘ Podnikání&Průmysl, uvedl, že strategie byla pouze prvním krokem a více opatření Komise teprve chystá. Tento rok navrhne Komise mimo jiné nařízení týkající se dvou a tříkolových vozidel a opatření na posílení bezpečnosti elektrických vozidel v rámci silničního provozu. Chystaná opatření budou také zaměřena na propagaci "zelené identity". Evropské normalizační úřady by měly zajistit interoperabilitu elektromobilů a infrastruktury. Členské státy budou mít možnost účastnit se Evropských odvětvových rad kompetencí a čerpat prostředky z Evropského sociálního fondu na adaptaci znalostí zaměstnanců v automobilovém odvětví. "Regionální dimenze je velmi důležitá. Regiony jsou zodpovědné za infrastrukturu a schopné realizovat pilotní projekty ", zdůraznil Mattinó.

Tomáš Chmelík, zodpovědný za odbor čistých technologií skupiny ČEZ, informoval, že "ČEZ rychle rozvíjí své aktivity v oblasti čistých a inovativních technologií". V roce 2010 realizuje ČEZ projekt nazvaný E-Mobility se 70 automobily Peugeot (v jednání) s cílem vytvořit síť nabíjecích stanic v České republice a pracovat na standardizaci. Projekt respektuje integrovaný přístup od informačních kampaní, přes tvorbu infrastruktury po dodávky elektřiny. Veřejné zakázky vypisované v rámci projektu budou otevřeny i MSP. "Objevil se již velký zájem a tendry jsou pro MSP velkou příležitostí", uvedl Chmelík. Sám také věří, že elektromobily budou hrát v budoucnosti důležitou roli. Mnoho analytiků a automobilových výrobců se domnívá, že elektrická vozidla budou mít 10 - 20 procentní podíl na automobilovém trhu do roku 2020. "Elektrická vozidla přinesou mnoho příležitostí ", řekl europoslanec Giles Chichester. "To ale vyžaduje finance, čas a odpovídající legislativu", dodal. "Existují potenciální technické problémy s ohledem na zvýšení poptávky po elektrických dodávkách, stejně jako velké počáteční investice do infrastruktury. Nicméně odpovídající infrastruktura a příslušné změny ve veřejném a politickém názoru, by nás více vedly k nákupu elektromobilů". Andrea BENASSI, tajemník UEAPME, vyzval Komisi, aby zjednodušila přístup MSP k fondům EU a snížila administrativní zátěže. "Dnes je pro MSP velmi těžké dosáhnout na fondy EU. Výsledkem je, že MSP na tyto prostředky často nedosáhnou", řekl.

Seminář uspořádaly CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU společně se skupinou ČEZ a UEAPME. Pro další informace kontaktujte ředitele CEBRE Michala Kaderu na: Michal.Kadera@cebre.cz.

Tisková zprávadokument ve formátu pdf

Fotografie ke stažení

Více o programu Open Days naleznete zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí