zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokračuje podávání připomínek ke změnám na Trojmezí, v Pitkovicích a tzv. Západním městě

31.10.2010
EIA
Pokračuje podávání připomínek ke změnám na Trojmezí, v Pitkovicích a tzv. Západním městě

Do úterý 2. listopadu je možné podávat připomínky ke konceptu pěti záměrů v I. a II. vlně celoměstsky významných změn územního plánu včetně návrhu zástavby na Trojmezí, masivní satelitní výstavby v Pitkovicích a projektu tzv. Západního města. Nyní je projednávání těchto změn přibližně uprostřed: minulý týden proběhlo veřejné jednání, na němž byla představena stanoviska ke konceptu změn s ohledem na životní prostředí. Po zpracování došlých připomínek veřejnosti bude koncept předložen zastupitelstvu hlavního města Prahy ke schválení.

"Záměry jako výstavba u Pitkovic nebo na tzv. Západním městě jsou natolik rozsáhlé, že by měly být rozhodně řešeny v rámci vytváření nového územního plánu, kdy bude možné komplexně posoudit potřeby i možnosti daných lokalit," uvedla Zora Kasiková, mluvčí sdružení Arnika, které také nabízí občanům pomoc s podáním připomínek.

Změna týkající se záměru satelitní výstavby severně od Pitkovic je škodlivá zejména proto, že navrhuje zabrat více jak 10 hektarů poměrně kvalitní orné půdy, není ani vyřešeno napojení na dopravní, technickou a sociální infrastrukturu. Druhá z variant obsahuje alespoň určitou část plochy pro stavby veřejného vybavení, ovšem obě silně zasáhnou krajinný ráz, protože leží na hranici s přírodním parkem Botič - Milíčov. Sám magistrát konstatoval, že je tak koncept v příkrém rozporu s materiálem "Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze", která byla schválena radou dne 4. 11. 2008.

Další z problematických změn je změna Z 2743/00, která požaduje výstavbu obchodních a administrativních objektů v tzv. Západním Městě v katastru Stodůlek. Účelnost zástavby na bezmála deseti hektarech zelených ploch je zpochybněna samotným magistrátem, který požaduje prověření záměru s ohledem na prognózu demografického vývoje. Již dnes je podle odhadů vývoje počtu obyvatel Prahy jasné, že je projekt předimenzovaný a neúčelný.

Kromě uvedených záměrů je předmětem projednávaného souboru změn také dostavba dopravního uzlu kolem plánované železniční zastávky Zahradní město a prodloužení kanalizace přes Dubeč, které nahradí čističku v Uhříněvsi.

S podobou konceptu změn je možné seznámit se buď osobně v informačním středisku Útvaru rozvoje města či v kanceláři Odboru územního plánování MHMP v Jugmannově ul. 29 v Praze 1 (adresy a úřední hodiny viz odkaz níže), nebo prostřednictvím internetových stránek pražského magistrátu http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom1_2/koncept/zmeny_08_celom1_2.htm

Přehled změn:

Číslo změny: Z 1175 / 00
Městská část: Praha 10, Praha 11, Praha 15
Katastrální území: Záběhlice, Chodov, Hostivař
Parcelní číslo: "Trojmezí" mezi ul. Záběhlická - Práčská a Mírového Hnutí - K Horkám

Hlavní cíl změny:
Předmětem změny je zřízení rozsáhlého čistě obytného komplexu, na úkor posílení prvků zeleně, a založení parkových a rekreačních ploch a ploch sportu v oblasti řešené lokality.

Číslo změny: Z 2215 / 00
Městská část: Praha 22
Katastrální území: Pitkovice
Parcelní číslo: severně a západně od ulice V Pitkovičkách

Hlavní cíl změny:
Změna je požadována z důvodu záměru realizace skupiny nízkopodlažních budov obytné zástavby v území navazujícím severně na urbanistickou strukturu Pitkoviček. Lokalita se nachází při ulici V Pitkovičkách, v místě zvaném "K dobré vodě" mimo současně zastavěné i zastavitelné území.

Číslo změny: Z 2274 / 00
Městská část: Praha 10
Katastrální území: Záběhlice, Strašnice
Parcelní číslo: okolí železničního podjezdu Průběžná - Švehlova

Hlavní cíl změny:
Navrhuje se vybudování přestupního uzlu Zahradní Město včetně přestavby podjezdu železniční tratě a návazného řešení dopravy vyvolané budoucí železniční zastávkou u Zahradního Města, čímž dojde k zefektivnění a zkvalitnění veřejné dopravy v Praze i blízkém okolí. Lokalita se nachází při křížení Jižní spojky s ulicí Průběžná v Záběhlicích, v současně zastavěném i zastavitelném území, v lokalitě tvořené především zařízeními železniční dopravy a sklady.

Číslo změny: Z 2573 / 00
Městská část: Praha - Dubeč
Katastrální území: Dubeč
Parcelní číslo: severně od retenční nádrže Slatina po stávající ČOV Uhříněves

Hlavní cíl změny:
Změna je požadována z důvodu prodloužení kanalizačního sběrače G přes katastrální území Dubeč. Předmětem změny je rovněž zrušení ČOV Uhříněves, jejíž funkce bude nahrazena navrhovaným sběračem, který odvede veškeré odpadní vody z k.ú. Dubeč a Uhříněves na ÚČOV Praha.

Číslo změny: Z 2743 / 00
Městská část: Praha 13
Katastrální území: Stodůlky, Třebonice
Parcelní číslo: 155/82; část: 155/55, 57, 64, 91, 93, 94; 157/3, 7, 8 a další

Hlavní cíl změny:
Změna je požadována z důvodu výstavby obchodních a administrativních objektů v tzv. Západním Městě v k.ú. Stodůlky. Předmětné území se nachází západně od komunikace Jeremiášova a severně od Nové Jinočanské spojky v současně nezastavěném, ale převážně v zastavitelném území.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí