zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová směrnice EU: Kdy odpad není odpad

08.11.2010
Odpady
Recyklace
Nová směrnice EU: Kdy odpad není odpad

Směrnice 2008/98/ES o odpadech si klade za cíl přiblížit EU tzv. recyklační společnosti. s vysoce hospodárným využíváním zdrojů. Zabývá se proto upřesněním, doplněním či přepracováním některých stávajících směrnic ohledně zpracování odpadu.

Toto nařízení se zabývá především recyklací v nejrůznějších procesech a podobách. Chce také upřesnit rozsah a obsah povinnosti plánovat nakládání s odpady a zapojit do tohoto procesu i potřebu brát ohled na dopad, který má vznik odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí.

Mimo jiné stanoví:

  • kdy je spalování pevného komunálního odpadu energeticky účinné a lze je považovat za způsob využití
  • kategorie odpadu, pro něž by měly být vypracovány podmínky a kritéria vymezující okamžik, kdy "odpad přestává být odpadem" (stavební a demoliční odpady, některé popílky a strusky, kovový odpad, kamenivo, pneumatiky, textil, kompost, odpadní papír a sklo)
  • kdy látky, vznikající v procesu výroby jiných produktů, mohou být posouzeny jako vedlejší produkty místo odpadů

V tomto nařízení najdeme také vymezení dalších užitečných zásad - pravidla "znečišťovatel platí" na evropské i mezinárodní úrovni či zavedení rozšířené odpovědnosti výrobce. Zaměřuje se i na zacházení s nebezpečným odpadem, které chce formulovat jasněji a s menším rizikem obcházení pravidel, či na předcházení vzniku odpadu. V plném rozsahu je najdete zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí