zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

23.11.2010
Obecné
Krátce z EU

Studie Evropské komise o fungování maloobchodního trhu s elektřinou pro spotřebitele v EU, kterou v pondělí 15. listopadu zveřejnila Evropská Komise, ukazuje, že spotřebitelé v EU by mohli ušetřit přibližně 13 miliard euro, pokud by přešli na levnější tarify elektrické energie. Studie ukazuje, že spotřebitelé by mohli najít levnější tarif ve více než šesti případech z deseti (62 procent). Ta také ukazuje, že spotřebitelé plně nevyužívají možnosti úspor, které nabízí liberalizace trhu, která jim dává na výběr různé dodavatele elektřiny. Informovanosti spotřebitelů je nízká: pouze jeden ze tří (32 procent) spotřebitelů v EU má možnost srovnání nabídky a téměř polovina z nich (47 procent) neví, kolik elektřiny spotřebují. Komise chce přijmout řadu opatření, která usnadní výběr pro spotřebitele a posílit postavení spotřebitelů v EU na trhu s energií, včetně snazšího porovnání cen a účinnějšího řešení stížností. Kompletní studie je k nalezení zde.

Sdělení představuje novou energetickou strategii EU na dalších deset let. Zaměřuje se na tři klíčové pilíře energetické politiky - konkurenceschopnost a udržitelnost doplněné o bezpečnost dodávek, na základě kterých si vytyčuje pět hlavních priorit: dosažení energeticky účinné Evropy; vybudování skutečně celoevropského integrovaného trhu s energiemi, posílení role spotřebitelů a dosažení nejvyšší možné úrovně bezpečnosti; upevnění a rozšíření pozice EU jako lídra v oblasti energetických technologií a inovací; a v neposlední řadě posílení vnější dimenze energetické politiky EU. K jednotlivým prioritám přiřazuje Komise nutné kroky a opatření pro jejich realizaci.

Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde. Jednotlivé týdenní reporty k nalezení zde.

Evropská Komise tento týden zveřejnila sdělení, ve kterém nastiňuje své priority v oblasti energetické infrastruktury v Evropě na příštích 20 let. V rámci své politiky vedoucí ke konkurenceschopnosti a udržitelnosti dodávek energie budou v roce 2012 představeny konkrétní projekty, na něž budou uvolňovány finanční prostředky. Důležitým faktorem je především ochrana životního prostředí a regionální spolupráce. Dle propočtů Komise je potřeba investovat zhruba 200 milionů euro, aby bylo dosaženo závazku, kterým se EU zavázala snížit emise skleníkových plynů o 20 procent, zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů o 20 procent a zvýšit energetickou účinnost o 20 procent do roku 2020. Celkem čtyři prioritní projekty byly determinovány v oblasti elektrické energie. Jedná se o: pobřežní přenosovou síť v severních mořích a propojení se severní a střední Evropou, propojení jihozápadní Evropy pro přenos elektřiny vyrobené energií větru, slunce a vody do zbývajících částí Evropy, propojení sítě ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, integraci pobaltského energetického trhu do trhu celoevropského. V oblasti plynárenství byly určeny celkem tři prioritní oblasti: koridor, který má přivádět plyn od Kaspického moře přímo do Evropy, integrace pobaltského energetického trhu a propojení se střední a jihovýchodní Evropou, severojižní koridor v západní Evropě. Kompletní dokument Komise k nalezení zde.

Především kvůli ekonomické krizi klesla v loňském roce poprvé po deseti letech míra znečištění oxidem uhličitým. Snížení ale nebylo trvalé a emise skleníkových plynů pravděpodobně opět stoupají. Tvrdí to autoři studie publikované včera v časopise Nature Geoscience. Emise oxidu uhličitého se v roce 2009 při srovnání s rokem 2008 snížily o 1,3 procenta. I přes zaznamenaný celosvětový pokles, který byl první od roku 1999, ale množství CO2 vypuštěného do ovzduší stouplo od roku 2000 o 25 procent. Autoři studie jsou navíc přesvědčeni, že míra znečištění oxidem uhličitým bude stoupat i letos a pravděpodobně dosáhne nového rekordu.


Carrefour otevřel nový ekologický obchod Dia ve Španělsku. K němu navíc v zemi přidal ještě další dvě prodejny pod jiným bannerem. Zástupci Carrefouru uvádějí, že nový obchod bude mít oproti ostatním o 25 % nižší emise CO2. Hlavními body nového konceptu jsou efektivní mrazicí boxy, optimalizovaný osvětlovací systém a využití lepšího a méně znečišťujícího plynu pro klimatizace a topení.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí