zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hodnocení možností čistší produkce

17.07.1999
Odpady
Hodnocení možností čistší produkce
Aplikací této metodiky ve výrobních procesech dochází k omezení dopadů činnosti podniků na životní prostředí
Hodnocení možností čistší produkce je konkrétním nástrojem strategie čistší produkce. Aplikací této metodiky ve výrobních procesech dochází k omezení dopadů činnosti podniků na životní prostředí - efektivnějším využíváním surovin a energií, vyloučením toxických a nebezpečných materiálů a tedy prevencí vzniku odpadu a znečištění u zdroje. Metodika se skládá z osmi kroků, které se postupně provádějí v rámci projektu čistší produkce (projekt trvá v průměru 1 rok). Pro odhalení potenciálu CP a pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytné uskutečnění všech kroků metodiky. Projekt CP je pouze prvním stupněm k začlenění čistší produkce do systému řízení podniku. Na projekt CP navazuje program CP, který je komplexním souborem organizačních, administrativních a plánovacích aktivit, jejichž cílem je využívání potenciálu CP v podniku. Vhodným rámcem programu CP v podniku je EMS. Čistší produkce není jednorázovou záležitostí, ale probíhajícím procesem neustálého zlepšování. Jednotlivé kroky metodiky: Příprava, Předběžné hodnocení, Plánování a organizace, Fáze analýzy, Návrh variant, Analýza proveditelnosti, Vyhodnocení, Realizace. Metodika Hodnocení možností čistší produkce byla vyvinuta ve Spojených státech na konci 70. let a v České republice byla poprvé aplikována v rámci česko-norského projektu čistší produkce v letech 1992-95. České centrum čistší produkce od svého založení v roce 1994 dále používá, upravuje a zdokonaluje tuto metodiku pro místní podmínky dle získaných zkušeností v českých podnicích a toto know-how dnes již vyváží i do zahraničí. 1. Příprava projektu ? pro úspěch projektu je nezbytné získat plnou podporu vrcholového vedení a tuto podporu deklarovat ve formě environmentální politiky jako písemného závazku, který stanovuje hlavní směry úsilí podniku v oblasti ochrany životního prostředí - Získání podpory vedení podniku - Vyhlášení environmentální politiky 2. Předběžné hodnocení ? slouží k identifikaci oblastí, v nichž v podniku dochází k nejvyšším ztrátám (vysoký potenciál CP) a ke stanovení priorit (zaměření projektu CP). Z předběžného hodnocení se dále vychází při vymezení rozsahu projektu CP (např. divize, úsek, dílna, výrobní linka) - Analýza vstupů a výstupů (celý podnik) - Stanovení priorit - Výběr zaměření projektu 3. Plánování a organizace projektu ? slouží k přesnému definování cílů, úkolů, časového plánu, zodpovědnosti a pravomoci jednotlivých zúčastněných osob. Řídící skupina stanovuje strategii projektu a kontroluje postup jeho řešení. Pracovní skupina připravuje a realizuje projekt po technické stránce. - Ustavení řídící a pracovní skupiny - Příprava plánu projektu - Stanovení cílů - Stanovení ukazatelů - Identifikace překážek - Sestavení časového plánu 4. Fáze analýzy ? se zaměřuje na analýzu materiálových, energetických a finančních toků v prioritní části výroby. Slouží k odhalení příčin vzniku odpadu a znečištění. - Sběr dat o materiálových tocích (ve vybraném úseku) - Podrobné sledování vybraných materiálových toků - Identifikace příčin vzniku odpadů 5. Fáze návrhu variant ? po dokonalém poznání sledovaného procesu z hlediska materiálových (energetických) toků se navrhují varianty řešení. Čím více je variant řešení, tím je pravděpodobnější, že mezi nimi budou ty nejefektivnější. V praxi jsou většinou některá opatření navržena již během fáze analýzy. Opomenutí nebo nedokonalé provedení tohoto kroku je častou chybou, která znehodnocuje úsilí věnované sběru údajů ve fázi analýzy. - Navrhování variant možných opatření - Výběr variant pro další analýzu 6. Analýza proveditelnosti - má za úkol vyhodnotit opatření, vybrat z nich opatření realizovatelná, zjistit jejich důsledky a nejvýhodnější opatření navrhnout k realizaci. Provádí se u námětů, u kterých není realizovatelnost či výhodnost v lokálních podmínkách provozu zřejmá. Ekonomické zhodnocení je třeba provést ve všech případech. - Technické a environmentální vyhodnocení variant - Ekonomické hodnocení - Výběr opatření k realizaci 7. Fáze realizace ? je faktickým završením předešlých kroků metodiky - Návrh a schválení plánu realizace opatření - Realizace neinvestičních opatření - Získání prostředků pro investiční opatření 8. Vyhodnocení výsledků projektu ? pro zjištění přínosu projektu je nezbytné mít zpětnou vazbu ve formě vyhodnocení. To napomáhá kvantifikovat úspěch, porozumět chybám a stanovit nové cíle. Zavádění čistší produkce není jednorázovou záležitostí, ale procesem, který směřuje ke stálému zlepšování environmentálního chování podniku. Vyhodnocení výsledků projektu proto není závěrečným krokem, ale program čistší produkce pokračuje dalším projektem čistší produkce začínajícím krokem 2 - Předběžné hodnocení. Zdroj: České centrum čistší produkce
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí