zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Představujeme naše partnery - ELEKTROWIN - pomáhá chránit životní prostředí již téměř šest let

03.01.2011
Odpady
Zpětný odběr
Představujeme naše partnery - ELEKTROWIN - pomáhá chránit životní prostředí již téměř šest let

ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili výrobci a dovozci elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné povinnosti při nakládání s vysloužilými spotřebiči.

Byl založen 25. května 2005, v roce 2011 tedy slaví šestileté výročí své činnosti. Jen do konce roku 2010 zajistil zpětný odběr a recyklaci více než 100 000 tun elektroodpadu, tedy zhruba devítinásobek hmotnosti žižkovské televizní věže. Nejpilněji Češi recyklovali ledničky a mrazničky, kterých odevzdali více než 1,6 milionu kusů. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi se tak umístili na pátém místě

Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval u svých smluvních partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do výroby nových výrobků - tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší míře o plasty.
Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou takto získané teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě. Na skládkách tak skončilo jen 10 % materiálů, které se staly skutečnými odpady.
ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním systémem pro zpětný odběr elektrozařízení - jeho hmotnostní podíl na celkovém množství zpětně odebraných elektrozařízení v České republice tvoří více než 50 %.

Sběrné dvory i prodejci


sberŘada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to mimo jiné fakt, že v třídění PET-lahví se dostali na evropskou špičku především proto, že se jim do cesty postavily speciální kontejnery na plasty. Stejný princip uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou odložit vysloužilá elektrozařízení.
ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7800 míst zpětného odběru a pokrývá 93 % české populace. V počátcích nabízely možnost zbavit se domácích vysloužilců především sběrné dvory měst a obcí. Postupně přibývaly prodejny elektro, jejichž majitelé navázali se společností ELEKTROWIN spolupráci, autorizované servisy a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý elektrospotřebič, lze jednoduše nalézt na: www.elektrowin.cz.

Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN města a obce za pětileté období ušetřily náklady v částce převyšující 800 milionů korun.

Prostřednictvím motivačních programů obce od společnosti ELEKTROWIN navíc získávají finanční příspěvky na provoz sběrných míst i na jejich zlepšování.

Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podílí na informačních projektech, například na organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým sběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Informace o připravovaných akcích lze najít na: www.elektrowin.cz.

Putující kontejner - řešení pro obce mikroregionů bez sběrných dvorů


dvurNovinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším obcím a zejména jejich obyvatelům, je Putující kontejner. Je určen obcím, které nemají vlastní sběrný dvůr nebo je kvůli umístění pro občany hůře dostupný. Díky putujícímu kontejneru obcím nevznikly náklady na dopravu, manipulaci a odstranění elektrozařízení, které se vyskytují při mobilních svozech nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů. ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpracování do něj vložených vysloužilých elektrospotřebičů, dodá svazku obcí a mikroregionům potřebné informační materiály a navíc vyplatí za uskutečněnou akci odměnu.

Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů používaných například při pravidelném svozu nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner zastřešený a uzamykatelný, takže může zůstat na jednom místě i více dní a přitom z něj různí samozvaní "recyklátoři" nevyberou samostatně zpeněžitelné součástky. Kompletnost zpětně odebraných spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou dobře fungujícího systému zpětného odběru.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí