zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

05.01.2011
Politika
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 5. ledna 2011 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů č.j. 899/10


Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Energetického regulačního úřadu
Přizván: Ing. Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu

13.
Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí č.j. 1339/10

Předkládá: ministr životního prostředí

Materiál, jehož plný název zní "Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu ochrany životního prostředí", je součástí tzv. ekoauditu. V jeho rámci prochází MŽP ve spolupráci s jinými ministerstvy i dalšími partnery (Hospodářská komora, Svaz měst a obcí, tripartita apod.) jednotlivé předpisy na ochranu životního prostředí z hlediska jejich dopadu na podnikatelskou sféru.

Materiál předložený vládě obsahuje konkrétní návrhy na řešení 96 podnětů, které posuzovala meziresortní pracovní komise. Na základě závěrů diskuse pracovní skupiny připravilo MŽP souhrnný materiál s uvedením konkrétních úkolů a harmonogramu jejich realizace.

Celkové úspory nákladů pro podnikatelskou sféru plynoucí z realizace opatření lze odhadovat na několik miliard korun. Konkrétní odhad bude vždy součástí hodnocení dopadů (RIA) zpracovaného k návrhu konkrétního právního předpisu.

Několik podnětů už bylo naplněno v loňském roce, například v novele vodního zákona účinné od 1. srpna 2010. Další opatření budou postupně součástí novel jednotlivých předpisů. Například v novele zákona o odpadech bude navrženo zrušit povinnost zpracovávat Plán odpadového hospodářství původců odpadů (nejde-li o obce). Jen realizace tohoto opatření by subjektům působícím v odpadovém hospodářství mohla ušetřit až 62 milionů Kč.

K projednání bez rozpravy:18.
Zpráva o průběhu a výsledcích 10. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti

č.j. 1341/10


Předkládá: ministr životního prostředí


Pro informaci:


1.
Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce
č.j. 1307/10


Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5.
Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2009
č.j. 1349/10


Předkládá: ministr zdravotnictví

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí