zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co nového v odpadech v roce 2011

11.01.2011
Odpady
Legislativa
Co nového v odpadech v roce 2011

Zásadní změny přináší zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a který zapracovává příslušné předpisy EU.

V oblasti odpadového hospodářství byl rok 2010 bohatý na novinky, a vstup do roku 2011 může být pro někoho plný nečekaných překvapení. Na co se tedy zaměřit?

Zásadní změny přináší zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a který zapracovává příslušné předpisy EU. Tato novela, platná od 1. 7. 2010, upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi, a to s ohledem na dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje.

Podstatné změny jsou už při vlastním definování pojmů odpadového hospodářství. Upraveny jsou oblasti působnosti zákona, dále je nově definován vedlejší produkt výroby, kdy odpad přestává být odpadem a stává se výrobkem, stejně jako jsou nově definovány jednotlivé, a to i dílčí, způsoby nakládání s odpady. Z hlediska posuzování nebezpečných vlastností odpadů se aktuálně posuzuje patnáct nebezpečných vlastností - nově byla přidána Senzibilita (H13).

Novela rovněž upravuje hierarchii způsobů nakládání s odpady, a to v posloupnosti:

  • předcházení vzniku odpadů
  • příprava k opětovnému použití
  • recyklace odpadů
  • jiné využití odpadů (např. energetické využití)
  • odstranění odpadů (skládkování)


Změny, plynoucí z tohoto zákona, se dotkly zejména firem, které provozují zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Tato zařízení mohou být provozována pouze na základě platného rozhodnutí příslušného krajského úřadu a musejí mít schválen provozní řád. Provozovatelé skládek musejí také nově zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby a zpracování odborného znaleckého posudku, který určí možné škody plynoucí z provozu skládky, jejich rozsah a výši nutných nákladů na jejich odstranění. Rovněž jsou povinni finančně zajistit první fázi provozu skládky.

Nicméně rok 2010 nepřinesl jen změny plynoucí z vlastního zákona o odpadech, ale i změny související se zákony č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ŽP a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP, a č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z těchto zákonů vyplývají pro původce odpadů další ohlašovací povinnosti prostřednictvím IRZ a ISPOP, které se podávají elektronicky do 31. 3. následujícího kalendářního roku.


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí