zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rok 2010 byl z hlediska odpadového hospodářství ČR velmi důležitý

13.01.2011
Odpady
Legislativa
Rok 2010 byl z hlediska odpadového hospodářství ČR velmi důležitý

Ve sbírce zákonů byla publikována Euronovela zákona o odpadech, která v polovině roku vstoupila v platnost.

Ministerstvo životního prostředí ČR pak následně připravilo rozšířené Teze odpadového hospodářství, které vláda schválila koncem srpna 2010.

Teze jsou výchozím rámcem pro přípravu nové odpadové legislativy, kterou budou tvořit věcný záměr zákona o odpadech a věcný záměr zákona o výrobcích s rozšířenou životností (předložení vládě se předpokládá v září 2011). Na ně pak naváže zpracování nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (předložení vládě se předpokládá v září 2012). Pojďme si tedy ve stručnosti projít, co zmíněné dokumenty znamenají.

Hierarchie nakládání s odpady

Euronovela z "nadnárodního" hlediska odvrací hrozbu žaloby u Evropského soudního dvora z důvodů neúplné transpozice směrnice o skládkách a do zákona rovněž doplňuje pravidla vyplývající z nové směrnice o odpadech. Novinkou je tzv. hierarchie nakládání s odpady. Podle ní je na prvním místě vždy prevence, teprve pak následuje příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, čímž se myslí také energetické využití odpadů při spalování. Až na samém konci této hierarchie je odstranění odpadů. Jak vyplývá z nové hierarchie, bude ze všeho nejdůležitější prevence. Do zákona se proto doplňují podmínky, při jejichž splnění bude možno odpady klasifikovat jako výrobky. Ty se pak budou moci dál využívat, aniž by tím bylo poškozeno životní prostředí nebo zdraví lidí. Konkrétní kritéria pro rozhodující materiálové toky budou postupně stanovena pro celou EU jednotně.

V oblasti prevence zákon nově stanoví, že závazná část celorepublikového plánu odpadového hospodářství bude obsahovat i konkrétní opatření pro předcházení vzniku odpadů. Takovým opatřením je například zařazování environmentálních kritérií do příslušných výzev v rámci procesu zadávání veřejných zakázek. V oblasti tzv. biologického odpadu nestanoví sice rámcová směrnice konkrétní cíle pro oddělený sběr, vybízí nicméně členské státy k jeho podpoře. Zákon proto otevírá pro obce možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou pro své území systém nakládání s komunálními odpady, a to včetně jeho biologicky rozložitelné složky. Obec bude rovněž oprávněna stanovit systém nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na jejím katastrálním území.

Dva oddělené zákony

I když tzv. Euronovela zamezila žalobám u Evropského soudního dvora, je tento dokument zatím prvním malým krokem ve zlepšení celkové situace s nakládání s odpady v České republice. Vzhledem k vývoji odpadového hospodářství v ČR a jeho praktickým potřebám je totiž současný zákon značně nepřehledný a nevyhovující. Na úrovni ministra bylo rozhodnuto, že napříště bude zákon o odpadech rozdělen do dvou zákonů, a to na zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností.

Pro vytvoření dvou zákonů byly především tyto dva hlavní důvody:

  1. Nekompatibilita rámcové směrnice o odpadech se směrnicemi upravující zpětný odběr výrobků. Velmi často se od sebe liší např. definicemi jednotlivých pojmů používaných ve směrnicích, což způsobuje v praxi nemalé problémy.
  2. Směrnice týkající se výrobků jsou velmi často novelizovány. Ztěchto důvodů pak musí být novelizován celý zákon o odpadech, ačkoliv se to "odpadové části" zákona vůbec netýká.

Před vlastní přípravou legislativního návrhu bylo rozhodnuto, že prvním krokem bude podrobnější rozpracování Tezí odpadového hospodářství ČR, kde budou zahrnuty zejména oblasti, kde je nutné dosáhnout konsensu. Proto vznikly pracovní skupiny, do nichž byli kooptováni zástupci různých organizací, MŽP počínaje přes ministerstvo financí, Svaz měst a obcí ČR, Asociaci krajů ČR, HK ČR a zástupci neziskových organizací a dalšími odborníky.

Zdroj: BusinessInfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí