zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktivní dům s okny do nebe

28.01.2011
Ekologické stavění, bydlení
Aktivní dům s okny do nebe

Nedaleko Vídně byl v listopadu otevřen již třetí dům z projektu VELUX Model Home 2020, postavený na principu aktivní stavby. Jeho obálka byla řešena jako jeden celek, střecha má podobné složení jako stěny. Její jižně orientovaná část slouží jako jakási baterie pro získávání pasivních i aktivních solárních zisků.

Dům, který byl realizován jako prefabrikovaná dřevostavba, je energeticky efektivní a ohleduplný k životnímu prostředí. Kromě toho nabízí zdravé vnitřní prostředí a uživatelský komfort. V těchto měsících ho může navštívit laická i odborná veřejnost, koncem roku bude nabídnut k prodeji. Partneři projektu ho však budou i nadále monitorovat, aby mohli posoudit, jak se osvědčí během užívání.

V SOULADU S OKOLÍM

Svažitý pozemek v blízkosti lesa s výhledem na jezero Wienerwaldsee neumožnil budovu orientovat ideálně k jihu, proto se autoři návrhu rozhodli otevřít fasádu jižním směrem pomocí vnitřního atria a na této straně také umístili více oken. Střešní i vertikální okna s tepelně izolačním zasklením jsou rozmístěna tak, aby maximalizovala pasivní solární zisky. Navržené množství prosklených ploch v domě odpovídá 42 % podlahové plochy. Optimální množství denního světla v obou patrech domu umožňuje snížení potřeby elektrické energie pro umělé osvětlení. Vysoko umístěnými střešními okny proniká denní světlo i hluboko do interiérů.

Prosklené plochy zohledňují také soukromí obyvatel. Fasádní okna jsou orientována buď do vnitřního atria, nebo umožňují výhledy do lesa, který je součástí pozemku. Prosvětlení vnitřní dispozice zajišťují rovněž střešní okna, která svým umístěním zabraňují nechtěným pohledům zvenčí. Okna jsou vybavena vnitřním a venkovním stíněním, i ve stažené poloze propouštějí do místností dostatek denního světla.

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ

barakExperiment dokazuje, že je možné stavět CO2 neutrálně, i když jsou podmínky pro ideální umístění stavby splněny jen částečně. V průběhu celého roku je dům přirozeně větrán okny. Kvalitu vzduchu kontrolují čidla umístěná na fasádě a v interiérech, která vyhodnocují průběžně teplotu, množství CO2 a vlhkosti v inte-riéru a povětrnostní podmínky venku. Tyto informace předávají automatickému systému, který řídí otevírání a zavírání oken. Obyvatelé však mohou okna v případě potřeby otevírat i manuálně.

V chladnějších obdobích se využívá mechanická ventilace s rekuperací tepla. Případnému přehřívání interiéru brání během léta automaticky řízené venkovní markýzy instalované na střešních i na fasádních oknech. V kombinaci s řízeným větráním okny na základě hodnot naměřených senzory a využitím komínového provětrávání a ochlazování v noci by teplota ani v tom nejteplejším dni neměla v interiéru překročit hranici 26 °C. Konstrukční řešení domu také počítá s akumulací tepla pro teplotní setrvačnost budovy.

Cílem bylo udržet celkovou spotřebu energie na co nejnižší možné úrovni. Pokrytí energetických nároků se uskutečňuje výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie. Minimální potřebu vytápění v rakouském Slunečním domě zajišťuje tepelné čerpadlo, elektřinu vyrábějí střešní fotovoltaické panely, ohřev teplé užitkové vody obstarají solární kolektory. Díky tomu stavba vyrobí více energie než sama potřebuje.


O SLUNEČNÍM DOMĚ HOVOŘÍME S KLÁROU BUKOLSKOU, ARCHITEKTKOU SPOLEČNOSTI VELUX

Stavba je součástí projektu, který je označen letopočtem 2020. Proč jste se rozhodli právě pro tento rok?

Od tohoto roku by už měly být v Evropě stavěny tzv. nulové domy. Aktivní dům je jednou z možností, jak nulový dům definovat. Představuje holistický přístup k návrhu budovy jako celku - měl by zahrnovat energetickou efektivitu i šetrnost k životnímu prostředí. Náš hlavní zájem je přitom v kvalitě vnitřního prostředí. Budovy samy o sobě žádnou energii nepotřebují, potřebujeme ji my, kteří je obýváme. Jsou tu pro nás, takže člověk, jeho zdraví a komfort by měly být v centru zájmu při návrhu všech budov. Inteligentní řešení a kvalitní provedení stavby nám současně umožní, abychom spotřebovali co nejméně energie.

pasivV tomto případě jsme se snažili predikovat komfort stavby, který se dá předpokládat v budoucnosti - v současnosti se tedy jedná o nadstandard. Ale pamatuji si, že například zhruba před pěti lety jsme představovali nástavbu na panelový dům, na níž byla použita fotovoltaika, a tehdy nám bylo vytýkáno, že se jedná o technologii, která se u nás pro soukromý účel nikdy nebude využívat... I v tomto případě je možné, že některé z použitých technologií budou za deset let obvyklé.

Naším cílem je nevyužívat energii pro chlazení v létě, takže dům je navržen tak, abychom předešli přehřívání. Využíváme i energeticky efektivní spotřebiče. K celkové úspoře energie napomáhají i detaily jako například pračka a myčka napojené na teplou vodu, kterou ohřívají solární kolektory.

Jakým způsobem jste zamezili přehřívání interiérů v létě?

Jedná se o kombinaci opatření zahrnující zajištění tepelné stability domu, automaticky řízeného větrání a stínění. U všech oken jsme zvolili transparentní stínění a do konstrukcí jsme se snažili zabudovat co největší množství hmoty, takže tu máme například stropní desku, kterou tvoří masivní dřevěná čepovaná deska, na níž jsou kontaktně připojeny další vrstvy podlahy. Ve stěnách jsou dvě vrstvy vysoce komprimované dřevovláknité desky, abychom docílili akumulace. Dále je tu také kontrolovaná ventilace, která využívá noční chlazení, komínový efekt a příčné provětrání. Mechanická ventilace samozřejmě umožňuje chlazení prostoru předchlazeným vzduchem, cílem je ale co nejvíce omezit dobu, kdy je systém využíván a spotřebovává energii.

Vraťme se však na začátek - jak zadání probíhalo v Rakousku? Vybírali jste z několika návrhů?

Proběhla vyzvaná architektonická soutěž, jíž se zúčastnilo devět kanceláří. Vítězný projekt vybírala odborná porota pod vedením pana profesora Unterrainera. Ke každému projektu byl zpracován model, který se posuzoval z pohledu kvality denního osvětlení. Na vítězném projektu z ateliéru Hein-Troy Architekten se dále významně podílely dva akademické týmy z univerzity v Kremsu, které vyhodnocovaly kvalitu denního osvětlení interiérů a celkový energetický koncept. Rakouský institut ekologie pro nás také analyzoval veškeré použité materiály z hlediska jejich produkce CO2 při vlastní výrobě.

Podle jakých kritérií jste vybírali pozemek?

Protože pro Rakousko je typická svažitá parcela, chtěli jsme pozemek tohoto typu. V blízkosti Vídně jsme našli velmi pěkné místo, které je v kontaktu s přírodou. Parcela je ale úzká a také má poměrně prudký sklon. Není orientována ideálně pro energeticky efektivní dům a i sklon svahu je úhlopříčně k pozemku.

ecoekoPůvodní návrh, který v soutěži zvítězil, se od realizace poměrně dost liší - museli jsme zredukovat obytnou plochu, která původně měla 250 m2 a stavbu jsme také posunuli výš k severní hranici pozemku, aby získala co nejvíce slunečního záření. Poté se ale změnil regulační plán této lokality, takže vznikl požadavek, aby maximální zastavěná hranice nepřesáhla vzdálenost 25 m od komunikace, a projekt jsme museli opět upravovat.

V hlavní obytné místnosti jste zvolili neobvyklé řešení - kromě velkého okna v průčelí jsou tu střešní okna v samostatných nikách.

Okno s výhledem do údolí mělo zůstat dominantní. Pro prosvětlení celé místnosti ale nestačí a proto jsme museli zvolit řadu oken, kterými bychom se při běžném řešení dívali do sousední zahrady. Přivádějí však světlo ze správného směru a podle výpočtů jsou nezbytná - rozhodli jsme se pro vysoko umístěná střešní okna, které rovnoměrně nasvětlí celý prostor difuzním světlem v celé hloubce dispozice. Cílem bylo, aby průměrná hodnota osvětlení v jednotlivých místnostech neklesla pod 5 %. Tímto způsobem jsme tu také maximalizovali pasivní solární zisky.

Takže dům má dobré pasivní zisky?

Ano, pasivní solární zisky zde pokryjí 47 % z celkové potřeby energie na vytápění. Celková potřeba energie byla snížena na minimum, včetně potřeby energie na vytápění, která je 24 kW/m2/ rok. Pro teplou vodu spotřebujeme dalších 10 kW/m2/rok, musíme připočítat také provoz domácnosti atd., takže se ve výsledku dostáváme na 51 kWh/m2/rok. Co se týká produkce domu, tepelné čerpadlo, solární kolektory a fotovoltaika vyrobí řádově 68 kW/m2/rok. Kromě toho tu však také máme propracovaný systém ventilace. Kombinovali jsme přirozenou ventilaci s mechanickou ventilací s rekuperací. Oba typy ventilace jsou řízeny automaticky, ale do systému je možno uživatelsky zasahovat.

Pro vytápění byla nakonec zvolena kompaktní jednotka mechanické ventilace s tepelným čerpadlem, která dům vytápí pomocí podlahového topení. Tepelné čerpadlo částečně dohřívá i teplou vodu.

V celkové energetické bilanci je největší položkou vytápění, z pohledu CO2 je to spotřeba domácnosti, protože v určitém období využívá elektřinu ze sítě. Proto se snažíme tuto potřebu minimalizovat. Například, aby nemusela být v domácnosti sušička, je v suterénu vybudována speciální skříň na sušení prádla napojená na systém mechanické ventilace, která suší prádlo odpadním vzduchem.

Jedná se o prefabrikovanou dřevostavbu, jejíž plášť bude přirozeně stárnout. Jak se zde řešily izolace?

Dřevěná konstrukce je vyplněná foukanou celulózou a v instalační vrstvě byla jako izolace použita ovčí vlna. Na venkovní straně jsme pod fasádou aplikovali hydroizolaci. Jako parozábrana v celém domě slouží OSB desky.

Autoři trvali na tom, aby se dřevo pro stavbu zpracovalo na pile odlišným způsobem řezání - nikoli tedy běžným rozřezáním klády na celou šířku, ale postupným dělením. Vznikl tak samozřejmě odpad, ale takto nařezaná prkna mají větší hustotu a nekroutí se. Není to tedy nejlevnější a nejobvyklejší řešení, ale snažili jsme se o co nejlepší výsledek.

Využili jsme zde co nejvíce lokálních materiálů z Rakouska, většinou se jedná o smrk. Chtěli jsme také, aby se jednotlivé prvky daly snadno vyměnit, demontovat a nahradit. Veškeré nátěry v interiéru jsou co nejšetrnější - podlaha je pouze olejovaná, nátěry vodou ředitelné. Stavba je prefabrikovaná hlavně proto, abychom docílili co největší těsnosti obálky. Maximální množství práce bylo provedeno již ve výrobě tak, aby byla co nejpřesnější i v detailech. Tedy včetně střešních oken. Prováděly se zde dva blower-door testy a oba dopadly velmi úspěšně.

Mohla byste blíže popsat řešení střechy?

Jižně orientovaná část střechy slouží jako jakási baterie domu pro získávání pasivních i aktivních solárních zisků.Máme tu tedy 8 m2 solárních panelů, které vyrábějí 70 % produkce teplé vody a 46 m2 monokrystalických fotovoltaických panelů. Protože jsme usilovali o kompaktní vzhled domu, je i na střeše finální vrstvou dřevěný rošt. Konstrukce střechy je tedy velmi podobná konstrukci ploché střechy, kde hydroizolační vrstvu tvoří dvě vrstvy asfaltového pásu. Pro kotvení dřevěného roštu a fotovoltaických panelů byly nainstalovány kotvicí latě, které byly také přetaženy další vrstvou bitumenového pásu pro zajištění absolutní vodotěsnosti. Jako tepelná izolace se zde použila opět celulóza a ovčí vlna v instalační mezeře. Finální interiérovou vrstvu tvoří stejně jako u stěn dřevěný obklad.

AUTOR: Hana Vinšová

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí