zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čistší produkce je jen prvním krokem

17.07.1999
Odpady
Čistší produkce je jen prvním krokem
Přínosy čistší produkce pro státní správu a samosprávu
Pro státní správu a obzvláště samosprávu existují obecnější důvody k podpoře zavádění čistší produkce: 1. Zlepšení stavu životního prostředí v regionu ekonomicky efektivní cestou. Čistší produkce svou minimalizací zátěží přináší souběžně ekonomický efekt, protože se snižují náklady na zneškodnění zátěže. 2. Usnadnění kontrolní činnosti. Součástí managementu životního prostředí uplatňovaného v chodu podniku je i povinnost informovat veřejnost, a tím i samosprávu, o vlivu činností podniku na životní prostředí, o uskutečněných opatřeních ke zlepšení životního prostředí. 3. Zlepšení vztahu se "znečišťovateli". Podniky zavádějí čistší produkci jako dobrovolnou aktivitu a samospráva, eventuálně i státní správa, využívá k podpoře těchto činností informační a stimulační ekonomické nástroje. Například snížení nebo i zrušení případného zpoplatnění za zátěž životního prostředí. Vzniká zároveň možnost vytváření podmínek pro zvyšování spolupráce i v dalších oblastech. 4. Vytváření podmínek pro restrukturalizaci podniků a získávání investičních prostředků pro region. Výsledkem projektů čistší produkce je často návrh na modernizaci stávající technologie. Pro opatření čistší produkce je možné získat potřebné investiční prostředky za výhodnějších podmínek (včetně různých grantů a podpor). 5. Řešení výstavby a dimenzování komunálních koncových technologií. Realizované projekty čistší produkce ukazují, že komunální koncové technologie (například skládky, spalovny, čistírny odpadních vod) jsou často zbytečně předimenzovány. Při přípravě investic do koncových technologií se vyplatí prověřit možnosti prevence odpadů a znečištění u zdroje jejich vzniku. Obec pak může rozhodnout, zda se jí spíše vyplatí podílet se na omezení odpadů a znečištění u zdroje, než investovat do koncové technologie. 6. Zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Zavedení čistší produkce a možné získání certifikace podle EMS zvyšuje konkurenceschopnost podniků na trhu a zprostředkovaně tak může napomoci udržení nebo vytvoření pracovních příležitostí. Konkrétní součást Místní agendy 21 Podpora čistší produkce se organicky stává součástí praktické realizace Místní agendy 21. Samospráva i v možné spolupráci se státní správou by měla zapojit do tvorby a realizace této politiky všechny organizace i jednotlivce, kteří mají na zavádění čistší produkce zájem. Jsou to například výrobní i nevýrobní podniky a jejich svazy, místní hospodářská komora, školy, konzultační firmy, nevládní a neziskové organizace, existující programy pro podporu regionálního rozvoje malých a velkých podniků, finanční organizace... Otázky čistší produkce by se měly postupně stát přirozenou součástí každodenní činnosti jak státní správy a samosprávy, tak i podniků a dalších zájmových organizací v regionu. Velmi se osvědčilo osvětlování záměrů čistší produkce za společné účasti zástupců různých skupin, protože vedly k vzájemnému pochopení rozdílných stanovisek. Důležitým ukazatelem a prostředkem na této cestě je politika čistší produkce vycházející z analýzy situace v regionu (případně více či méně odborný ekoaudit). Arnošt Tabach Úplný text je v časopise Veřejná správa číslo 16/1999.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí