zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozhodnutí nejvyššího správního soudu v oblasti sběru elektroodpadu

20.01.2011
Zpětný odběr
Rozhodnutí nejvyššího správního soudu v oblasti sběru elektroodpadu

Historické elektro nadále smí sbírat jen společnost ASEKOL, společnost REMA Systém ztratila oprávnění

Nejvyšší správní soud ČR (NSS) v říjnu 2010 rozhodl o kasační stížnosti MŽP a několika výrobců elektrozařízení v řízení, které se týká zápisu do seznamu výrobců. Tento rozsudek společnost REMA Systém svými vyjádřeními zcela záměrně zkresluje a z tohoto důvodu považujeme za nutné uvést rozhodnutí NSS do správného kontextu. Předmětem přezkumu ze strany NSS byla pouze formální stránka řízení, tedy s jakým okruhem účastníků mělo být řízení vedeno. Jediným oprávněným kolektivním systémem ke sběru historického elektroodpadu skupiny 3 (tj. výpočetní, telekomunikační a kancelářská technika) zůstává i nadále nezisková společnost ASEKOL.

V tiskovém prohlášení společnosti REMA Systém z 19. 1. 2011 je chybné tvrzení, že verdikt soudu zpochybnil oprávněnost sběru historického elektroodpadu společností ASEKOL ve prospěch společnosti REMA Systém. Nic takového ovšem nenastalo. "Předmětem přezkumu ze strany NSS byla pouze formální stránka řízení," říká manažerka komunikace společnosti ASEKOL Hana Ansorgová a dodává: "Na rozdíl od našeho kolektivního systému je to právě společnost REMA Systém, kdo nemá od roku 2005 od státu oprávnění sbírat historický elektroodpad, a přesto za jeho likvidaci vybírá od svých klientů peníze. Navíc má již rok a půl Městským soudem v Praze zrušeno oprávnění na sběr veškerého vyřazeného elektra na území ČR."

Hana Ansorgová také připomíná, že společnost ASEKOL již podala návrh u MŽP k provedení hloubkového finančního auditu všech subjektů, které se u nás zabývají sběrem elektroodpadu. Záměrem byla snaha poukázat na netransparentnost nakládání s vybranými příspěvky a možné finanční machinace u společnosti REMA Systém. ASEKOL věří, že MŽP tato podezření důkladně prošetří.

ASEKOL se rázně ohrazuje proti neustále mylně uváděným informacím společností REMA Systém, naposledy zmíněných v tiskové zprávě ze dne 19. 1. 2011 "Soud zrušil monopol na likvidaci elektroodpadu".

Zápis systému ASEKOL na zpětný odběr historických elektrozařízení ve skupině 3 je platný. Informace společnosti REMA Systém, že se toto rozhodnutí týká i dalších skupin a že došlo ke zrušení zápisu, je mylná. ASEKOL podal proti rozsudku soudu kasační stížnost. Naopak REMA Systém nemá a nikdy neměl zákonné oprávnění na financování nakládání s historickým elektroodpadem ze skupiny 3, ale přesto již pět let za tento odpad vybírá od svých klientů peníze, ale skoro vůbec nezajišťuje sběr a recyklaci elektrozařízení.

REMA Systém také uvádí, že v roce 2005 ministerstvu doložila 85% podíl ve skupině 3. "Výše 85% podílu na trhu informační technologie a telekomunikace, kterou uvedl REMA Systém v době vydání rozhodnutí ministerstva o zápisu Asekolu, je smyšlený údaj. Rozkladová komise dostala k rozhodování o výběru od REMA Systém neadekvátní podklady. Zatímco ASEKOL dokládal svůj podíl na trhu v kusech a v kilogramech, jak to ministerstvo požadovalo, REMA Systém uváděl finanční hodnotu vyřazených výrobků, do které zahrnovala například i cenu softwaru. Tím svůj podíl na trhu naprosto neadekvátně navyšovala," vysvětlila Ansorgová.

Recyklační poplatky vybírané společností REMA Systém jsou v současnosti téměř identické jako poplatky ostatních kolektivních systémů zpětného odběru elektroodpadu v ČR. Přesto REMA Systém nesbírá takové množství elektroodpadu, za které dostane zaplaceno od výrobců a dovozců. Např. u počítačových monitorů odebírá ASEKOL k recyklaci 120 % z celkového množství, které uvádí jeho zákazníci na trh. To dokazuje, že ASEKOL prokazatelně sbírá elektroodpad za REMA Systém. "Za velmi úspěšnou míru sběru se považuje, pokud je zpětně odebráno 50 % elektrozařízení uvedeného na trh. EU nově plánuje pro členské země zavedení povinnosti sebrat minimálně 65 % elektroodpadu uvedeného na trh," doplnila Ansorgová.

Srovnání výše recyklačních poplatků u vybraných elektrospotřebičů u společnosti REMA Systém a neziskového kolektivního systému ASEKOL (včetně DPH)

Autorádio PC monitor* Mobilní telefon Kopírovací zařízení
REMA Systém 5 Kč 48,00 Kč 1,20 Kč 34 Kč
ASEKOL 1,26 Kč 49,92 Kč 1,26 Kč 12,6 Kč

Kolem společnosti REMA Systém, která mediálně šíří nepravdy, je nejasností více. Přestože 80 % elektroodpadu k recyklaci přichází k recyklaci ze sběrných dvorů, nemá REMA Systém uzavřenou smlouvu na odvoz ani s jedním z nich. "ASEKOL provozuje rozsáhlou sběrnou síť s 11 000 sběrných míst, z toho více než 800 je zřízeno přímo na obecních sběrných dvorech. Ročně ASEKOL sebere a zajistí recyklaci 17 000 tun elektrospotřebičů," upřesnila Ansorgová. Kolektivní systém ASEKOL založili renomovaní výrobci daných komodit elektrozařízení (LG Electronics CZ, Mascom, Panasonic Czech Republic, Philips Česká republika, Samsung Electronics, SONY Czech a THOMSON multimedia Czech atd.) jako neziskovou společnost ke splnění svých nemalých povinností daných směrnicí a zákonem přesně dle požadavků evropské směrnice a zákona o odpadech. Za to společnost REMA Systém nebyla založena výrobci a dovozci elektrozařízení, ale několika fyzickými osobami, které kolektivní systém provozují za účelem zisku. REMA Systém má navíc od ostatních kolektivních systému i nejasnou a neprůhlednou vlastnickou strukturu.

Kontakt

ASEKOL s. r. o.: Československého exilu 2062/8, Praha 4, manažerka komunikace: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173, www.asekol.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí