zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poradna EPS rozšířila své služby; školíme, píšeme a debatujeme s občany

04.02.2011
Environmentální poradenství
Poradna EPS rozšířila své služby; školíme, píšeme a debatujeme s občany

Poradna Ekologického právního servisu má za sebou rok plný intenzivní práce, jejíž výsledky nelze přehlédnout. Svědčí o tom např. více než dvojnásobek návodů na webu a trojnásobně častější výstupy v médiích oproti roku 2009. Na poradnu se obrací stále více občanů, kteří mají zájem dlouhodobě řešit konkrétní kauzu - s naší pomocí úspěšně.

Ekologický právní servis již více než 10 let bezplatně poskytuje právní pomoc jednotlivcům a jejich sdružením v případech, kdy je ohroženo nebo poškozeno životní prostředí, zejména v souvislosti s činností správních orgánů. Rok 2010 lze označit jako významný milník v její činnosti.

Poradna se v roce 2010 více než kdy dříve obracela na širokou veřejnost aktivně - ať už šlo o bezplatná školení na několika místech v republice nebo o vytváření stručných a informačně obsažných návodů na webu. Těch se nám podařilo v roce 2010 vytvořit více než v celé dosavadní historii poradny, občanům je tedy nyní k dispozici 77 různých návodů a vzorů. Všechny dříve vytvořené materiály jsme navíc v závěru roku 2010 zaktualizovali. Počet školení jsme navýšili oproti roku 2009 dokonce na čtyřnásobek.

Zapojovali jsme se také do aktuálních kauz. Poprvé jsme vyšli do ulic v rámci procesu pořizování územního plánu města Brna, abychom informovali o možnostech zapojení veřejnosti. V prosinci jsme vytvořili výzvu politikům proti zvýšení hlukových limitů a vypracovali jsme analýzu na podporu této výzvy. Výzvu včetně analýzy jsme zaslali politikům a umožnili občanům, aby tuto výzvu podpořili (formou SMS nebo emailu ). Zástupce Ekologického právního servisu se zúčastnil demonstrace proti zvýšení hlukových limitů v Praze, kde jsme informovali též o existenci Poradny.

Rozvoj zaznamenala poradna i po personální stránce - trvale vysokou poptávku po naších službách jsme museli uspokojit přijetím nového poradce. Díky tomuto opatření se poradně daří i nadále zodpovídat dotazy velice rychle, a to i při velkém zatížení, což naši klienti několikrát výslovně ocenili. "Velmi vám děkujeme za rychlou odpověď, rady a nabídnutou pomoc. Budeme postupovat dle vašich instrukcí. Přejeme vám ve vaší práci a boji hodně úspěchů, protože je to práce náročná, ale velmi přínosná a potřebná.", uvádí ve svém dopise jedna z našich klientek. V loňském roce jsme podobných zpráv obdrželi asi padesát.

Naše aktivita nezůstala bez povšimnutí médií. Pracovníci poradny se vyslovili k některé z aktuálních otázek ochrany životního prostředí v novinách nebo v jiném médiu v loňském roce celkem jedenáctkrát. Poradna však poskytla novinářům podklady v mnoha dalších případech.

Zásadních úspěchů jsme ale docílili jen díky dlouhodobého zájmu a iniciativě místních aktivních občanů. Obrací se jich na nás stále více - pomáháme jim s bojem proti korupci a nesmyslnému zastavování zemědělských ploch nebo výstavbě provozoven s negativním dopadem zejm. na stav ovzduší.

Jeden příklad za všechny - díky aktivitě občanského sdružení Čisté Šlapanice , kterému již více než rok a půl poskytujeme právní poradenství, se dohodla obec s investorem na snížení plochy plánované průmyslové zóny. Investor předložil obci návrh na snížení plochy průmyslové zóny poté, co občané vyjádřili masivní nesouhlas s její výstavbou formou petice. Zmenšená plocha byla zanesena do návrhu změny územního plánu obce i do návrhu nadřazené územně-plánovací dokumentace (Zásad územního rozvoje. "Bylo by samozřejmě lepší, kdyby investor svůj záměr stáhl úplně, i tak však jde o významný úspěch, který dokazuje, že má smysl se v těchto věcech angažovat. Podoba územního plánu ani Zásad ještě není definitivní, a i po jejich schválení ještě může dojít k nejrůznějším změnám a aktualizacím. Věříme ale, že k rozšíření do původní podoby již nedojde", uvádí k tomu členka sdružení, Michaela Trněná.

Sdružení také významně přispělo k úspěchu iniciativy, která požadovala posouzení vlivu připravovaných Zásad v části týkající se průmyslové zóny na zdraví obyvatel . "Kdybychom se neozvali, nikdo by se možným dopadem na zdraví lidí nezabýval," dodává paní Trněná. Demokratičtější atmosféra zavládla i ve šlapanickém zastupitelstvu, kde se nyní - i díky našim radám - mohou již občané vyjadřovat k projednávaným záležitostem.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí