zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

07.02.2011
Energie
Odpady
Geologie
Krátce z EU

ENERGETIKA: Spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Evropská komise v pondělí 31. ledna schválila Sdělení o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v EU. Ukazuje se, že by do roku 2020 mohly být splněny nebo i překročeny cíle energetické politiky v rámci strategie Evropa 2020, pokud členské státy plně provedou své národní energetické akční plány, a pokud se zlepší finanční nástroje. To také zdůrazňuje potřebu další spolupráce mezi členskými státy a lepší integraci obnovitelných zdrojů energie do jednotného evropského trhu. Odhady naznačují, že taková opatření by mohla vést k úsporám až 10 miliard euro ročně. Komise vyzývá členské státy, aby více investovaly do obnovitelné energie, z čehož by měly mít prospěch jak firmy, tak i spotřebitelé. Aby mohlo dojít k navýšení investic je potřeba poskytnout investorům větší soudržnost, jasné vize a jistoty. Komise ve svém Sdělení navrhuje tři mechanismy pro lepší spolupráci členských států. Jedná se o:

  • Takzvané Statistické převody, kdy jeden členský stát s přebytkem energie z obnovitelných zdrojů může tento přebytek prodat do jiného členského státu, jehož obnovitelné zdroje energie můžou být dražší.
  • Společné projekty, kdy nový projekt obnovitelné energie v jednom členském státě může být podáván v jiném členském státě a výroba sdílená mezi oběma státy.
  • Společné režimy podpor, kdy se dva nebo více členských států dohodnou na harmonizaci všech nebo části jejich režimu podpory.

Kompletní sdělení Komise je k nalezení zde.

Zpráva Komise o strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci

Evropská komise přijala Zprávu o tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci. Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci, která byla přijata v roce 2005, stanoví dlouhodobý cíl, aby se Evropská unie stala recyklační společností, jež se snaží předcházet vzniku odpadů a využívá odpady jako zdroje. Toto sdělení přezkoumává pokrok při dosahování cílů strategie. Zjištěné výsledky Komise zařadí do hodnocení šestého akčního programu pro životní prostředí. Zpráva v závěru konstatuje, že bylo dosaženo významného pokroku, zejména v oblasti zlepšení a zjednodušení právních předpisů. Dodává, že míra recyklace se zvýšila, objem odpadu, který je skládkován, se snížil a došlo k omezení používání nebezpečných látek u některých druhů odpadu. Avšak tato pozitiva jsou kompenzována nepříznivými dopady na životní prostředí způsobenými očekávaným nárůstem vyprodukovaného odpadu.

Přístup k surovinám má zásadní význam pro budoucnost evropského průmyslu

Dle Evropské konfederace zaměstnavatelů BUSINESSEUROPE se bezpečnost dodávek materiálu a surovin v Evropě stala klíčovou prioritou pro evropský průmysl. Tento názor zazněl v reakci na Sdělení Komise zaměřené na výzvy komoditních trhů a trhů se surovinami. Vysoké ceny a narušení trhu staví průmysl pod neustálý tlak. I v této počáteční fázi globálního oživení jsou ceny surovin až o 20 procent vyšší v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Za problémové lze také označit vývozní opatření a omezení ze strany například Číny nebo Ruska. Přestože země mají právo určit, jakým způsobem budou rozvíjet své přírodní průmyslové zdroje, neměly by zasahovat do trhů a dotovat přístup k surovinám pro vlastní průmysl. BUSINESSEUROPE také vyzvala EU, aby zlepšila podmínky pro těžbu surovin v Evropě, zavedla trh s druhotnými surovinami a stimulovala inovace.

Hlasování Parlamentu o e-odpadech přináší výhody pro mikropodniky


Evropský parlament na svém zasedání tento týden hlasoval o revizi Směrnice o sběru a recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Hlasování Parlamentu přináší dvě důležitá rozhodnutí. Maloobchodníci budou povinni provádět sběr odpadu elektrických a elektronických výrobků od spotřebitelů bez nároku na úhradu a požadavku na spotřebitele vedoucího ke koupi nového výrobku stejného druhu. Nicméně se toto opatření nebude vztahovat na mikropodniky, které obvykle mají k dispozici velmi omezenou plochu ve svých obchodech a již tak mají problém se udržet na trhu. Mikropodniky se tak vyhnou neúměrným nákladům, které by jim v souladu se sběrem odpadu vznikly. Na druhé straně se na tuto skutečnost budou muset připravit všechny malé a střední podniky. Nová pravidla by se měla vztahovat na veškerý elektroodpad, kromě zvlášť stanovených výjimek, jako jsou například pevné instalace a nástroje velkých rozměrů nebo vojenská zařízení či stroje. Podle poslanců by měly být z působnosti směrnice vyňaty také fotovoltaické moduly využívané v solárních panelech, i když toto rozhodnutí je podle nich možné ještě přezkoumat. Evropské sdružení MSP a řemeslníků UEAPME tak ve své tiskové zprávě volá po posouzení dopadu této směrnice na MSP.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí