zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Námořní doprava - novinky

04.03.2011
Vodní cesty
Námořní doprava - novinky

Zpráva JRC podtrhuje důvody, proč je nutné snížit znečištění, které způsobuje námořní doprava, podobně jako je tomu u mnoha jiných zdrojů. Nejde jen o boj proti změně klimatu, ale i o prevenci vážného poškození lidského zdraví.

Hamburk vede jednání s EU - Hamburk uvádí do pohybu řízení ve věci získání povolení pro prohloubení Labe od generálního ředitelství Evropské komise pro životní prostředí (jde o možnost přijímání největších lodí). Oznámil to starosta Hamburku Christoph Ahlhaus v návaznosti na pracovní jednání s komisařem EU pro průmysl a viceprezidentem EK Antonio Tajanim v Hamburku. Ahlhaus přitom hovořil o "nejdůležitějším tématu pro budoucnost hamburského hospodářství". Tajani nabídl, že se zasadí u svého úředního kolegy Janeze Potocnika o rychlé a úspěšné zakončení řízení.

JRC-EU a IMO k problematice emisí CO2 - Námořní doprava produkuje zhruba 4 % celosvětových emisí CO2 způsobených lidskou činností. Její uhlíková stopa se tak téměř vyrovná uhlíkové stopě Německa. Emise z námořní dopravy zatím nejsou nijak regulovány, avšak o této možnosti se již jednalo v Mezinárodní námořní organizaci (IMO) a také na konferenci o rámcové úmluvě OSN o změně klimatu v Cancúnu. Pokud jde o emise skleníkových plynů a jejich dopad na životní prostředí, je námořní doprava nejšetrnějším druhem dopravy. Nebudou-li však podniknuty žádné kroky, vzrostou podle odhadů emise z této dopravy do roku 2050 o 150 až 200 %. Námořní doprava je přitom pro světovou ekonomiku v současné době nenahraditelná, neboť na zhruba 50 tis. obchodních lodí se přepravuje 90 % celosvětového objemu zboží. Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) zveřejnilo zprávu, v níž předkládá první souhrnný přehled metodik pro odhadování emisí z lodní dopravy do ovzd uší, popisuje technologická řešení a rozebírá možné varianty politiky na snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší .

"Zpráva JRC podtrhuje důvody, proč je nutné snížit znečištění, které způsobuje námořní doprava, podobně jako je tomu u mnoha jiných zdrojů. Nejde jen o boj proti změně klimatu, ale i o prevenci vážného poškození lidského zdraví. Zpráva se také zabývá možnostmi, jak by k tomuto snížení mohly pomoci technologické inovace ve spojení s tržními nástroji," uvedla komisařka EU pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová. "Tato studie je i výborným příkladem toho, jak vědecká práce Společného výzkumného střediska Komise může na politické úrovni motivovat k dalším krokům ke splnění cílů strategie Evropa 2020 a Unie inovací." Ačkoli ve srovnání s ostatními druhy dopravy má námořní doprava nejnižší ukazatel emisí CO2 na tunokilometr uskutečněné přepravy, očekává se, že v příštích čtyřech desetiletích se její emise skleníkových plynů podstatně zvýší ze současné úrovně zhruba jedné gigatuny ročně o odhadovaných 150 až 200 %.

Toto odvětví je navíc zdrojem znečištění ovzduší. Pokud nebudou přijata žádná opatření, znečištění ovzduší podél hlavních dopravních cest se v příštích dvou letech zhorší kvůli odhadovanému 10- až 20% zvýšení emisí oxidu siřičitého. Lodní palivo má velmi vysoký obsah síry, který se pohybuje mezi celosvětovým průměrem 27 tis. ppm a úrovní 10 tis. ppm v oblastech kontroly emisí síry. Na základě nové dohody Mezinárodní námořní organizace však budou muset lodě v oblastech kontroly emisí síry v Baltském a Severním moři do roku 2015 začít používat palivo s obsahem síry pouze 0,1 %, jak to již platí v přístavech EU díky právním předpisům Evropské unie. Potenciál k omezení emisí z lodní dopravy je značný. Technická řešení pro snížení spotřeby paliva, látek znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů jsou již k dispozici, ať už jde o lepší konstrukci lodí, pohon a strojní zařízení nebo o optimalizaci provozu.

Jedním z klíčových cílů strategie Evropa 2020 je závazek ke snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s úrovněmi roku 1990 o nejméně 20 %, za příznivých podmínek o 30 %. Dosah tohoto závazku je stanoven v právních předpisech EU týkajících se klimatu a energetiky. Podle uvedených předpisů by se na snížení emisí měla podílet všechna hospodářská odvětví včetně mezinárodní námořní a letecké dopravy. Pokud EU do roku 2011 neschválí žádnou mezinárodní dohodu obsahující cíl snížení emisí z mezinárodní námořní dopravy, měla by Komise takový cíl zahrnout do závazku Společenství tak, aby navržený právní akt vstoupil v platnost do roku 2013.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí