zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt BioRegions podpoří vznik místních trhů s biomasou

08.03.2011
Energie
Projekt BioRegions podpoří vznik místních trhů s biomasou

Stoupající ceny energií a závislost na dovážených fosilních zdrojích (uhlí, ropa, zemní plyn) způsobují odliv finančních prostředků z většiny českých regionů.

Proč však platit za drahá fosilní paliva, když energii lze získat z místních zdrojů, jako je biomasa, a ještě přitom zvýšit zaměstnanost v regionu? Na území měst Brumov-Bylnice a Slavičín i okolních jedenácti obcí se tím v rámci projektu BioRegions zabývá Energetická agentura Zlínského kraje.

Obnovitelné zdroje energie (OZE) nyní představují široce diskutované téma především v souvislosti s boomem fotovoltaických elektráren. Ovšem pro mnoho regionů je nejperspektivnějším zdrojem energie pro vytápění i výrobu elektřiny energetická biomasa. Dominantní část její produkce (odpady při těžbě dřeva, prořezy vegetace podél komunikací i cíleně pěstované energetické plodiny) se však nyní prodává na celostátním a do jisté míry i na mezinárodním trhu. Výrazně odlišná zůstává situace na regionální úrovni, neboť místní trhy s energetickou biomasou prakticky neexistují a lokální spotřebitelé ji musí získávat prostřednictvím celostátního trhu.

České zastoupení v projektu

Tříletý mezinárodní projekt BioRegions (potrvá do konce dubna 2013), podporovaný ze 75 % ze zdrojů EU v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu, si proto klade za cíl vytvořit dlouhodobě udržitelný funkční trh s biomasou na regionální úrovni. Podle projektu se v pěti evropských regionech vytvoří podmínky pro vznik a následný rozvoj místních trhů zaměřených na zdroje biomasy typické pro danou oblast. V irském regionu Westmeath se využije tamní dostatek odpadní slámy, v regionech Sredna Gora (Bulharsko), Trieves (Francie) a Limbaži (Lotyšsko) naopak zase odpadní biomasa z těžby a zpracování dřeva.

V České republice leží cílový region projektu u státní hranice se Slovenskem a tvoří jej města Brumov-Bylnice a Slavičín spolu s 11 okolními obcemi. V tomto regionu je rovněž potenciál biomasy z těžby a zpracování dřeva. Právě biomasu tam už úspěšně využívají dva centrální městské zdroje.

Uskutečněním projektu se má dospět k třetinovému podílu biomasy na celkové spotřebě energie (vytápění a produkce elektřiny) v každém z pěti regionů. Pomohou k tomu zkušenosti vzorových bioregio-nů v Achentalu (Německo) a Jönköpingu (Švédsko), kde již obdobné regionální trhy fungují. Základem projektu BioRegions se stane příprava a formální přijetí akčních plánů, které - v souladu s místními podmínkami - budou obsahovat časový harmonogram a milníky důležité pro posílení energetického využívání místních zdrojů biomasy v každém cílovém regionu.

Záměrem projektu je také rozvíjet stávající a iniciovat nové místní projekty zaměřené na energetické využití biomasy. Důležitý bude i rozbor možností financování těchto projektů s využitím všech dostupných zdrojů.

Partnery projektu v Česku se staly Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. (EAZK) a společnost ENVIROS, s .r. o. Praha. Zatímco EAZK zajišťuje organizaci a propagaci aktivit uskutečněných v cílovém regionu, ENVIROS chystá metodiku zpracování akčních plánů všem partnerům projektu.

Co se už vykonalo

Zahraniční partneři projektu už loni provedli průzkum v těch evropských regionech, kde už fungují lokální trhy s biomasou. Výsledky průzkumu se využijí i v dalších fázích projektu BioRegions. V minulém roce už také v každém cílovém regionu vznikly databáze tamních klíčových subjektů, jako jsou producenti biomasy (lesnické společnosti, farmy), její zpracovatelé (pily) a spotřebitelé (místní samosprávy i soukromé společnosti). Do databáze byli též zahrnuti dodavatelé kotlů na biomasu, výzkumné instituce, místní média a neziskové organizace působící v oblasti využívání OZE .

V závěru minulého roku se zástupci cílových skupin na semináři seznámili s projektem i s úlohou EAZK. Společnost ENVIROS při této příležitosti představila postup pro tvorbu místního akčního plánu.

Mít kraj >>v zádech<< je příjemné

Myšlenku tvorby regionálního trhu s biomasou podporují hlavně stávající spotřebitelé dřevní štěpky. Tím, že se na projektu BioRegions budou podílet producenti bio-masy, dodavatelé technologií, instalační firmy a jednotlivé municipaliy, se nepochybně mezi nimi posílí nejen kontakty, ale vzájemně se také vyjasní jejich jednotlivé potřeby, možnosti i očekávání.

Už nyní biomasa ve Zlínském kraji zlevňuje vytápění jak v individuálních, tak v centrálních zdrojích tepla. Tento trend je třeba udržet a dlouhodobě stabilizovat. Všichni účastníci projektu by proto co nejdříve uvítali i obnovu dotací podporujících výměnu kotlů na tuhá fosilní paliva za kotle na biomasu.

Samotný Zlínský kraj, který projekt předfinancovává a z 25 % pokrývá náklady EAZK, si od projektu BioRegions slibuje, že zkušenosti ze všech jeho pěti cílových regionů bude moci dále rozšířit na svém území, čímž bude posílena energetická soběstačnost kraje. Více informací o projektu BioRegions najdete na jeho internetových stránkách www.bioregions.eu.


Co je to >>bioenergetický region<<

Ve smyslu projektu BioRegions jde o region, který alespoň 1/3 energie potřebné k vytápění a výrobě elektřiny získává z regionálních udržitelných energetických zdrojů s důrazem na využití pevné biomasy.

Projekt BioRegions:

  • podporuje rozvoj účinných a spolehlivých trhů pro pevnou biomasu v pěti cílových regionech;
  • vytváří podněty k investicím do bioenergetických projektů a podniků místních subjektů;
  • povzbuzuje okolní venkovské oblasti, aby následovaly příkladu cílových regionů.


ZDROJ: WWW.BIOREGIONS.EU

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí