zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Propagujte se pomocí ekologie

05.03.2011
Ekologická dovolená, cestování
Propagujte se pomocí ekologie

Hotely prezentující se na veřejnosti jako ekologicky přátelské většinou zdůrazňují zájem o opravdovou úsporu financí a energií (recyklace vody, solární panely atd.). Nejde jim však spíše o přitáhnutí klientů ze segmentu cestovatelů ekologický přístup přímo vyžadujících?

Lze konstatovat, že se jedná o směsici obou těchto faktorů, které se vzájemně doplňují. Například hotely Hilton v Praze, které jsou ekologicky přátelské a úspěšně začlenily několik dlouhodobě udržitelných projektů ve svém provozu, jsou příkladem toho, že tento přístup přitahuje více klientů vyhledávajících hotely s provozem šetrným k přírodě.

Ekoznačení by pak mělo být stejně jako pro pražský hotel Adria pouze zastřešujícím prvkem, pomáhajícím jednodušeji popsat firemní filozofii - tedy hotel s provozem i myšlením, vstřícným k životnímu prostředí a zahrnujícím myšlenku společenské odpovědnosti jako přirozené součásti každodenního fungování. I takové vysazení stromků v parku Stromovka, které má na svědomí pražský hotel sítě Four Seasons, se lidem dostává do podvědomí jako vzkaz, že toto je cesta, kterou se hotel ubírá a do budoucna ubírat bude.

PÁR STŘÍPKŮ Z PRAXE

Pražský hotel Adria k celé propagaci ekologického zaměření přistupuje s hravostí. "U veškerých kroků, které činíme, je nezbytný soulad pohledu ekologického, ekonomického a pohledu daného vlastními morálními hodnotami. Proto do kroků podporujících ekologii zapojujeme na prvním místě sebe, tedy nás, zaměstnance hotelu, které takové aktivity baví, a snažíme se, aby bavily i naše hosty, obchodní partnery atp., kterým spoluúčast na našich aktivitách nabízíme," říká Karel Doubek, generální ředitel hotelu Adria.

Hotel Hilton Praha svou ekologickou propagaci spatřuje také více v činech. Během posledních několika let zde realizovali několik ekologicky šetrných aktivit, jako např. tepelné znovunabití, solární fólie, které zvyšují teplotní zůstatek v hotelu a v důsledku toho snižují spotřebu elektrické energie potřebné k ochlazování. Kromě moderních kondenzačních bojlerů, používání vody z Vltavy na ochazování nebo speciálních elektronických transformátorů regulujících spotřebu elektrické energie, instalovali také šetřiče vody ve sprchách a umyvadlech na pokojích hostů a dvoutlačítkový záchodový splachovací systém. Všechny výše zmíněné technologie jsou řízeny dobře fungujícím stavebním systémem řízení a výhodou je zřetelná úspora elektrické energie.

"Mluvíme-li v číslech, vše výše popsáno nám v roce 2009 pomohlo zredukovat náklady na energie o 27,3 milionu Kč," říká Milan Polák, technický ředitel obou hotelů Hilton v Praze. Cestovatelé totiž často v hotelu vyžadují důkazy a číselné údaje o zodpovědném provozu "Abychom celý náš ekologický přístup podpořili, připravili jsme nový ,Lightstay' - systém měření dlouhodobé udržitelnosti, který byl spuštěn ve Spojených státech a koncem roku 2011 bude zaveden ve všech Hilton nemovitostech jako jeden ze standardů této značky," říká Markéta Šebková, marketing & PR manažerka hotelů Hilton v Praze.

NÁZOR ODBORNÍKA

Karel Doubek, generální ředitel hotelu Adria

Jakou stategii ekologické propagace byste po vašich zkušenostech doporučil novým ekologickým hotelům?

V prvé řadě bych doporučil nespoléhat na to, že strategie přijde odněkud zvenčí. Pro mne je klíčové, že mám to štěstí, že mám kolem sebe skupinu lidí, která s myšlenkou hotelu vstřícnému životnímu prostředí souzní a je přirozenou součástí jejich uvažování. Bez existence skupiny souznících osob bych nedoporučoval se do strategie pouštět.

Máte pocit, že propagace na internetu, v médiích či jiné marketingové nástroje jsou pro tento segment vhodné, nebo si myslíte, že nejlepší propagací je spokojený klient?

Propagaci uvedené myšlenky na portálech, v médiích apod. formou "jsme ekologický hotel" nevidím aktuálně jako klíčovou. Za účelnou považuji propagaci myšlenek či činností, které děláme (péče o životní prostředí v centru Prahy "přiložením ruky k dílu" - natírání laviček ve Františkánské zahradě, spoluúčast v péči o studánku na Petříně, nabídka ranních "běžeckých tras" pro hosty po zajímavých přírodních místech v centru Prahy, možnost ochutnávky čerstvých či sušených bylin z Františkánské zahrady na snídaních, nabídka menu z biopotravin, podpora širších společenských aktivit - Týden evropské mobility, Den bez aut, Hodina Země. Samozřejmě, že pokud se naši klienti těchto aktivit účastní či mají možnost se z výsledků aktivit těšit a myšlenku pak šíří dál, je to pro nás ta nejlepší propagace. Myslím, že klient je velice citlivý na to, zda je propagace důvěryhodná (je velmi kritický a mnohdy i podezíravý, zda je hloubka myšlenky vyvážena činy). A tak je pro nás klíčové, aby vše, co děláme, jsme opravdu dělali s radostí a věřili smyslu toho, co děláme.

Nápaditá ekopropagace hotelu.

Hotel Adria Praha, držitel Ekoznačky EU, ve spolupráci s organizací Auto-Mat vyhlásil v září loňského roku při příležitosti Evropského týdne mobility soutěž, která propagovala myšlenky udržitelného rozvoje a ekologicky šetrných forem dopravy v celé Evropě.

ZDROJ: HOTEL&SPA MANAGEMENT

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí