zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pesticidy: Lavina výjimek dělá z evropské regulace děravý cedník

25.02.2011
Zemědělství
Chemické látky
Zdraví
Pesticidy: Lavina výjimek dělá z evropské regulace děravý cedník

Brusel/Plzeň, 23. února 2011 - Jednu z mnoha "děr" evropské legislativy v oblasti pesticidů, detailně analyzovala studie, kterou zveřejnila nevládní organizace Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (1, 2). Zpráva ukazuje, že za poslední 4 roky se v Evropské unii dramaticky zvýšil počet výjimek udělených pro použití neautorizovaných pesticidů. V roce 2010 členské státy EU na základě paragrafu 8.4 evropské směrnice o pesticidech 91/414 udělily 321 výjimek, které zahrnovaly 152 různých chemikálii (3). Přitom v EU celkově povoleno kolem tří stovek pesticidů.

"Šampiónem v udělování výjimek se v roce 2010 stala Francie, která poskytla výjimku pro 74 neautorizovaných pesticidů. Druhé místo obsadilo Řecko s 54 výjimkami před Portugalskem se 31 výjimkami. Zajímavé je, že v roce 2009 neposkytla Francie ani jedinou výjimku, ale v následujícím roce údajně objevila najednou 74 případů "nepředvídaného nebezpečí", pro které poskytla výjimky pro použití neschválených pesticidů," uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. (4)

V důsledku netransparentních rozhodovacích procesů, které umožňuje evropská legislativa v oblasti pesticidů, nejsou veřejnosti přístupné informace o zdůvodnění pro poskytnuté výjimky, ani o opatřeních přijatých členskými státy. PAN Europe proto vyjádřila pochybnosti, zda je použití těchto výjimek v souladu s platnými pravidly Evropské unie. Náhlý výskyt laviny případů "nepředvídaného nebezpečí" je velmi nepravděpodobný a v mnoha případech (jako u půdních fumigantů) nemůže být užití nepředvídané. Podle PAN Europe může jít o masivní ospravedlnění ilegáln ího užívání pesticidů.

"Podmínkou pro udělení výjimky z důvodů nepředvídaného nebezpečí je i to, že ho "nelze zvládnou jinými prostředky". Splnění této podmínky u takového množství výjimek se jeví jako velmi málo pravděpodobné, vzhledem k široké škále autorizovaných chemických insekticidů a herbicidů i nechemických alternativ," konstatoval Miroslav Šuta.

Mnoho pesticidů, kterým byly uděleny výjimky, jsou škodlivé pro životní prostředí a pro lidské zdraví. Jsou mezi nimi nebezpečné půdní fumiganty, chlororganické chemikálie nebo pesticidy ze skupiny neonikotinoidů, které jsou podezřelé z podílu na devastaci včelstev (5). Udělování takových výjimek podle PAN Europe podporuje používání zastaralých a nebezpečných zemědělských postupů na úkor ochrany životního prostředí a zdraví lidí.

PAN Europe proto požádala evropského komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitele Johna Dalliho, aby tyto výjimky omezil na minimum, neboť vystavují občany zbytečnému riziku spojenému se zastaralými zemědělskými postupy a blokují inovace směřující k udržitelnému zemědělství.

PAN Europe se obrátila na eurokomisaře Daliho dopisem, ve kterém ho dále žádá, aby zajistil větší transparentnosti rozhodovacích procedur o pesticidech, včetně zveřejňování návrhů a opatření před konečným rozhodnutím tak, aby umožnil lepší účast veřejnosti na rozhodování.

Poznámky pro editory:

(1) Pesticide Action Network Europe je síť nevládních neziskových organizací zabývajících se problematikou pesticidů a udržitelného zemědělství.

(2) Celá zpráva PAN Europe "Meet (chemical) agriculture, The world of backdoors, derogations, sneaky pathways and loopholes"` i tabulkový přehled výjimek udělených členskými státy EU v posledních 5 letech je možné získat v elektronické podobě na vyžádání v CpŽPZ.

(3) Směrnice 91/414 Rady ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

(4) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je občanské sdružení založené koncem roku 2009 s cílem expertní, poradenskou a informační činností přispívat k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. V současnosti se věnuje zejména tématu nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší.

(5) Neonikotinoidy jsou systémové insekticidy, které působí jako velmi rychle jako požerové nebo dotykové nervové jedy. Blokují acetylcholinový nikotinový receptor na subsynaptické membráně nervových buněk.

Zdroj: Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví č. 04/11 ze 23. února 2011

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí