zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Finanční zajištění pro provozovatele skládky

24.02.2011
Odpady
Pojištění environmentálních rizik
Finanční zajištění pro provozovatele skládky

Legislativa v oblasti nakládání s odpady zaznamenala během roku 2010 zásadní změny...

S účinností od 1.7.2010 byl publikován zákon ve Sbírce zákonů pod číslem 154/2010, který novelizoval zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Na základě požadavků evropské směrnice je nyní kladen důraz na prevenci vzniku odpadů a efektivní využívání odpadu jako cenného zdroje surovin. Mění se zejména pravidla pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje.

Provoz skládky je nově rozdělen na tři etapy: první fáze - ukládání odpadů na skládku; druhá fáze - využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky; třetí fáze - nakládání s odpady za účelem zajištění následné péče o skládku po jejím uzavření. Provozovatel skládky musí mít pro jednotlivé etapy platné rozhodnutí příslušného krajského úřadu a schválený provozní řád.

Další změnou je ručení provozovatele skládky za škody na životním prostředí a zdraví lidí vzniklé v souvislosti s provozem skládky v její první fázi, tedy v době, kdy jsou na skládku odpady ukládány. K pokrytí škod se dle paragrafu § 48a "Finanční zajištění první fáze provozu skládky" bude muset finančně zajistit, a to formou pojištění, uložením částky na zvláštní účet nebo prostřednictvím bankovní záruky.

Provozovatel skládky si může vybrat mezi jednotlivými formami finančního zajištění. Zákon nestanoví kritéria pro výběr varianty, ani metodický pokyn pro odhad rozsahu škod na životním prostředí. Nicméně stanovení výše bankovní záruky či částky složené na zvláštní účet by mělo být na základě znaleckého posudku, což pro provozovatele představuje další finanční zatížení.

V souvislosti s legislativními změnami nejen v oblasti odpadového hospodářství nabízí pojišťovna CHARTIS produkt EnviroPro - pojištění odpovědnosti za škodu/újmu na životním prostředí. Toto pojištění kryje ekologické škody a škody na zdraví a majetku třetích osob, včetně nákladů na realizaci nápravných opatření (vyčištění, monitoring, šetření) v souvislosti s provozováním skládky. Nespornou výhodou při sjednání pojištění je pomoc zkušených upisovatelů při analýze rizika souvisejícího se skládkovým provozem a odhadu rozsahu možných škod pouze na základě dotazníku.

Mgr. Renata Menšíková
Chartis Europe, pobočka pro ČR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí