zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr životního prostředí se zúčastnil 26. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí a Globálního fóra ministrů životního prostředí (GMEF)

25.02.2011
Politika
Ministr životního prostředí se zúčastnil 26. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí a Globálního fóra ministrů životního prostředí (GMEF)

Ve dnech 22. - 23. února 2011 se v keňském hlavním městě Nairobi ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zúčastnil 26. zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (GMEF).

Letošní zasedání GMEF se zaměřilo na dvě aktuální témata současné politiky životního prostředí - zelenou ekonomiku a zefektivnění mezinárodní správy životního prostředí. Závěry jednání ministrů budou využity pro přípravu vstupů na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji, tzv. konferenci Rio+20, která se uskuteční v červnu 2012 v Riu de Janeiro.

"Zelená ekonomika" představuje strategický ekonomický model založený na finančním ocenění přírodního kapitálu. Z krátkodobého hlediska má "zelená ekonomika" podle svých zastánců přispívat k zotavení z globální krize, ke zmírnění chudoby a k zajištění konkurenceschopného ekonomického rozvoje.

V rámci formální i neformální diskuze ministrů k tématu "zelené ekonomiky" ministr Chalupa zdůraznil pragmatický a racionální přístup ke vztahu ekonomického růstu a ochrany životního prostředí. Prosazování moderních technologií šetrných k ekosystémům a k obnovitelným i neobnovitelným přírodním zdrojům, k efektivní spotřebě energií by mělo patřit mezi samozřejmé principy fungování konkurenceschopné ekonomiky již několik desetiletí a nemělo by se stát pouze krátkodobým módním trendem. Pro úspěšnou implementaci principů "zelené ekonomiky" je nezbytné prosazení udržitelných způsobů financování, zvláště v nově dynamicky se rozvíjejících ekonomikách, v rozvojových státech a na místní úrovni, zajištění efektivní spolupráce mezi vládním a soukromým sektorem a zapojení výzkumných a vzdělávacích institucí.

Mezinárodní správa životního prostředí, resp. její racionalizace se týká problematiky reformy současných institucí v systému OSN, tak aby byla zajištěna účinná ochrana světového životního prostředí a umožněno efektivní řešení globálních a regionálních problémů. Ministr Chalupa podpořil proces posílení a zefektivnění mezinárodní správy životního prostředí v úzké provázanosti s probíhající reformou mezinárodní správy udržitelného rozvoje a s minimálními finančními a administrativními dopady.

Účasti na vrcholném jednání UNEP využil ministr Tomáš Chalupa k setkání se svými kolegy k výměně názorů na agendu UNEP a na současný stav dvoustranných vztahů. Ministr Chalupa se setkal s ministrem životního prostředí Švédska Andreasem Carlgrenem, se kterým posoudil možnosti dalšího vývoje politiky životního prostředí Evropské unie s ohledem na přípravu nové finanční perspektivy po roce 2013. Oba ministři se shodli na nutnosti provádět dlouhodobě vnitřní realistickou politiku životního prostředí EU i v kontextu globálního vývoje.

Jednání s moldavským ministrem životního prostředí Gheorghem Salaruem se soustředilo na priority české zahraniční rozvojové pomoci Moldavsku v oblasti životního prostředí, především s důrazem na řešení problémů nakládání s odpady, s odpadními vodami a také řízení ochrany přírody na úrovni municipalit. V zájmu další prezentace českých zkušeností a technologií moldavský ministr vykoná ve druhé polovině července tohoto roku pracovní návštěvu České republiky.

Ministr Tomáš Chalupa také přijal představitele Agentury životního prostředí Etiopie, která je v letech 2011 - 2017 prioritní zemí pro poskytování české rozvojové pomoci, kde oblast životního prostředí patří mezi nejdůležitější oblasti pomoci. Etiopské straně bylo doporučeno připravit kvalitní projekty, např. v oblasti ochrany biologické rozmanitosti či boje proti desertifikaci, a ucházet se o podporu z fondu české zahraniční rozvojové pomoci.

Jednání s výkonným tajemníkem Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) Jánem Kubišem bylo věnováno současné úloze EHK OSN v procesu posilování mezinárodní správy životního prostředí a udržitelného rozvoje. Výkonný tajemník EHK OSN vysoce ocenil angažovanost České republiky v agendě EHK OSN, zvláště pak v mnohostranných smlouvách působících v gesci EHK OSN, kde ČR předává své zkušenosti dalším smluvním stranám, především ve státech jihovýchodní a východní Evropy, Kavkazu a střední Asie. Pozornost byla věnována přípravě 7. ministerské konference EHK OSN "Životní prostředí pro Evropu" v září 2011 v kazašské Astaně, kde se předpokládá privilegovaná účast České republiky jako zakladatele procesu "Životní prostředí po Evropu". Ministr Tomáš Chalupa a výkonný tajemník Ján Kubiš se shodli na potřebě aktivního zapojení ekonomických sektorů, jak veřejného, tak i soukromého, do astanského jednání a přijetí dlouhodobě realistických závěrů.

Ministr Tomáš Chalupa se také pozdravil s ministrem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo Norbertem Roettgenem. Dohodli se na přípravě společného setkání k podrobnějšímu projednání stavu a výhledu společné spolupráce v oblasti životního prostředí. Se státním tajemníkem životního prostředí maďarského ministerstva místního rozvoje Zoltánem Illesem, který na nairobském jednání koordinoval a prezentoval postoje členských států Evropské unie, si ministr Tomáš Chalupa vyměnil názory na průběh rokování UNEP a také na přípravu březnového setkání ministrů životního prostředí států Visegrádské skupiny v Bratislavě a na neformální zasedání Rady ministrů životního prostředí členských států EU v maďarském Gödöllö.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí