zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdo platil pokuty za ovzduší v roce 2010

22.03.2011
Ovzduší
Šlendryján
Kdo platil pokuty za ovzduší v roce 2010

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany ovzduší v roce 2010

Oblastní inspektorát Praha:

Pražská teplárenská a.s., IČ 45273600

Provozovna: Teplárna Malešice, Teplárenská 611/1, Praha 10

Provozovatel zvláště velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - teplárna.

Pokuta ve výši 500 000,- Kč za porušení povinnosti § 37 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, za překročení emisního limitu chloru a jeho anorganických sloučenin.

Odvolání odvolacím orgánem zamítnuto a pokuta potvrzena.

Oblastní inspektorát Praha:

RAKOCHMEL s.r.o., IČ 47538082

Provozovna: Kolešovice 1

Provozovatel středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - kotelna na tuhá paliva.

Pokuta 250 000,- Kč za porušení povinnosti § 38 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, za nesplnění opatření ke zjednání nápravy, předložení důkazu o splnění emisních limitů oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek.

Odvolání odvolacím orgánem zamítnuto a pokuta potvrzena.

Oblastní inspektorát Praha:

NOVOTISK s.r.o., IČ 49609289

Provozovna: U Stavoservisu 1, Praha 10

Provozovatel velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (tiskárny), středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (kotelny) a provozovatel zařízení s obsahem regulovaných látek.

Pokuta sestávající ze 3 dílčích pokut v celkové výši 130 000,- Kč za porušení povinností § 17 odst. 1 písm. c) a d), § 11 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, za provozování zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší, neprovedení autorizovaného měření emisí a nevedení evidenčních knih zařízení s obsahem regulovaných látek.

Proti uložení pokuty se provozovatel neodvolal.

Oblastní inspektorát České Budějovice:

AHOLD Czech Republic, a.s., IČ 44012373

Provozovna: prodejna ALBERT, Lannova 22, České Budějovice

Provozovatel zařízení s obsahem regulované látky.

Pokuta 120 000,- Kč za porušení § 26 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, za nevedení evidenční knihy zařízení.

Odvolání i návrh na přezkoumání rozhodnutí zamítnuty.

Oblastní inspektorát České Budějovice:

SLR-CZECHIA s.r.o., IČ 48201243

Provozovna: Zdíky č. 34, Kaplice

Provozovatel velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - povrchové úpravy.

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, za překročení emisního limitu fugitivních emisí těkavých organických látek.

Odvolání odvolacím orgánem zamítnuto a pokuta potvrzena.

Oblastní inspektorát Plzeň:

O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., IČ 14864584

Provozovna: Nové Sedlo

Provozovatel velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - výroba skla.

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. c) a j) zákona č. 86/2002 Sb., za nezjišťování množství emisí znečišťujících látek jednorázovým měřením a za řádné neprovozování kontinuálního měření emisí.

Proti uložení pokuty se provozovatel neodvolal.

Oblastní inspektorát Ústí nad Labem:

MEVA a.s., IČ 46708766

Provozovna: Bezděkov, Chelčického 1228, Roudnice nad Labem

Provozovatel velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - odmašťování.

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, za překročení emisního limitu těkavých organických látek.

Proti uložení pokuty se provozovatel neodvolal.

Oblastní inspektorát Hradec Králové:

PETROF, spol. s r.o., IČ 62028634

Provozovna: Brněnská 371, Hradec Králové

Provozovatel velkých zdrojů znečišťování ovzduší - lakoven a středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - kotelny.

Pokuta sestávající ze 2 dílčích pokut v celkové výši 150 000,- Kč za porušení povinností § 11 odst. 1 písm. b) a c) za překročení emisních limitů a za neprovedení autorizovaného měření emisí.

Odvolání odvolacím orgánem zamítnuto a pokuta potvrzena.

Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod:

ETAMEX s.r.o., IČ 27132307

Provozovna: Na Páchu 194, Habry

Provozovatel velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - výroba bioplynu.

Pokuta 100 000,- Kč za porušení povinnosti § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, za provozování zdroje bez povolení orgánu ochrany ovzduší.

Odvolání odvolacím orgánem zamítnuto a pokuta potvrzena.

Oblastní inspektorát Brno:

FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o., IČ 46962913

Provozovna: Vodařská 15, Brno

Provozovatel středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - slévárny železných kovů, doprava a manipulace se vsázkou.

Pokuta 400 000,- Kč za porušení povinnosti § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, za provozování odlučovacích zařízení v rozporu s technickými podmínkami.

V odvolání byla odvolacím orgánem původní výše pokuty 600 000,- Kč snížena na částku 400 000,- Kč.

Oblastní inspektorát Brno:

IBEROFON CZ, a.s., IČ 49971034

Provozovna: Rybářská 2330, Uherský Brod

Provozovatel velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - lakovna.

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, za překročení emisního limitu těkavých organických látek.

Odvolání odvolacím orgánem zamítnuto a pokuta potvrzena.

Oblastní inspektorát Brno:

ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., IČ 47908319

Provozovatel středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - slévárna železných kovů, doprava a manipulace se vsázkou

Pokuta 200 000,- Kč za porušení povinnosti § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, za provozování odlučovacích zařízení v rozporu s technickými podmínkami.

Odvolání odvolacím orgánem zamítnuto a pokuta potvrzena.

Oblastní inspektorát Brno:

CZECHPELET s.r.o., IČ 27792366

Provozovna: Jiráskova 1252, Vsetín

Provozovatel středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - průmyslové zpracování dřeva a přímý procesní ohřev.

Pokuta 100 000,- Kč za provozování zdrojů bez povolení podle § 17 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 86/2002 Sb.

Odvolání odvolacím orgánem zamítnuto a pokuta potvrzena.

Oblastní inspektorát Olomouc:

M.L.S. Holice, spol. s r.o., IČ 47674270

Provozovna: závod 01, Sladkovského 43/149, Olomouc

Provozovatel velkého stacionárního zdroje znečišťování ovzduší - průmyslová aplikace nátěrových hmot.

Pokuta 450 000,- Kč za porušení povinnosti § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., za překročení emisních limitů tuhých znečišťujících látek a těkavých organických látek.

Proti uložení pokuty se provozovatel neodvolal.


Zdroj: www.cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí