zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Inteligentní sítě vstupují do Česka

24.03.2011
Energie
Inteligentní sítě vstupují do Česka

ČEZ chce investovat půl miliardy korun do zavedení inteligentních sítí v tuzemsku. Zákazníci dostanou možnost využít nových služeb, například dobíjení elektromobilů.

Společnost ČEZ představila pilotní projekt "Smart Region", první tohoto typu v Česku. V průběhu pěti let chce investovat půl miliardy korun do zavedení a testování inteligentních technologií v distribuční síti města Vrchlabí. V rámci tohoto projektu do roku 2015 vybaví zhruba 4500 domácností a podniků "chytrými" měřidly energie, nabízejícími úspory, vybuduje infrastrukturu pro elektromobily, instaluje prvky automatizace a monitoringu distribuční sítě a zapojí do sítě lokální výrobní zdroje energie. Memorandum o spolupráci podepsali generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Martin Roman a starosta města Vrchlabí Jan Sobotka.

Elektromobily v Krkonoších

Do pěti let by se mělo toto město na prahu Krkonoš stát prvním plně funkčním "chytrým" regionem v České republice. Distribuce bude řízena digitálně a zákazník bude mít o své spotřebě energie větší přehled a bude mít i možnost ji ovlivnit. Připojí se obnovitelné zdroje energie a současná automobilová doprava by měla být nahrazována elektromobily. "Před rokem jsme představili program FutureMotion, jehož cílem je dosáhnout moderní, efektivní a ekologické výroby a přenosu elektrické energie. To, že nejde pouze o teorii, dokazuje skutečnost, že zavádíme dlouhodobý projekt Smart Region, který spočívá v testování všech prvků z programu FutureMotion v jednom regionu. V budoucnu umožní větší decentralizaci výroby a zapojení více obnovitelných zdrojů," tvrdí Roman.

Spolupráci přivítalo i město, které jako významné středisko v nejvyšších českých horách podporuje ekologická řešení. "Těší nás, že právě Vrchlabí je prvním regionem v České republice, kde budou moderní technologie instalovány a testovány. Právě navázaná spolupráce s ČEZ nám umožňuje náš region zviditelnit v tom správném světle. Budeme také rádi, pokud se některé průmyslové firmy z našeho města zapojí do projektu," poznamenává Sobotka.

Smart Grid neboli chytrá síť

Poprvé v České republice tak budou v měřítku regionu testovány Smart Grids neboli chytré sítě. Koncept představuje distribuční síť inovovaného pojetí, která dokáže efektivně začlenit působení všech připojených uživatelů - velkých výrobních zdrojů, lokálních výrobních zdrojů (především obnovitelných zdrojů energie a jednotek kombinované výroby elektřiny a tepla) a odběratelů s možností uplatnit jejich aktivní roli. Možnost plánování a rozhodování odběratele o své spotřebě energie přinese výhody jak pro distribuční soustavu, tak pro životní prostředí. Moderní elektroměry Smart Meters budou měřit spotřebu energie podrobněji, díky čemuž budou mít zákazníci lepší přehled o své spotřebě energie a budou ji moci snížit. V budoucnu dostanou na výběr ze širší nabídky tarifů "šitých na míru" svým potřebám, podobně jako je tomu nyní u tarifů mobilních operátorů.

ČEZ také instaluje prvky automatizace a monitoringu distribuční sítě na úrovni sítí NN a VN a distribučních trafostanic, které umožní přesměrování toku energie v případě výpadků. Nové funkce umožní zmenšit rozsah poruch v části sítě nízkého napětí. Další komponentou Smart Regionu je vybudování infrastruktury pro elektromobily. Ve Vrchlabí vyroste několik dobíjecích stanic a ČEZ městu poskytne několik těchto vozidel (viz náš článek o elektromobilech na straně 32). Akumulátor v elektromobilu přitom může v budoucnu sloužit i k vyrovnávání špiček v odběrovém diagramu a tím pomoci k celkové vyváženosti mezi dodávkou a odběrem elektrické energie v distribuční síti.

Kromě využívání energie z velkokapacitních elektráren se ČEZ chystá zapojit lokální zdroje energie, tzn. jednotky kombinované výroby tepla a elektrické energie a různé typy obnovitelných zdrojů energie. Nebude tak už docházet k tomu, že obnovitelné zdroje budou distribuční síť destabilizovat, naopak, současné zdroje energie budou efektivně doplňovat.

Smart Grids v Evropě

Významným podnětem celoevropského měřítka je SET Plan (Strategic Energy Technology Plan), jehož cílem je do roku 2020 splnit závazek EU dosáhnout pětinového podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v celé EU a stejného snížení podílu emisí oxidu uhličitého. Cílovou hodnotou podílu hrubé spotřeby energie z obnovitelných zdrojů České republiky je 13 % z celkové spotřeby elektrické energie.

V rámci SET Planu se předpokládá činnost Evropské průmyslové iniciativy pro chytré sítě (EEGI). Ta se zaměřuje na demonstrační projekty po celé Evropě, jejím cílem je vyzkoušet jednotlivé funkční celky Smart Grids. Aktivity na poli demonstračních projektů se rozvíjejí i v dalších zemích EU. Příkladem je španělská Malaga nebo projekt ModelCity v německém Mannheimu. V Itálii zase platí nařízení na povinnou instalaci chytrých měřidel od roku 2006, ta by měla letos tvořit 95 % všech instalovaných zařízení v Itálii. Pilotní projekt Smart Grids plánuje letos i španělská energetická firma Iberdrola. Chytrými měřidly vybaví na 100 tisíc domácností a stará měřidla vymění za inteligentní verze do roku 2018. EU předpokládá, že instalace chytrých měřidel v distribuční síti dosáhne v roce 2020 podílu 80 %.


Cílem dodavatelských energetických společností je vybavit domácnosti chytrými měřidly, která umožní nejen odečítat spotřebu na dálku, ale domácnosti budou mít možnost okamžité kontroly spotřeby i jejího okamžitého ovlivnění.

Sítě Smart Grids jsou důležité pro zapojení ekologických nebo obnovitelných zdrojů do přenosové soustavy.

AUTOR: Petr Bayer

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí