zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změřte si ekologickou stopu

17.03.2011
Obecné
Změřte si ekologickou stopu

Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom toto zvíře uživili? Plocha této pastviny je ekologická stopa.

Ekologická stopa (dále ES) je uměle vytvořená jednotka, která určuje, kolik metrů čtverečních zeměkoule potřebuje člověk, město, stát nebo lidstvo k dané činnosti nebo pro svůj život. Jednotka v sobě obsahuje vše od získání potravin, dopravu až po vyprodukovaný odpad. Někdy se pro přehlednost čísel používají též hektary. K výpočtu stopy se využívá oficiální statistika o spotřebě, která je převedena na množství biologicky produktivní země a vodních ploch nutných k vyprodukovaní zdrojů a k likvidaci odpadů při využívání daných technologií. Vzhledem k tomu, že lidé spotřebují zdroje z celé planety a znečištění, které produkují, ovlivňuje velmi vzdálená místa, tvoří ES součet všech ploch z různých částí zeměkoule.

POČÍTEJTE S KALKULÁTOREM

Myšlenku mapování ES měst a obcí u nás rozšiřuje Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. (TIMUR). Iniciativa vychází z evropské kampaně Udržitelná města (Sustainable Cities), z projektu Evropské komise Společné evropské indikátory (European Common Indicators), z procesů zavádění místních indikátorů v zahraničí a z místního plánování a rozhodování za účasti občanů v ČR (místní Agenda 21, MA 21). Změřit si svou ekostopu mohou města a obce zdarma díky kalkulátoru na stránkách www.ekostopa.cz

Výpočet ekologické stopy lze provést dvojím způsobem. Orientační výpočet dovoluje zapojené municipalitě stanovit přibližnou hodnotu ES. Výpočet není finančně náročný, vychází z krajských dat a obce do něj zadávají základní údaje. Jedná se zejména o počet obyvatel, o rozlohu základních funkčních ploch, údaje o produkci a nakládání s odpadem a údaje o nové výstavbě.

Druhý typ výpočtu je podrobný a umožňuje stanovit přesnou hodnotu ES. Všechna potřebná vstupní data vycházejí z místní úrovně a jejich získání je trochu náročnější. Na druhou stranu však obec získá detailní pohled na environmentální udržitelnost svého území. Realizátoři projektu předpokládají, že tento výpočet bude zajímavý zejména pro municipality zapojené do procesů MA 21, neboť ES by se do budoucna měla stát součástí kritérií MA 21.

JAK EKOSTOPU VYUŽIJETE

Ukazatel ES mohou města a obce využít pro osvětu a prezentaci a zapojit občany a také firmy do diskuse o moderním přístupu ke komplexní ochraně prostředí. Na základě výsledků z podrobného výpočtu budou obce moci modelovat a předpovídat výsledky ES do budoucna. Tyto předpovědi mohou rovněž stvrdit na zmíněném webu dobrovolným závazkem ke snížení své ES do určitého data.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí