zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář TELEMETRICKÝ VÝZKUM ZVĚŘE, JEHO PŘÍNOS PRO MYSLIVECKOU PRAXI A ŘEŠENÍ ŠKOD PŮSOBENÝCH ZVĚŘÍ

15.03.2011
Příroda
Les
Pozvánka na seminář TELEMETRICKÝ VÝZKUM ZVĚŘE, JEHO PŘÍNOS PRO MYSLIVECKOU PRAXI A ŘEŠENÍ ŠKOD PŮSOBENÝCH ZVĚŘÍ

Telemetrie je moderní technologie umožňující sledování na dálku a přenos zjištěných dat. V případě volně žijících živočichů lze s pomocí telemetrie sledovat např. jejich migraci, chování, využívání prostředí při hledání potravy, výsledky zaznamenávat a vyhodnocovat.

Česká lesnická společnost a Českomoravská myslivecká jednota
Vás srdečně zvou na odborný seminář pořádaný
ve spolupráci s redakcí časopisu Svět myslivosti
a pod odbornou záštitou a s finančním přispěním
Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství

NAŠE ZVĚŘ A MYSLIVOST 2011: "TELEMETRICKÝ VÝZKUM ZVĚŘE, JEHO PŘÍNOS PRO MYSLIVECKOU PRAXI A ŘEŠENÍ ŠKOD PŮSOBENÝCH ZVĚŘÍ"

A N O T A C E

Telemetrie je moderní technologie umožňující sledování na dálku a přenos zjištěných dat. V případě volně žijících živočichů lze s pomocí telemetrie sledovat např. jejich migraci, chování, využívání prostředí při hledání potravy, výsledky zaznamenávat a vyhodnocovat. Tyto výsledky přinášejí nové poznatky z biologie a etologie, lze je v případě volně žijící zvěře využít v mysliveckém managementu populací (např. vytipování lesních porostů potenciálně ohrožených spárkatou zvěří a přijetí opatření k jejich ochraně). V uplynulých letech bylo na území ČR zahájeno několik projektů telemetrického sledování různých druhů zvěře (především jelení).
Cílem konference je zmapovat dosavadní projekty v ČR, umožnit jejich realizátorům prezentaci výsledků před odbornou veřejností a nastínit další směry výzkumu. Konference je určena odborným pracovníkům státní správy myslivosti, zaměstnancům státních lesů i soukromých lesních majetků, národních parků, uživatelům honiteb a všem dalším, kteří se zajímají o výzkum zvěře a její biologii a etologii.

Čtvrtek a pátek (exkurze), 7. - 8. dubna 2011
Kostelec nad Černými lesy, Rytířský sál

Odborný garant:

Ing. David Vaca, Ph.D. Lesnická práce, s. r. o., redakce časopisu Svět myslivosti
Zámek 1, 281 63 Kostelec n. Č. Lesy
Tel.: 321 679 413, mobil: 604 211 168
e-mail: vaca@lesprace.cz

Organizační garant


Ing. Karel Vančura Česká lesnická společnost, o. s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Časový program odborné akce:


Čtvrtek, 7. 4.
8,00 - 9,00 hod. prezence (souběžně výstava odborné literatury
z vydavatelství Lesnická práce, s. r. o.)
9,00 - 9,10 hod. zahájení, organizační pokyny
9,10 - 10,25 hod. I. blok přednášek
10,25 - 10,45 hod. přestávka
10,45 - 12,25 hod. II. blok přednášek
12,25 - 13.30 hod. oběd (jídelna ŠLP), souběžně ubytování účastníků
13,30 - 14,55 hod. III. blok přednášek
14,55 - 15,15 hod. přestávka
15,15 - 17,00 hod. IV. blok přednášek, diskuse
17,15 - 18.00 hod. fakultativní exkurze do Černokosteleckého pivovaru
18,00 - 20,00 hod. večerní posezení a diskuse v pivovaru (individuální program)

Pátek, 8. 4.
Odjezd na exkurzi vlastními auty od zámku v 8.30 hod., předpokládané ukončení akce
ve 12.00 hod.


Odborné referáty (přednášející, pracoviště):

Kterým směrem kráčí výzkum zvěře v ČR? (doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc., LDF ČZU v Praze)

Prostorová aktivita jelena lesního v NP Šumava - šest let sledování pomocí GPS telemetrie (Mgr. Pavel Šustr, Ph.D., Ing. Adam Jirsa, Správa NP a CHKO Šumava)

Jak daleko dojde srnec obecný na Šumavě? (Mgr. Pavel Šustr, Ph.D., Mgr. Markéta Kašparová, Správa NP a CHKO Šumava)

Migrace jelení a černé zvěře v Labských pískovcích (Ing. Marek Klitsch, Správa NP České Švýcarsko)

Chodí jelen lesní v Krkonoších přes hranice? Předběžné výsledky z GPS telemetrie (Mgr. Pavel Šustr, Ph.D., Správa NP a CHKO Šumava)

Využitie telemetrických výsledkov v predikcii poškodenia lesných porastov jeleňou zverou na Poľane (Ing. Peter Kaštier, Ph.D., Ing. Jozef Bučko, Ph.D., NLC Zvolen)

Cirkadiánne rytmy a preferencia habitátov samcov jeleňa lesného (Cervus elaphus) v Kremnických vrchoch (Ing. Miroslav Ostrihoň, Ph.D. a kol., LF TU Zvolen)

Telemetrické sledování siky japonského v honitbě Hradiště (Ing. Stanislav Dvořák, VLS ČR, s. p., divize Karlovy Vary)

Telemetrické sledování rysa ostrovida na Šumavě (RNDr. Luděk Bufka, Správa NP a CHKO Šumava).

S tchoři to je velký problém! Pilotní studie časoprostorové aktivity tchoře tmavého (Mustela putorius) (prof. RNDr. Petr Koubek, CSc., Mgr. Michaela Ryšavá, Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno, FLD ČZU v Praze)

Délky domovských okrsků bobra evropského v různých typech krajiny
(Ing. Jana Korbelová, Ing. Aleš Vorel, Ph.D., Mgr. Lenka Hamšíková, Mgr. Lenka Maloňová a Mgr. Jaroslav Maloň, FŽP ČZU v Praze a PřF UP v Olomouci)

Telemetrická sledování mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda
(Ing. Marek Kouba, prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., FŽP ČZU v Praze)

Prostorové nároky sýce rousného (Aegolius funereus) při výchově mláďat (Ing. Václav Tomášek, Ing. Marek Kouba, prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Ing. Markéta Zárybnická, Ing. Andrea Hýlová, FŽP ČZU v Praze)

Organizační pokyny:

Odborná akce se koná ve čtvrtek 7. dubna 2011 v Rytířském sále zámku v Kostelci nad Černými lesy (Náměstí Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy).

Ubytování je možné v zařízeních Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy v areálu černokosteleckého zámku (www.slp.cz, odkaz "Ubytovací služby"). Kontakt: Jiří Kabelka, tel.: 321 610 325, e-mail: sluzby@slp.cz. Současně lze domluvit i podmínky parkování aut. Přednášející i účastníci si zajišťují ubytování samostatně.

Exkurze 8. dubna do režijní honitby ŠLP a obory Aldašín proběhne pod vedením odborných pracovníků ŠLP. Účastníci budou seznámeni se systémem mysliveckého hospodaření v režijních honitbách, s oborním chovem prasete divokého a siky Dybowského v oboře Aldašín. Oblečení do lesa a terénní obuv s sebou.

o Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.
o Účastnický poplatek činí 1.350,- Kč, přednášející neplatí. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, 150 00 Praha 5, č. ú. 5115061308/4000, k. s. 0308, v. s. 224 1105.
Upozornění: ČLS je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.

o Součástí účastnického poplatku je sborník referátů, občerstvení, oběd, exkurze;
o Večeře v pivovaře po semináři a následný program není součástí poplatku;

o Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 31. března 2011 na e-mailovou adresu cesles@csvts.cz (mailové přihlášky upřednostňujeme!), nebo poštovní: ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Později je nutno dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře s platbou na místě. Při platbě složenkou či převodem uveďte do Zprávy pro příjemce jméno účastníka či firmu i v. s.
o Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme vám sborník.
o Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme. Prosíme o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Další odborné semináře ČLS najdete na www.cesles.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí