zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K tématu certifikace budov

21.03.2011
Ekologické stavění, bydlení
K tématu certifikace budov

Certifikované objekty mají sice vyšší stavební náklady, ale ty jsou vyváženy řadou ekonomických a ekologických přínosů včetně zvýšení hodnoty samotné budovy.

Není certifikace kancelářských budov samoúčelným krokem?

Martin Ďuriš, ředitel PBA International:

Přes všechny výhrady, které je možné k certifikaci budov mít, si nemyslím, že by byla samoúčelná. Certifikační systémy obsahují řadu požadavků, které mohou vést k úspornějšímu provozu budov, k lepšímu využití zastavovaných území, k rozšíření energeticky úspornějších řešení a podobně.

Jiná věc je, jakou vypovídací hodnotu samotné certifikáty mají. Vzájemné porovnání a hodnocení provozu různých budov v rámci certifikace není možné bez různých zjednodušení, která mohou v některých případech vést k zavádějícím výsledkům.

David Kučera, Okin Group, a.s.:

Na první pohled se bezpochyby zdá, že se tento typ certifikace stal novou formou placené reklamy využívané developery či správci budov. Z malé části tomu tak možná skutečně je. Přesto jsem přesvědčen, že převažují zcela jiné důvody, kvůli kterým se společnosti pro certifikaci rozhodují.

Certifikace není jen prohlídka budovy, na jejímž konci je udělen diplom, a už vůbec nejde o to nazvat projekt "zeleným" v propagačních materiálech. Jedná se o propracovaný systém hodnocení, který sleduje náročnost budovy jak vůči životnímu prostředí, tak i k uživatelům. Přínosy šetrných budov nespočívají pouze v nižší spotřebě energie a v nižším znečištění ovzduší. Daleko větším lákadlem pro budoucí nájemce jsou energetické náklady, které lze díky úsporným technologiím snížit až na polovinu.

A právě certifikace nejrychleji dosvědčí, že již při realizaci stavby bylo využito specifických technologií a materiálů, objekt má určitou fasádu, obsahuje různé elektronické komponenty a další zařízení a celková spotřeba na metr čtvereční se rovná konkrétnímu číslu. Pokud se certifikace provádí podle mezinárodně respektovaných standardů, je zárukou splnění všech kritérií. Kdokoliv pak může nahlédnout do pasportizace budovy, kde se veškeré informace o celém projektu dozví. To oceňují především zahraniční investoři, jejichž zájem se obrací právě k ekologickým budovám.

Boris Zupančič, ředitel České rady pro šetrné budovy:

To si nemyslím. Certifikace s sebou nese několik pozitivních dopadů pro investora. Přináší nezávislé hodnocení budovy z pohledu její šetrnosti a tím vytváří tržní výhodu ve vztahu k potenciálnímu kupci nebo nájemci. Výsledkem je pak i vyšší tržní hodnota budovy. Také investorovi přináší certifikace soubor důležitých znalostí, zkušeností a kompetencí - ovlivňuje přístup realizačního týmu a stimuluje takzvaný integrovaný design budovy, který zajišťuje její celkovou kvalitu, efektivitu a podle zkušeností také vyšší rychlost výstavby.

Petra Hajná, Skanska Property, a.s.:

Každá budova, která zahrnuje zelená řešení, je přínosem jak pro životní prostředí, tak pro zákazníka a tudíž zajímavá i z obchodního hlediska. Její certifikace je pak dokladem, že splňuje požadavky trvalé udržitelnosti - tj. ekologické, ekonomické a sociální aspekty. Bez mezinárodně uznávaných certifikátů to není možné. Výhodou certifikace je, že je poskytována třetí nezávislou osobou a tudíž je do nejvyšší možné míry objektivní a výsledky jsou porovnatelné.

Zelených budov přibývá a do budoucna jiná než certifikovaná budova svého nájemce a investora na našem trhu nenajde. Certifikační systémy, jako např. LEED (Leadeship in Energy and Environmental Design), jsou velmi komplexní a proces certifikace trvá od počátečního návrhu stavby až po její uvedení do provozu. Budova, kterou letos navrhujeme, bude na trhu k dispozici za dva až tři roky a v té době již bude takový certifikát neoddělitelnou součástí dokumentace. Odpověď na výše položenou otázku je pro mě tedy jednoznačná - ne, nejedná se o samoúčelný krok, nýbrž o krok nezbytný.

Ivo Slavotínek - ENESA, a.s.:

Myslím si, že podpořit výstavbu nízkoenergetických budov je velmi užitečné. Nalezení vhodného poměru mezi vynaloženými investičními náklady a náklady na provoz budovy za dobu její životnosti je nezbytné. Co se týká vlastní certifikace, určitě je jedním z podstatných faktorů podpora byznysu stavebních a certifikačních firem. Jak bude vlastní certifikace vypadat u nás, tedy záleží na tom, kdo se více prosadí, zda stavební a certifikační firmy nebo třeba budoucí uživatelé budov.

Jiří Tencar, EcoTen - optimalizace kriterií Green Building:

Osobně nemám s kancelářskými budovami velkou zkušenost, ale přetlak v nabídkách administrativních ploch způsobuje hledání jakékoli výhody pro nájemce či kupce. Snížená spotřeba tepla na vytápění je pro ně v dlouhodobém horizontu určitě zajímavý aspekt. Silným momentem může být i fakt, že budova má nejenom nízkou potřebu tepla na vytápění, ale i nízkou spotřebu energie na chlazení. V tomto případě mám ale obavu, že u současných administrativních budov tomu tak není.

Pokud se v dané otázce certifikací však myslí hodnocení - certifikace budov podle Green Building standardů, jde o komplexní hodnocení, kde "nízkoenergetičnost" včetně vhodně zvolených energo nositelů (plyn, elektřina...) je jenom součást celkového hodnocení. Dle českého standardu SB-ToolCZ činí tato složka 44 % z celkové váhy v hodnocení. Druhá polovina je dána dalšími dvěma pilíři, a to skupinami zabývajícími se aspekty sociálními a ekonomickými.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí