zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklace vody chrání životní prostředí

23.03.2011
Voda
Ekologické stavění, bydlení
Recyklace vody chrání životní prostředí

K zařazení recyklace vody do pracích a čisticích procesů dochází v poslední době ve zvýšené míře, jelikož si provozovatelé uvědomují, jak cenným příspěvkem je pro ochranu životního prostředí.

Soudobá zařízení však také pomáhají zvyšovat efektivnost hospodaření s vodou. Uvádíme některé poznatky, získané předním výrobcem těchto zařízení CDE Global Ltd.

K racionální instalaci zařízení na recyklaci vody, jako zahušťovačů nebo tlakových filtračních lisů, se v poslední době rozhoduje mnoho provozovatelů, kteří je dříve zaváděli jen na příkaz plánovacích orgánů. Když se ukázalo, že je možno technologií recyklace vody zvýšit efektivnost tradičního využívání zdrojů vody a procesů recyklace odpadů, došlo k jejich zvýšenému rozšíření a počet nových instalací se dramaticky zvýšil.

BOOM POSLEDNÍCH LET

"Ještě před třemi nebo čtyřmi lety se zahušťovače nebo filtrační lisy instalovaly jen asi ve 20 procentech našich pracích zařízení," vysvětluje Peter Craven z CDE Global. V posledních dvanácti měsících se tento podíl zvýšil asi na 80 %. Zřetelný pokrok není nijak omezen na nějaké specifické geografické oblasti, ale zakázky přicházejí z Irska, Spojeného království, Středního východu, Austrálie i z Jižní Ameriky a jižní Afriky.

Hlavní důvody zvýšeného zavádění těchto technologií a příslušných zařízení se v jednotlivých případech liší, ale představují zejména problémy s prostorem na usazovací nádrže, dostupnost a použitelnost značného množství vody potřebného k provozu nového pracího zařízení. K tomu přistupují zdravotní a bezpečnostní požadavky a zřetelné zvýšení efektivnosti při podstatně nižších provozních nákladech. Společnost CDE Global se zvyšování efektivnosti věnuje již řadu let, a to jak u nových, tak dosavadních instalovaných zařízení. Udržování usazovacích rybníků je velmi nákladná záležitost a instalací zahušťovače se provozní náklady podstatně sníží. Pokud se ještě pořídí filtrační lis, mohou se usazovací nádrže zpravidla úplně zrušit.

PŘI STAVBĚ I DEMOLICI

Na trhu ve Spojeném království jsou již rozšířeny postupy přesného stanovení parametrů zařízení na recyklaci vody při stavbě či demolici, a to podle charakteru místa, kde jsou tato zařízení instalována. Je běžné, že se tradiční místa těžby písku a štěrku nebo hrubého kamene nacházejí ve venkovských lokalitách na velkých plochách, zařízení na zpracovávání některých materiálů však vyžadují, aby tyto procesy probíhaly v rezidenčních oblastech. Určitý stupeň recyklace vody je nutný u všech zařízení na recyklaci materiálů či odpadů. Firma vybudovala řadu závodů na zpracování odpadů ve stávajících obytných nebo továrních čtvrtích, kde je zpravidla nemožné nalézt dostatek místa na potřebné usazovací nádrže, nehledě na zdravotní nebo bezpečnostní rizika, která jsou s nimi spojená.

Mimo sektor zpracovávání odpadů recyklace se požadavek na recyklaci vody vyskytuje u podniků, které přistupují k vybudování nových provozů na praní nebo čištění. Provozovatelé, kteří zamýšlejí postavit taková zařízení v místech, kde se až dosud provádělo drcení a třídění suchým procesem, mají zájem o větší množství vody, která jsou zapotřebí ve srovnání s dosavadními zpracovatelskými postupy. Problém prostoru potřebného na usazovací nádrže je v těchto případech závažnější než u dosavadních provozovatelů takových tradičních procesů. Zájem o prostředky k omezení nároků na prostor vede k volbě vhodných typů zahušťovačů a filtračních lisů, což je zřejmě optimální řešení.

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

Zájem o určitý druh zařízení na recyklaci vody není omezen jen na problémy s usazovacími nádržemi a místem pro jejich umístění. Složité je i získání dostatečného objemu vody potřebné k provozu průmyslové pračky tam, kde by nestačila kapacita zahušťování. V nedávno dokončeném projektu firmy CDE Global v Polsku to byl u provozovatele přesně takový problém. U pračky písku EvoWash, zařazené za suchým předtříděním, se vyskytl požadavek na zvýšení produkce praného písku v souvislosti s novou dodávkovou smlouvou. Zákazník zvolil mobilní pračku CDE M2500, aby vyhověl těmto nárokům, ale neměl jednoduše k dispozici potřebné množství vody. Instalací zahušťovače AquaCycle do této modernizované prací linky mohl využít takto získané výrobní kapacity praného písku a agregátu při spotřebě vody dokonce nižší než předtím. Pouhé zařazení zahušťovače dovolilo recyklaci 60 % až 85 % vody pro prací proces.

Zřídkakdy se výrobci setkávají pouze s takovým problémem nedostatku technologické vody. Často je ve hře kombinace činitelů, která vede k rozhodnutí o instalaci zahušťovače nebo filtračního lisu. U jednoho z posledních projektů v jižní Africe měl provozovatel celou řadu starostí. Především se spotřebovávala spousta času a prostředků na vyčištění stávajících usazovacích rybníků a dodatečnou úpravu materiálu v důsledku nedostatečné účinnosti instalované pračky písku. Prioritou zde bylo zvýšení efektivnosti stávajícího zařízení. Zájemce trval na tom, aby se řešil nejen problém usazovacích kapacit, ale i nákladů na ně. I když se v těžebním průmyslu jižní Afriky instalují zahušťovače stále častěji, v tomto případě bylo důvodem k zavedení zahušťovacího systému také umístění prací linky u sousedící řeky. Spolehlivé skladování odpadů z pračky zde bylo velmi důležité.

Očekává se, že trend k instalaci zahušťovačů a filtračních lisů bude pokračovat. Loni uskutečnila společnost jejich dodávku do šesti nových zemí.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí