zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Boj o splavnění Labe

28.03.2011
Vodní cesty
Boj o splavnění Labe

Ředitelství vodních cest uspořádalo v únoru setkání s novináři, na kterém generální ředitel Ing. Miroslav Šefara informoval o aktuálním stavu příprav projektu děčínského jezu a informační kampani, která v souvislosti s vrcholícím procesem vyhodnocování vlivu stavby na životní prostředí EIA proběhla v německých Drážďanech.

Zástupci ředitelství vodních cest na konci ledna na drážďanské radnici seznámili tamní občany a zástupce ekologických sdružení s projektem stavby a zodpověděli všechny dotazy přítomných, aby jim poskytli co nejvíce přesných a nejrůznějšími médii nezkreslených informací o vlivu jezu na řeku na německém území. Vzhledem k tomu, že projekt jezu je v režimu mezinárodního posuzování, musí se k němu vyjádřit i německá strana. Lhůta pro odevzdání připomínek z Německa uplynula 28. února.

Nyní bude podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracován posudek projektu, který se očekává v časovém horizontu několika měsíců. Zhruba na podzim letošního roku bude projekt se zapracovanými připomínkami projednán s veřejností. Náklady jezové části jsou odhadovány na cca 4 mld. Kč, další náklady si vyžádá stavba vodní elektrárny, pro kterou se předpokládá financování privátním investorem. Podoba financování celé stavby by měla být známa ještě v letošním roce, ve hře je několik variant včetně PPP projektu.

Chybějící děčínský jez je poslední překážkou celoročního splavnění Labe. Na německé straně, kde je spád řeky několikanásobně nižší, nejsou žádné jezy zapotřebí a tok řeky je zde regulován pouze tzv. příčnými výhony, jejichž oprava po katastrofálních povodních z r. 2002 právě finišuje. Ponor 140 cm je i na německé straně zajištěn společnou smlouvou s ČR.

Podle Miroslava Šefary existuje jednoznačná závislost mezi cenou přepravy z ČR do Hamburku a splavností vodní cesty. V období, kdy vodní doprava funguje, klesá cena přepravy za tunu např. na železnici z tabulkových 1425 Kč až na 800 Kč, což zhruba odpovídá ceně vodní dopravy. Při zastavení vodní dopravy cena okamžitě vyskočí na původní hodnoty. Lze předpokládat, že při celoroční splavnosti Labe by i cena ostatních druhů dopravy musela klesnout, čímž by mohli naši exportéři dle propočtů ŘVC ušetřit až 4 mld. Kč ročně. Snížení ceny dopravy ze severoevropských námořních přístavů by mělo značný vliv i na cenu importovaného zboží, protože cenu přepravy zboží např. z Číny do ČR ovlivňuje z 80 % právě cena za poslední úsek z námořního přístavu do vnitrozemí, přestože tvoří jen zhruba 3 % z celkové vzdálenosti.

Další zásadní stavbou významně zlepšující podmínky ekologické vodní dopravy v Česku je jez v Přelouči, který umožní prodloužit splavnost Labe až do Pardubic. Terminál Pardubice by výrazně přiblížil labskou vodní cestu k průmyslovému ostravskému regionu - vzdálenost k Labi by se zkrátila až o 120 km. To by značně zjednodušilo přepravy nadrozměrných nákladů z ostravských průmyslových podniků k Labi, které pro jejich výrobky představuje nejsnazší cestu na světové trhy. K projektu Přelouč je již vydáno několik stavebních povolení a v současné době se čeká na další. Pokud budou vydána, mohlo by se začít stavět ještě v letošním roce. Celkové náklady dosahují cca 3 mld. Kč.

Jedinou nadějí pro urychlené dokončení labské vodní cesty, ale i dalších infrastrukturních projektů, je podle Miroslava Šefary změna legislativy, která by zjednodušila proces přípravy projektu a zmenšila počet subjektů, které mohou projekt napadat téměř ve všech fázích jeho přípravy. Jedině pak bude možné realizovat důležité infrastrukturní stavby v horizontu let a nikoliv desetiletí, jak je tomu dnes.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí