zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sektor udržitelné výstavby jako Lead Markets Evropské unie

28.03.2011
Ekologické stavění, bydlení
Sektor udržitelné výstavby jako Lead Markets Evropské unie

Iniciativa LMI (Lead Markets Initiative - Iniciativa na podporu vůdčích trhů, lze použít i překlad "rozhodující trhy") je politikou EU šesti sektorů (e-Health, ochranné textilie, udržitelná výstavba, recyklace, bioprodukty a obnovitelné zdroje energie) s aktivitami na snižování bariér a odstraňování překážek pro uvádění nových produktů či služeb na trh. Vůdčí trh je trhem pro produkty i služby v oblasti, v rámci nějž byla poprvé uvedena na trh mezinárodně úspěšná inovace (technologická či z oblasti služeb) a je na něm rozvíjena spektrem služeb.

Členské země EU i průmysl spolupracují v sektorech v rámci akčního plánu s předpisy, standardizací, veřejnými zakázkami a podpůrnými aktivitami (životní prostředí, pohodlí a zdraví). Jedním ze šesti rozhodujících trhů je i sektor udržitelné výstavby (Sustainable construction).

Důvody k volbě sektoru udržitelné výstavby a jeho podpoře vůdčími trhy jsou následující: je inovativní; nabízí řešení ke strategickým, sociálním, ekologickým a ekonomickým výzvám; má technologické a průmyslové zastoupení v Evropě a závisí na vytvoření příznivých rámcových podmínek veřejnými politikami.

Sektor udržitelné výstavby zahrnuje rezidenční i nerezidenční výstavbu, výstavbu infrastruktury a technického zařízení budov (úsporné vytápění, větrací systémy apod.). Podíl budov na celkové spotřebě energie v EU je asi 42 % a na produkci skleníkových plynů okolo 35 %. Trh stavebnictví v Evropě generuje 10 % HDP a akumuluje 7 % pracovních sil EU. Přes 50 % těžených surovin se transformuje ve stavební materiály a výrobky. S tím souvisí řada výzev pro EU i předpisů, nařízení, administrativy - i byrokracie. Rozdílné předpisy ve stavebnictví v zemích EU a fakt, že podnikání ve stavebnictví je lokální záležitostí, jsou příčinou roztříštěnosti trhu v sektoru udržitelné výstavby v EU.

Inovátorská technická řešení jsou dostupná, ale poptávka po nich je malá, a přestože 40 % poptávky po stavebních pracích pochází z veřejného sektoru, jejich zadavatelé se málokdy rozhodnou pro inovativní řešení. U zadavatelů veřejných zakázek chybí znalosti o možnostech jejich zadávání, aby podpořili inovativní řešení. Zavedení nákladů životního cyklu a cost-benefit analýzy by mohlo udržitelné výstavbě pomoci. Kromě zavádění lepších regulatorních opatření chce Evropská komise spustit informační kampaně o referenčním vzorku na trhu. Standardizace by tak mohla situaci zlepšit a uvést koncepty relevantní pro udržitelnou výstavbu.

Akční plán iniciativy LMI pro udržitelnou výstavbu obsahuje seznam opatření ke stimulaci trhu s udržitelnou výstavbou v Evropě, která dle představ EU mají vést ke zvýšení praxe zavádění inovačních řešení v tomto sektoru i ze strany zadavatelů veřejných zakázek. Iniciativa tak může přispět k akceptování přístupu obyvatel a podnikatelů v EU k budovám a objektům postaveným formou udržitelné výstavby. To by mělo všem zlepšit pracovní podmínky, ale především kvalitu života jejich obyvatel.


Jiří Janošec
Technologické centrum AV ČR

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí