zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za nelegální nakládání s odpady uložila ČIŽP milionovou pokutu

24.03.2011
Odpady
Šlendryján
Za nelegální nakládání s odpady uložila ČIŽP milionovou pokutu

Česká inspekce životního prostředí v Olomouci uložila pokutu společnosti KOHOUT invest v.o.s. za porušení zákona o odpadech ve výši 1 000 000 Kč. Porušení zákona se společnost dopustila tím, že v roce 2008 během pouhých 4 dnů navezla celkem 12 364 tun odpadu do dobývacího prostoru Haňovice II bez povolení a následně tento odpad překryla původní zeminou.

Společnost v dobývacím prostoru nelegálně nakládala s odpady za účelem rekultivace. Navezené odpady pocházely z hrubých terénních úprav prováděných v místě bývalé skládky komunálního odpadu v Mohelnici, obsahovaly částečně roztříděný směsný komunální odpad ( plastové, kovové a skleněné předměty, obaly od neidentifikovatelných látek, stavební odpad, dřevo, kabely, znečištěný textilní materiál). Podle znaleckého posudku, který si nechala ČIŽP zpracovat, mohly z těchto uložených odpadů unikat škodlivé látky do půdy a vody, a tím hrozilo poškození lokálního ekosystému.

Prokazování tohoto protiprávního konání bylo obtížné, inspekci se však na základě řady výslechů svědků a soudně znaleckého posudku podařilo tuto nelegální činnost prokázat, uložit pokutu, která je v současné době pravomocná.

"Zároveň s rozhodnutím o pokutě jsme uložili společnosti i nápravná opatření, podle kterých má subjekt odpad odstranit do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí , tedy do 24. března. Zároveň nás má společnost informovat o zahájení a postupu prací. Do dnešního dne nás však společnost nekontaktovala", řekl ředitel ČIŽP v Olomouci Ing. Radek Pallós.

Česká inspekce životního prostředí v Olomouci bude tuto lokalitu sledovat a kontrolou prověří plnění nápravných opatření.

P9280001.jpg

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí