zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podle GE jsou ke stimulaci rozšíření opětovného používání vody a její recyklace zapotřebí lepší pobídky

07.04.2011
Voda
Podle GE jsou ke stimulaci rozšíření opětovného používání vody a její recyklace zapotřebí lepší pobídky

Na Světový den vody GE oznámila vydání nové bílé knihy, která vyzdvihuje úspěšné a praktické pobídkové politiky na podporu opětovného používání vody

TREVOSE, Pensylvánie - 22. března 2011 - Světová městská a průmyslová spotřeba vody se mají podle odhadů do roku 2050 zdvojnásobit a přitom již dnes žije pětina světové populace, čili asi 1,2 miliard lidí, v oblastech sužovaných nedostatkem vody. Jedním ze způsobů, jak lépe využívat ztenčující se zásoby vody na naší planetě je zintenzivnit její opětovné používání a recyklaci. Pokrok v této oblasti byl však dosud limitován celou řadou ekonomických, politických a sociálních faktorů.

V nové bílé knize vydané společností GE (NYSE: GE) se uvádí, že jedním z největších kamenů úrazu je nedostatek efektivních pobídek. Dokument popisuje mnohostrannou povahu tohoto problému a vyzdvihuje rozličné pobídkové politiky a systémy z celého světa, které zde slouží jako ilustrativní příklady efektivní stimulace opětovného používání a recyklace vody. GE bílou knihu představí na akci "Water Summit, From Used to Useful - Middle East", která se bude konat 5. - 6. dubna v Saudské Arábii.

"Naším cílem je stimulovat činnosti směřující k zachování zásob sladké vody," říká Heiner Merkhoff, předseda představenstva a generální ředitel divize pro úpravu vody GE Power & Water. "Nákladově efektivní technologie schopné vyřešit prakticky všechny problémy s vodou již existují, je tedy třeba zaměřit pozornost na lidskou stránku této rovnice. V tomto ohledu vidíme čtyři možné hlavní přístupy: zlepšit a rozšířit povědomí, aby si lidé uvědomili nezbytnost a výhody těchto opatření, odstranit byrokratické a jiné překážky, efektivně využívat mandátů a nařízení a konečně stanovit efektivní pobídky, což je možnost, na kterou se zaměřila naše aktuální bílá kniha."

Bílá kniha GE s názvem Creating Effective Incentives for Water Reuse and Recycling (Vytváření efektivních pobídek k opětovnému používání a recyklaci vody) se zabývá čtyřmi možnými pobídkovými politikami: stanovení cen vody/poplatky za vypouštění, obchodování s emisními kredity a odběrem vody, financování z daní/státní dotace a nakonec také partnerství veřejného a soukromého sektoru. V dokumentu se uvádí, že nehledě na druhy pobídek ze zkušenosti víme, že použití pobídek je nejefektivnější, jsou-li začleněny do již existujícího a dobře fungujícího regulačního systému. Například Singapur si klade za cíl, aby recyklovaná voda časem tvořila převážnou část celkových zásob vody. V tomto ostrovním městském státu bylo sjednocením několika vládních jednotek vytvořeno centralizované Ministerstvo životního prostředí a vodních zdrojů, které sehrálo klíčovou úlohu v dosažení třicetiprocentního podílu opětovně využité vody.

Mezi konkrétní postupy a systémy pobídek, jimiž se dokument podrobně zabývá, patří:
o Stanovení cen vody/poplatky za vypouštění - Zvyšování cen vody nelze aplikovat vždy, ale v některých případech je možné ceny upravovat tak, aby odrážely nedostatek vody nebo pokryly vnější ekologické náklady. Město New York je příkladem, jak snížení ceny vody na základě dosažené spotřeby dokáže motivovat k jejímu opětovnému používání. Budovám s komplexním systémem opětovného používání vody (anglická zkratka CWRS), které nepřekročí stanovenou výši spotřeby, je poskytována 25% sleva z poplatků za vodu a kanalizaci, což u velkých uživatelů může představovat úsporu v provozních nákladech v řádu milionů dolarů. Budova s CWRS zachycuje, upravuje a recykluje odpadní vodu z hygienických zařízení či vodu ze sprch, praček a podobně.
o Obchodování s emisními kredity a odběrem vody- Programy obchodování s kredity regulujícími znečištění vody umožňují firmám s vysokými náklady na snižování znečištění zakupovat emisní redukční kredity od jiných firem či z jiných zdrojů s nižšími náklady na snižování znečištění. Podobné programy lze implementovat v souvislosti s odběrem vody. Například, když byly v osmdesátých letech dvacátého století v důsledku sucha farmářům v povodí australských řek Murray a Darling sníženy příděly vody na 10 - 20 procent běžné hodnoty, mnozí se bez prodlení rozhodli prodat obdržené zredukované příděly, místo aby se s takovýmito nedostatečnými zdroji snažili vypěstovat úrodu.
o Financování z daní/státní dotace - Vlády mohou pomoci zlepšit ekonomiku investic do opětovného používání vody prostřednictvím pobídek a financování za pomoci různých daňových úlev, výjimek a dotací. S ohledem na značný růst odvětví obnovitelných zdrojů energie probíhající v několika posledních letech díky úlevám na daních poskytovaných v závislosti na podpoře obnovitelné energie (programy production tax credit a investment tax credit) se bílá kniha podrobně zabývá mnohými paralelami a příležitostmi v oblasti vody.
o Partnerství veřejného a soukromého sektoru - Veřejné vodovodní sítě stále poskytují po celém světě většinu služeb spojených s vodou a odpadními vodami, avšak partnerství veřejného a soukromého sektoru (zkratka PPP z anglického public-private partnership) jsou čím dál tím více vnímána jako efektivní způsob stimulace investic do infrastruktur pro opětovné používání vody. Počet lidí využívajících služeb soukromých společností vzrostl z 51 milionů v roce 1990 na téměř 300 milionů v roce 2002. Zvláště pak v suchem sužovaných oblastech jako je západ Spojených států, kde vznikají nové komunity v místech bez vybudované byť i základní vodní infrastruktury, mohou soukromí provozovatelé často poskytnout právě taková decentralizovaná, ad hoc řešení, která jsou nezbytná pro pokrytí dané poptávky.
Mezinárodní Světový den vody vyhlášený Organizací spojených národů se každoročně koná 22. března s cílem zvýšit povědomí o nedostatku vody a souvisejících problémech.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí