zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministr Martin Kocourek k prolomení limitů

25.03.2011
Energie
Geologie
Ministr Martin Kocourek k prolomení limitů

Barbora Kroužková, moderátorka:

Prolomí nebo neprolomí tato vláda těžební limity v České republice? Koaliční smlouva to nepředpokládá, ale ministerstvo pro místní...

František Lutonský, moderátor:

Průmyslu.

Barbora Kroužková, moderátorka:

... průmyslu, já se mnohokrát omlouvám, protože v tuto chvíli tady právě vítáme Martina Kocourka, ministra průmyslu a obchodu.

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Dobré ráno.

Barbora Kroužková, moderátorka:

Já bych to přisoudila úplně jinému resortu, který zatím možná o tom ani ještě nejedná, nicméně vaše ministerstvo ano. Vy konkrétně v materiálu, který je zatím na začátku projednávání, předpokládáte, že by k té možnosti mohlo dojít a dal jste 5 dnů ostatním resortům na to, aby připomínkovaly právě to, jestli prolomit nebo neprolomit těžební limity. Pane ministře, není to málo na to, aby se jednotlivé resorty a příslušné úřady k tomu rozhodly a opravdu objektivně to posoudily?

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Tak, jak říkáte, tak otázka vůbec nestojí. Tak za prvé, není to žádný materiál, ale je to informace o postupu aktualizace státní energetické koncepce, to znamená informace a za druhé, já bych chtěl jenom uvést, v jaké situaci se nacházíme. Vláda v roce 91 přijala územní ekologické limity. V roce 2004 byla přijata státní energetická koncepce, která navrhuje limity prolomit. V roce 2009 byla aktualizována státní energetická koncepce, která pracuje se dvěma scénáři - prolomit či neprolomit, poté byla Pačesova komise, která říká: "Vzhledem k nákladům v teplárenství budeme pracovat s variantou prolomit limity." To znamená, my jsme teď v situaci, kdy já jsem sdělil státní energetickou koncepci s prolamujícími limity. Já jsem teď neudělal nic jiného, než že jsem nechal znovu prověřit situaci v teplárenství a vzhledem k tomu, že ta situace se jeví do budoucna jako velmi vážná, modifikoval jsem ten původně navržený závěr prolomit limity na scénář A1 takzvaný, který říká: "Limity stanovené vládou budou nahrazeny smluvním uspořádáním v tom území, ve kterém se nacházejí," anebo budeme pracovat se scénářem B, který říká: "Limity zůstanou zachovány a uhlí bude nahrazeno buď plynem anebo štěpkou."

František Lutonský, moderátor:

Dobře. Ale v té variantě, pane ministře, pardon, že vám do toho skáču, tak v té variantě A1, co je nového?

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Ve variantě A1 my říkáme,...

František Lutonský, moderátor:

Protože my tady máme sice nějaké jako usnesení, které zakazuje prolomit limity těžby, ale v podstatě,...

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Ano.

František Lutonský, moderátor:

... i kdyby byly prolomeny, tak stejně to potom bude na tom uspořádání kupním v místě.

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Znovu opakuji, to je, to je současný stav, který pořád navrhuje prolamovat limity. Já jsem to modifikoval, když říkám: my se vzdáme vyvlastňovacího paragrafu, to znamená stát nemůže nařídit těžbu za limity a za druhé nahrazujeme limity stanovené vládou od zeleného stolu z Prahy, limity smluvními ze zákona, které si dohodnou zainteresování v tom území. To znamená, my nechceme řídit události v severních Čechách z Prahy, ale budou si je řídit samy dotčené subjekty v Ústeckém kraji.

Barbora Kroužková, moderátorka:

Díky za to, že nám vysvětlujete, jak to teď myslíte a že to není materiál, ale informace. Ale třeba Jan Šrytr, právník Ekologického právního servisu, se kterým jsme dnes ráno už mluvili, mluví o tom, že tu zkoušíte nějakou "boudu", a že je to celé nějaká "kulišárna". Pojďme ale spíš k té realitě, kterou vy už jste naznačil.

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

No, ale já na to musím reagovat, protože to není žádná pravda. Naopak, já přeci v předstihu, třičtvrtě roku předtím, než ten materiál o té energetické koncepci bude projednáván, dávám na stůl k diskusi alternativy, jak postupovat. Já zcela férově ukazuju situaci, která v naší energetice během dalších 30 až 50 let může nastat a dávám naprosto k diskusi, včetně Ekologického právního servisu, varianty, přičemž já dávám modifikovanou, která zaručuje, že nebude tato vláda prolamovat limity a za druhé, že nahradíme smluvním institutem, kdy se musí dohodnout subjekty v dotčeném kraji.

Barbora Kroužková, moderátorka:

Jsou tu věci, pane ministře. To, kdo a jakým způsobem může připomínkovat tu věc, to teď nechme stranou, k tomu se vraťme, ale především to, v jaké situaci tedy Česko je. Protože ekologové taky napadají to, že teplárny nebudou mít čím topit, a že by mohly kvůli nedostatku hnědého uhlí vzrůst tedy ceny tepla až o 50 %. Ano, ta vaše pracovní skupina s tou informací takto pracuje. Ale není to účelová zpráva? Není to právě vybrání jenom některých informací pro zdokumentování té situace?

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Já znovu, znovu zrekapituluji. V roce 2009 renomovaná komise pana profesora Pačesa popsala situaci v našem teplárenství. Já jsem ji nechtěl jenom mechanicky převzít, ustanovil jsem novou komisi a za podpory výpočtu dvou vysokých škol jsme nechali znovu spočítat, co by se dělo, kdyby se muselo nahradit hnědé uhlí, jakým, jakým zdrojem energie a vyšly nám další propočty do budoucna. Já doufám, že snad nikdo nebude zpochybňovat propočty našich renomovaných vysokých škol! Já teď znovu otevírám diskusi, kterým směrem se chceme vydat. A jestli se rozhodneme, že půjdeme bez uhlí, tak to bude mít nějaké implikace, protože my musíme dát do energetiky jasnou zprávu na 30 let dopředu. My nepřemýšlíme, co bude v roce 2020, ale v roce 2040 nebo v roce 2060.

Barbora Kroužková, moderátorka:

My ale údajně právě například podle Jana Šrytra nemusíme jít tou cestou bez uhlí, protože se může jednat o využití velkolomu Vršany.

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Je to jenom částečné využití velkolomu Vršany, nicméně do toho povolovacího procesu už přímo vstoupit nejde, protože on už byl zahájen. O čem se bavíme, je EIA - posouzení vlivu na životní prostředí, které už může jenom definovat, zda bude škodit tento proces či nikoli. My chystáme jinou změnu, kdy budeme chtít prostřednictvím takzvané renty, což je vlastně poplatek odevzdávaný státu za vytěžené uhlí, řídit, kam ... nebo říkat, kam si představujeme, že by to uhlí mohlo jít. To znamená, budeme uvalovat menší rentu na využití v teplárenství a obrovskou rentu například na export.

František Lutonský, moderátor:

No a teď, když tady mluvíme teda o variantách, já budu používat váš slovník, varianta A1 a varianta, varianta B, tak vy se přikláníte automaticky k té variantě A1?

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Vzhledem k tomu, že chceme zajistit co nejpřijatelnější ceny tepla pro naše domácnosti, a týká se to až 3 milionů lidí, tak doporučujeme vlastně zpracovávat variantu A1, protože ona na stole zatím není. Já teď tu variantu uvádím do, do běhu.

František Lutonský, moderátor:

No a co by to, co by to znamenalo technicky teda v okamžiku, kdy by vláda řekla: "tak rušíme v podstatě limity prolomení těžby" tak fakticky to tak je?

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Není, není, není, není. Opravdu nerušíme limity těžby. My jenom říkáme, my se vzdáváme vyvlastňování a budou nahrazeny smluvním vztahem v tom území. To znamená, dokud ten poslední človíček neprodá...

Barbora Kroužková, moderátorka:

Dobře, ale co to bude? Bude se těžit, nebo nebude?

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Pokud se lidé rozhodnou, že nechtějí těžbu, tak se těžit nebude, protože ty společnosti k tomu nebudou mít žádný nárok.

František Lutonský, moderátor:

I v okamžiku, že tam bude jeden majitel jednoho domku, který je za limity, tak prostě, jakmile se nedohodne s těžařskou společností...

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Jeden..., paní Havránková u dálnice D11 v Severočeském kraji, nebude se těžit.

Barbora Kroužková, moderátorka:

A jak to zaručíte?

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Ze zákona...

Barbora Kroužková, moderátorka:

Že další vláda třeba nepřijde, nebo i vaše vláda dál nezmění stanovisko? Jak toto chcete zaručit, že to opravdu bude na lidech?

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

My zároveň, my zároveň předložíme, ... my zároveň předložíme novelu horního zákona, která toto ještě zapracuje. To znamená, říkám, limity z usnesení vlády budou nahrazeny limity ze zákona, ale budou smluvní po dohodě v tom kraji.

František Lutonský, moderátor:

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu. Děkujeme, že jste si na nás našel čas.

Barbora Kroužková, moderátorka:

Díky za návštěvu.

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu:

Děkuji pěkně.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek byl v úterý dne 22. března 2011 hostem pořadu Studio 6

Zdroj: MPO

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí