zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

05.04.2011
Obecné
Krátce - různé

Co projedná vládá ve středu
11.
Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2010
č.j. 278/11
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

510 lokalit v celém Česku se týká obří ekotendr na odstranění starých ekologických škod. Jejich seznam zveřejnilo ministerstvo financí s tím, že prodloužilo lhůtu pro podání nabídek do 5. září.

Dne 24. března se konal summit mezi EU a Kanadou, který se zabýval těžbou surovin. Hlavními body diskuze byla problematika bezpečných a udržitených dodávek surovin na globálních trzích. Na summitu se sešli představitelé těžebních společností a zpracovatelského průmyslu, evropských institucí a nevládních organizací. V současné době existuje rostoucí vzájemná závislost mezi zeměmi, které používají suroviny a mezi zeměmi, které dodávají suroviny. Účastníci se shodli, že je třeba vyhnout se narušení trhu, jako jsou vývozní daně, a ocenili nedávno zahájenou spolupráci mezi EU a Africkou unií ohledně dodávek surovin. Těžební aktivity by dle účastníků měly stimulovat místní rozvoj a hospodářský růst. Transparentní a pevné právní rámce mají zásadní význam pro těžební společnosti a způsoby, jak posílit řádnou správu věcí veřejných. Může to být buď prostřednictvím programů budování kapacit, nebo posílením iniciativ pro transparentnost těžebního průmyslu.

V souladu s novou strategií Unie, která usiluje o snížení emisí CO2 v ovzduší bude Komise podporovat evropskou elektromobilitu. Na tuto iniciativu bude v budoucnu přiděleno více než 24,2 milionů Euro. Tato iniciativa nese název Green eMotion. Dalších 41,8 milionů bude rozděleno mezi 42 partnerských organizací z řad průmyslu, elektronických výrobců, výrobců automobilů, univerzit a mezi technologická a výzkumná centra. Cílem této iniciativy je výměna a rozvíjení know how a zkušeností ve vybraných regionech v Evropě, jakož i usnadnění vstupu na trh elektrickým vozidlům v Evropě. Komise je toho názoru, že doprava je v současné době z 96 procent závislá na ropě. To je naprosto neudržitelný stav. Strategie Doprava 2050 si klade za cíl zcela změnit stávající závislost dopravy na ropě a umožnit mobilitu růstu. Jádrem této strategie je zásadní posun v městských elektrických vozidlech od aut s konvenčně poháněnými motory. Iniciativa Green eMotion bude součástí sedmého rámcového programu zaměřeného na výzkum a vývoj.

Biblická velká voda, před níž družina praotce Noema uprchla na Ararat v kocábce náramné, je dost možná historka s reálným základem. Dokazují to neobvyklé přírodní poměry v oblasti Černého moře, které vzniklo zalitím sladkovodního jezera. Studie shrnuje, co už o tamních dávných kulturách víme díky geologii, genetice, religionistice i díky Haarmannovu zápalu v oboru starověkých jazyků, jelikož tyto osady byly asi starší než mezopotamská kolébka věků. Dějiny této pohromy jsou tedy dějinami počátků indoevropské civilizace: tušíme zatím pramálo, ale očividně se vyplatilo nepodceňovat lokální ekologický vývoj.

Jedna láhev vody ze zdroje blízkého našemu bydlišti představuje 110 gramů CO2. Oproti tomu voda stáčená do lahví a přivážená z větší vzdálenosti odpovídá 160 gramům a láhev vody importované ze zahraničí až 215 gramům.


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí