zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obnovitelné zdroje - vývoj legislativy v roce 2010

11.04.2011
Obnovitelné zdroje - vývoj legislativy v roce 2010

Výkupní ceny pro elektřinu z obnovitelných zdrojů (OZE) byly v určité formě zavedeny již v roce 2002

(podrobněji v článku Obnovitelné zdroje - stručná historie podpory v ČR). Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE byl schválen v roce 2005. V té době byl srovnatelný s obdobným zákonem v Německu, který však byl v roce 2008 novelizován. Jedním z důvodů fotovoltaického boomu v loňském roce bylo, že česká legislativa na tuto změnu nereagovala.

Pomalý začátek

4. 11. 2008 - první, kdo veřejně upozornil na riziko, že by se rozvoj fotovoltaiky mohl stát neudržitelným, byl Ing. Martin Němeček z ČEZ Distribuce, a. s., který na 3. České fotovoltaické konferenci v listopadu 2008 komentoval nárůst počtu žádostí o rezervaci výkonu pro větrné a fotovoltaické elektrárny slovy: "V případě že zafouká a zasvítí, otočí se tok na přenosových transformátorech a pára na Temelíně se začne vracet do chladících věží". V té době měly pouze distribuční společnosti informace, na jejichž základě bylo možno odhadnout podíl spekulativních rezervací. Vědělo se však, že existují i rezervace výkonu bez doloženého smluvního vztahu k odpovídajícím pozemkům. V diskuzi se zástupci ČEZ a ERÚ v rámci konference zazněly i návrhy omezit časovou platnost rezervací a zavést poplatek za rezervovanou kapacitu ve výši 1000 Kč/kWp, který by byl investorovi vrácen při realizaci projektu. Toto jednoduché opatření by spekulativní rezervace rychle vyřadilo. V současnosti mají investoři povinnost zaplatit zálohu na náklady za připojení ve výši 150 nebo 640 Kč/kWp.

24. 8. 2009 - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo, že předloží návrh novely zákona č. 180/2005 Sb., která Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) umožní od 1. 1: 2010 rychlejší snižování výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren. Při zpětném pohledu byl tento krok logický, ceny fotovoltaických panelů se v České republice díky posílení koruny a propadu cen komponent snížily na konci roku 2010 ve srovnání s rokem 2006 téměř na polovinu. V důsledku toho se propadly i investiční náklady celých FV elektráren, protože panely v nich tvoří dominantní položku. Na přelomu let 2008 a 2009 však situace tak jasná nebyla, koruna až do února 2009 oslabovala rychleji, než klesaly ceny panelů. Ceny v korunách proto až do prvního čtvrtletí stagnovaly nebo mírně rostly.

16. 11. 2009 - vláda po téměř třech měsících schválila návrh tzv. "malé" novely zákona č. 180/2005 Sb. (dva odstavce). Účinnost novely však byla nastavena v rozporu s předchozím vládním prohlášením až od 1. 1. 2011. Vzhledem k rychlosti, jakou probíhají legislativní změny v současnosti, je zřejmé, že pokud by byla politická vůle, mohl být návrh novely zpracován rychleji, a novela mohla vstoupit v platnost již od 1. 1. 2010. Jednání Poslanecké sněmovny však v té době blokovala ODS. Snížení výkupních cen od 1. 1. 2010 by fotovoltaiku efektivně zabrzdilo. Kterékoli ze současných opatření má na boom fotovoltaiky nulový vliv, u mnohých z nich navíc, díky retroaktivním účinkům, hrozí arbitráže ze strany investorů.

Obrázek: Vývoj kurzu koruny a výkupních cen ve srovnání s Německem

3. 2. 2010 - ČEPS požádal distribuční společnosti o pozastavení vydávání kladných stanovisek k žádostem o připojení fotovoltaických elektráren. Distribuční společnosti obratem vyhověly (ČEPS a distribuční společnosti jsou členy Českého sdružení regulovaných energetických společností ČSRES). Zatímco pro malé instalace na střechách budov to v podstatě znamenalo jejich okamžité zastavení, velké instalace na zemědělské půdě pokračují dále. Firmy, které se specializovaly na malé systémy na střechách, od poloviny roku 2010 zanikají, protože se jim zhroutil trh. Naopak firmy specializované na velké systémy na zemi zaznamenávají rozmach, který bude ukončen nejdříve v březnu 2011. Minimálně od tohoto okamžiku je každé projednávání novely v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu spojeno s negativní kampaní v médiích. (Dez)informace jsou často lživé, například údajné svícení na panely. Jindy přehánějí dopady rozvoje fotovoltaiky a ostatních OZE jak na stabilitu elektrizační soustavy, tak na účty koncových odběratelů. Vina je zcela neoprávněně svalována na Stranu zelených, která však v době schvalování zákona vůbec nebyla v parlamentu a v době projednávání novely už zase nebyla ve vládě. Proto lze těžko považovat za náhodu, že důležitá jednání probíhají v době předvolební kampaně (na jaře do Poslanecké sněmovny a na podzim do Senátu), zatímco v mezidobí (od června do srpna) byl poměrně klid.

16. 2. 2010 - distribuční společnosti pozastavují vydávání souhlasných stanovisek k žádostem o rezervaci výkonu pro fotovoltaické elektrárny.


Pokračování na www.czrea.org

Zdroj: Czech RE Agency

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí