zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bioodpad ze skládek hrozí

18.04.2011
Odpady
Bioodpady
Bioodpad ze skládek hrozí

Z analýzy společnosti AVE CZ, která u nás sváží nejvíce komunálního odpadu, vyplývá, že každý Čech vyprodukuje v průměru již 530 kg odpadu ročně. Toto překvapivé číslo zástupci AVE CZ sdělili novinářům minulý týden. Podle Ministerstva životního prostředí Česko totiž ještě před dvěma roky patřilo v EU k nejmenším producentům této kategorie odpadů s 330 kg na obyvatele ročně.

Proč se ČR tak rychle vyšvihla na průměr Evropské unie (534 kg na hlavu)? AVE CZ má jednoduché vysvětlení: Ministerská čísla se opírají o starší statistické výkazy a nedospělo se k nim podle evropské metodiky. Při výpočtu nelze vycházet jen z množství zbytkového odpadu, ale musí se k němu připočíst například i odpady vykázané v rámci zpětného odběru či zákona o obalech.

V Česku se ročně vyprodukuje přibližně 5,3 mil. tun komunálního odpadu, z nichž asi pětina se recykluje. Do spaloven jde jen 0,8 mil. tun, neboť kapacity současných spaloven nestačí. Zbytek, asi 3,4 mil. tun, končí na skládkách. Mezi nepříznivé vlivy skládek na životní prostředí patří produkce metanového plynu, který vzniká rozkladem bioodpadu jako složky odpadu komunálního a je o celou čtvrtinu škodlivější než oxid uhličitý ze skupiny skleníkových plynů.

Na workshopu FEAD (Evropská federace pro nakládání s odpady a službami pro ochranu životního prostředí) 17. a 18. 3. v Praze potvrdil Jose-Jorge Diaz del Castillo, zástupce Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise, že EU již pomýšlí na to, že by po roce 2020 zakázala ukládání veškerého bioodpadu na skládkách. V některých evropských zemích, třeba v Rakousku, je to však pravidlo už teď.

Východiskem i pro ČR je spalování komunálního odpadu. >>Moderní spalovny vypouštějí výrazně méně emisí než většina tepláren a jiných lokálních energetických zdrojů na tuhá paliva, a obyvatelé z nich získávají teplo a elektřinu,<< vysvětlil jednatel AVE CZ odpadové hospodářství Peter Hodecek. Protože nynější kapacity tuzemských spaloven nestačí, je podle Romana Mužíka, rovněž jednatele stejné firmy, nutné vystavět další moderní spalovny na nejméně 1,2 mil. tun odpadu ročně.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí