zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za nepovolený zábor lesního pozemku dostal vlastník pokutu

18.04.2011
Les
Za nepovolený zábor lesního pozemku dostal vlastník pokutu

ČIŽP uložila vlastníkovi lesa pokutu v celkové výši 450 000 Kč za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích. Porušení lesního zákona se vlastník lesa dopustil tím, že v roce 2009 při stavbě přístupové cesty k sousednímu pozemku, kde probíhala stavba chaty v k.ú. Blaženice na Benešovsku, zabral více lesního pozemku než měl povoleno.

Na základě anonymního podnětu, provedli inspektoři ochrany lesa, na podzim roku 2009 , šetření v k.ú. Blaženice. Při šetření zjistili, že vlastník pozemku provedl při stavbě cesty rozsáhlé terénní úpravy nad rámec schválené dokumentace ke stavebnímu povolení i k územnímu řízení. Dále zabral o 220 metrů čtverečních více lesního pozemku než mu bylo povoleno a terénní práce provedl do hloubky až 4,5 m, tedy o 2 metry více oproti schválené dokumentaci.

Při stanovení výše pokuty ČIŽP přihlédla ke skutečnosti, že vlastník pozemku ohrozil a poškodil životní prostředí v lesích zejména v otázce nepovoleného záboru lesního pozemku, hloubky terénních prací a poškození kořenových systémů stromů. Tímto nezákonným jednáním ohrozil stabilitu poškozených stromů, lesního porostu a svahu. Vzhledem k tomu, že podloží svahu je nestabilní, může dojít, v případě větších dešťů, k sesuvu svahu, vodní erozi a destrukci lesních porostů. Dále došlo k narušení vodního režimu půdy. Snížení hladiny spodní vody a její rychlejší odtok může způsobit vysychání půdy a tím oslabení a úhyn stromů.

Na druhé straně inspekce přihlédla i k tomu, že vlastník s inspekcí komunikoval a byl ochoten zjednat nápravu. Výši sankce považuje ČIŽP za přiměřenou. Vlastník pozemku se odvolal k MŽP, to však potvrdilo rozhodnutí ČIŽP v celém rozsahu. V současné době je rozhodnutí pravomocné.

V roce 2010 provedla ČIŽP celkem 223 kontrol, které se týkaly nepovolených záborů lesní půdy, po celé České republice. Kontroly postihly významným způsobem jak lesy ve vlastnictví státu, tak i majetky měst a obcí a soukromé lesy v rámci obcí s rozšířenou působností. Při těchto kontrolách zjistili inspektoři 285 nedostatků a závad a uložili pokuty v celkové výši 467 000 Kč.

Ivana Awwadová

mluvčí ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí