zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nebezpečný odpad v obývacích pokojích - i tím se zabývá konference v Ženevě

28.04.2011
Chemické látky
Zdraví
Nebezpečný odpad v obývacích pokojích - i tím se zabývá konference v Ženevě

Podložky pod koberce obsahují nebezpečné chemikálie, které ohrožují nervový systém dětí, působí neurotoxicky a reprotoxicky. Ukázala to studie IPEN - Mezinárodní sítě pro eliminaci perzistentních organických látek zveřejněná v těchto dnech při příležitosti 5. konference stran Stockholmské úmluvy v Ženevě. Arnika, která se jednání účastní jako pozorovatel za IPEN (1), koordinovala shromáždění vzorků podložek ze severoamerického a maďarského trhu a jejich akreditované otestování v Ústavu chemie a analýzy potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Výsledky rozboru, který je první svého druhu na světě, jsou o to varovnější, že dokazují přítomnost výrobků obsahujících nebezpečné bromované zpomalovače hoření na evropském trhu. Studie konkrétně poukazuje na rizikovost využívání recyklátu polyuretanové pěny s obsahem toxických PBDEs pro výrobu podložek pod koberce.

Ve 23 z 26 analyzovaných vzorků polyuretanových pěnových podložek pod koberce, pocházejících z Kanady, USA a Maďarska, byly nalezeny polybromované bifenylethery (PBDE) (2) používané jako zpomalovače hoření. Polovina podložek překročila prahový limit Evropské unie pro pentaBDE, stanovující hraniční koncentraci, při které se odpad stává nebezpečným. 12 z 26 podložek by se stalo nebezpečným odpadem také díky vysoké koncentraci oktaBDE.

"Studie upozorňuje na nezanedbatelnou cestu, kterou se mohou zdraví nebezpečné látky dostat do našich domovů a vytvořit prostředí skládky nebezpečných odpadů přímo v našich obývacích pokojích. Takovou cestou je použití materiálu obsahujícího persistentní organické látky pro výrobu podložek pod koberce anebo nábytku. Přestože Stockholmská úmluva nepřipouští recyklaci odpadu s POPs, pro bromované difenylétery byla před dvěma roky udělena výjimka. Jak ukázala studie, které jsme pomohli na svět, byla to chyba a doufáme, že ji tento týden delegáti konference v Ženevě napraví," upozornil RNDr. Jindřich Petrlík, spolupředseda Pracovní skupiny IPENu pro dioxiny, PCB a odpady.

Podložky pod koberce, které jsou vyrobeny z recyklované polyuretanové pěny, lze koupit i na českém trhu. Výsledky laboratorních analýz pro ně zatím nejsou dostupné. Arnika však podá v souvislosti s výsledky zmíněné studie podnět České inspekci životního prostředí.

Studii vydává IPEN v úzké spolupráci s ekologickým sdružením Arnika, které hostí sekretariát Pracovní skupiny IPENu pro dioxiny. Závěry studie jsou zveřejněny při příležitosti zasedání stran Stockholmské úmluvy v Ženevě, které se v těchto dnech účastní IPEN spolu s Arnikou účastní a jejíž signatáři se zavázali eliminovat perzistentní organické polutanty, mezi něž PBDE patří. Vedle České republiky úmluvu přijalo dalších 169 zemí. "IPEN se spolu s Arnikou pokouší zasadit o zastavení udělování výjimek umožňujících recyklaci materiálů obsahujících perzistentní organické polutanty," uvádí RNDr. Jindřich Petrlík z ekologického sdružení Arnika.

Poznámky a další informace:
(1) Arnika hostí koordinační centrum (sekretariát) Pracovní skupiny mezinárodní sítě IPEN pro dioxiny, PCB a odpady. Z této pozice také koordinovala práci na analýze podložek pod koberce anebo v předchozích letech celosvětový monitoring slepičích vajec na přítomnost vysoce nebezpečných perzistentních organických látek. Více informací o mezinárodní spolupráci viz arnika.org
(2) Více informací o polybromovaných difenyléterech (PBDE) najdete na arnika.org
O Stockholmské úmluvě více zde: arnika.org

Kompletní studii k obsahu PBDE v podložkách pod koberce je možné si stáhnout na adrese arnika.org

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí