zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sběr a zpracování elektroodpadu budou v Česku podléhat přísnějším normám

09.05.2011
Zpětný odběr
Sběr a zpracování elektroodpadu budou v Česku podléhat přísnějším normám

Kolektivní systémy zajišťující sběr vyřazených elektrozařízení a zároveň sdružené v mezinárodní asociaci WEEE Forum se rozhodly přijmout přísnější směrnice.

Ty se týkají provozování sběrných míst, dopravy a zpracování elektroodpadu. Zmíněná norma vznikla na základě mezinárodního projektu WEEELABEX za účelem vytvořit jednotné evropské standardy. Na jejím vytváření se podílel i český zástupce - nezisková společnost ASEKOL. Díky přijatým opatřením bude v České republice bezpečněji nakládáno s nebezpečnými látkami a zároveň efektivněji recyklováno staré elektro. Konkrétní podoba standardů WEEELABEX byla poprvé veřejně prezentována dnes na mezinárodní konferenci Zpětný odběr 2011 v Praze.

"Jako jeden z největších kolektivních systémů v ČR cítíme zásadní zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Rozhodnutí přidat se k jednotnému evropskému standardu WEEELABEX navíc vycházelo ze snahy zařadit Českou republiku mezi vyspělé státy, které dbají o bezpečnost v oblasti zacházení s odpadem. Důvodem byla i bližší kooperace při samotném zpracování odpadů, která ve svém důsledku přinese větší efektivitu zpracování elektroodpadu," vysvětluje Jan Vrba, jednatel kolektivního systému ASEKOL a jediný zástupce řídícího výboru projektu WEEELABEX ze zemí střední a východní Evropy.

Norma WEEELABEX se zabývá sběrem, dopravou a zpracováním všech odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a klade důraz na prevenci a zmírnění nepříznivých vlivů sběru a skladování. Cílem je minimalizovat emise, bránit nevhodnému odstraňování OEEZ, jeho nelegální přeshraniční přepravě a v neposlední řadě také přepravě, která, ačkoli je legální, porušuje podmínky standardu. Závazné plnění celého komplexu standardů by mělo být zavedeno nejpozději do konce roku 2013. Nové státy EU mají možnost standardy zavést ještě o rok později. Dlouhý časový horizont je způsoben jednak přísností norem a také množstvím zainteresovaných stran. Implementace změn není starostí pouze kolektivních systémů, ale i jejich dodavatelů - např. dopravců a zpracovatelů.

"Co děláme my, je velmi podobné tomu, o co se také snaží Evropský parlament. Myšlenka jednotných norem v rámci Evropy vznikla již v roce 2002, ale cesta k finální podobě, která spatřila světlo světa tento rok, nebyla jednoduchá. Šlo nám především o vylepšení procesů zacházení s vysloužilými elektrozařízeními, protože v současné době s nimi často není nakládáno způsobem, který by byl ohleduplný k životnímu prostředí. Druhým cílem bylo zvýšení efektivity procesů. Snahou je vytvořit stejné podmínky pro celé fungování trhu," říká generální tajemník organizace WEEE Forum Pascal Leroy.

V praxi by se mělo jednat o následující změny:

  • - nepropustný povrch skladovacích ploch elektroodpadu
  • - vybavení pro zachycování dešťových vod u skladovacích ploch bez zastřešení
  • - zařízení pro chlazení, zařízení s CRT obrazovkou, ploché TV / monitory a zářivky a výbojky musí být chráněny proti povětrnostním vlivům
  • - přechodné skladování zařízení pro chlazení bez ochrany před povětrnostními vlivy je dovoleno maximálně v délce 1 měsíce
  • - maximální množství elektroodpadu na skladě u zpracovatele musí být v souladu se zákonnými požadavky. Kde taková opatření nejsou, skladové zásoby nesmí překročit množství, které může být zpracováno během 6 měsíců
  • - během sběru a dopravy nesmí být elektroodpad smíchán s jinými druhy odpadu ve stejném kontejneru nebo nádobě. Zařízení s CRT obrazovkou a ploché TV a monitory (LCD, plazma) musí být udržovány v odděleném odpadním toku
  • - v průběhu nakládání, dopravy a skladování elektroodpadu musí být pozornost věnována např. zabránění poškození chladicího systému u zařízení pro chlazení či zamezení rozbití zařízení s CRT obrazovkou vedoucímu k příp. úniku luminoforu
  • - není dovoleno nekontrolované vysypávání zařízení s CRT obrazovkou, plochých TV a monitorů, zařízení pro chlazení a zářivek, výbojek z kontejnerů


Konference zpětný odběr


Pořádaná v Praze každé dva roky od roku 2007. Jejím účelem je komplexně a aktuálně reflektovat dění v oblasti zpětného odběru elektroodpadu v ČR a EU. Je příležitostí pro setkání předních odborníků na odpadovou problematiku. Obsahem konference jsou odborné přednášky, semináře a prezentace z oblasti zpětného odběru. Mezi aktivními účastníky i hosty jsou zástupci jednotlivých kolektivních systémů z domova i ze zahraničí, zástupci MŽP ČR, kontrolních orgánů, WEEE Fóra, výrobců/dovozců, zpracovatelů, posledních prodejců a dalších.

TZ ASEKOL, s.r.o.: Československého exilu 2062/8, Praha 4, ředitelka komunikace a PR: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173, www.asekol.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí