zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Osvícení ministra Kocourka

11.05.2011
Solární energie
Osvícení ministra Kocourka

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek dnes předkládá vládě návrh zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, který ve skutečnosti jejich rozvoj omezuje

Energie Slunce
Slunce se svou životodárnou energií zde bylo o pět miliard let dříve, než se na Zemi objevil první člověk. Po celou tu dobu Slunce ohřívá povrch oceánů, přičemž vypařuje vodu a zároveň pohání vítr, aby přemístil mraky nad pevninu, kde v podobě životodárného deště voda spadne na zemský povrch. Voda a sluneční záření jsou nutnými podmínkami pro růst biomasy. Slunce je tak zdrojem v podstatě veškeré obnovitelné energie. Jedině díky energii ze Slunce život na Zemi vznikl a je udržován.

Slunce - jediný bezpečný fúzní reaktor, který je lidstvu k dispozici - poskytuje 15000krát více energie, než naše civilizace spotřebovává z fosilních a jaderných zdrojů. Na rozdíl od těchto zdrojů, jejichž zásoby jsou odhadovány na desítky, nejvýše stovky let, bude Slunce dodávat svou energii nejméně dalších pět miliard let. Přestože v současnosti je z obrovského energetického potenciálu Slunce využíván pouze nepatrný zlomek, do budoucna lze obnovitelnou energií pokrýt veškeré potřeby lidstva.

Již v současnosti existují zcela nezávislé domy, obce a části měst, které pokrývají celou svou spotřebu jen z energie Slunce ve všech jejich dostupných formách. Podobného cíle hodlá dosáhnout např. kdysi chudá spolková země Burgenland v Rakousku, která se ze současných 60% během necelých tří let dopracuje ke 100 % elektřiny z regionálních obnovitelných zdrojů. V některých spolkových zemích Německa se podíl obnovitelné elektřiny v síti pohybuje kolem 40 až 50%. Podle nejnovějších studií je větrný potenciál Německa 65 % bez elektráren v moři. V německých a rakouských studiích se počítá v budoucnu s přibližně 30% elektřiny z fotovoltaiky.

Slunce osvítilo ministra Kocourka
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek byl dnes osvícen mimořádnou dávkou slunečního záření. Pokud se chtěl ministr před působením energie Slunce ukrýt, byla energie akumulována do stěn jeho pracovny, odkud ji obdrží dodatečně. Tento bezplatný energetický bonus může ministr využít, aby se zasadil o:

- zveřejnění pravdivých informací o skutečných celospolečenských nákladech špinavých fosilních a jaderných elektráren a pozitivních přínosech obnovitelných zdrojů
- prioritní podporu zejména malých lokálních výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, které mohou jejich vlastníkům ušetřit významnou část nákladů na energie
- zavedení praxe obvyklé podle normy EN 50438 ve většině států Evropské unie, kde pro paralelní provoz s elektrizační soustavou postačuje u zdrojů s výkonem do 3,68 kW oznámení jejich provozovatele, distribuční společnost je povinna zdroj připojit
- zrušení nezákonného a v současnosti i zbytečného stop-stavu na připojování nových větrných elektráren a malých fotovoltaických systémů
- zrušení solární daně a dalších retroaktivních opatření dříve, než je zruší Ústavní soud
- omezení kontroly energetiky ze strany státu jen na velké zdroje nad 20 MW
- podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů na stejném principu jako je současná podpora výroby elektřiny
- zrušení spoluspalování biomasy s uhlím, při němž většina energie vyletí chladicími věžemi
- zachování podpory malých ostrovních systémů, které umožňují zajistit elektřinu v místech vzdálených od elektrizační soustavy
- energetiku postavenou primárně na místně dostupných obnovitelných zdrojích, což je cíl, ke kterému směřují ostatní státy Evropské unie
- důsledné konzultování připravované legislativy a Státní energetické koncepce již v raných fázích s českými i zahraničními odborníky zastupujícími obnovitelné zdroje energie
- vytvoření rovných podmínek pro všechny zdroje energie

"Pan ministr by se mohl zasadit o vytvoření rovných podmínek pro všechny zdroje energie založením Fakulty větrné energetiky, Fakulty fotovoltaiky, Fakulty energetického využití biomasy, Fakulty geotermální energetiky a Fakulty vodní energetiky, případně i Fakulty energetických úspor, podobně jako již desítky let existuje Fakulta jaderné energetiky. Uvedené fakulty by mohly všechny být součástí nově založené Vysoké školy obnovitelných zdrojů energie, podobně jako existuje Vysoká škola báňská," navrhuje s úsměvem Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. z pořádající neziskové organizace Czech RE Agency, o. p. s.

"Pokud budou o čistých obnovitelných zdrojích energie rozhodovat odborníci na fosilní a jaderné zdroje, můžeme očekávat podobné výsledky, jako když o osudu Národního parku Šumava namísto biologů rozhoduje filosof a politický ekonom vystudovaný za socialismu," vysvětluje RNDr. Jan Piňos.
"Spravedlivou, mírovou a ekologicky udržitelnou budoucnost lidstva je možno postavit jedině na obnovitelných zdrojích energie. Bylo by chybou, kdyby Česká republika zůstala stranou toho vývoje," dodává Ing. Milan Smrž.

Evropské dny Slunce

Evropské dny Slunce jsou v mnoha státech Evropské unie již tradiční akcí na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. V 17 evropských zemích proběhlo v loňském roce na 6600 osvětových akcí pro veřejnost. Letos poprvé se uskuteční Evropské dny Slunce také v České republice. Od 2. Května již proběhly desítky akcí, demonstrujících různé možnosti využití sluneční energie:
- dny otevřených dveří na objektech, kde jsou úspěšně využívány obnovitelné zdroje energie, jedná se o rodinné domy, školy, firmy, ale třeba i Národní divadlo
- pouliční výstavy - instalace solárních technologií a informační stánky
- výlety solární lodí
- odborné technické semináře, přednášky na školách a besedy pro veřejnost
- promítání filmů s tématikou obnovitelné energie.

Aktuální program na www.evropskednyslunce.cz je průběžně doplňován a upřesňován. Informace o zahraničních akcích lze získat na www.solardays.eu.

Evropské dny Slunce v České republice koordinuje Czech RE Agency, o.p.s - nestátní nezisková organizace, která propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost. Na organizaci se podílejí: Česká fotovoltaická průmyslová asociace, Eurosolar CZ a Liga ekologických alternativ.

Čestnou záštitu nad Evropskými dny Slunce v ČR převzalo Národní divadlo, které získalo již řadu ocenění za využívání energeticky úsporných technologií a obnovitelných zdrojů.

"Evropské dny Slunce přicházejí do České republiky v situaci, kdy politické špičky stahují před Sluncem závěsy a žaluzie," prohlásil RNDr. Jan Piňos, manažer Evropských dnů Slunce v České republice, na tiskové konferenci v Národním divadle 2. května a pokračoval: "Věříme, že síla Slunce, tohoto neomezeného zdroje energie, je tak velká, že osvítí i místní politiky a úředníky - snaha ukrýt se před jeho energií je marná."

Czech RE Agency prosazuje obnovitelné zdroje, úspory energie a trvalou udržitelnost.

Kontakty:
RNDr. Jan Piňos, koordinátor Evropských dnů Slunce v ČR, Czech RE Agency, 720 552 888, jan@czrea.org
Ing. Bronislav Bechník, Czech RE Agency, 602 771 371, bronislav@czrea.org
Ing. Milan Smrž, Eurosolar CZ, 222 314 399, milan.smrz@eurosolar.cz
Mgr. Pavel Doucha, AK Šikola, 608 873 437, pavel.doucha@aksikola.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí