zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Klíčové trhy a obory pro český export v prioritních zemích

19.05.2011
Obecné
Klíčové trhy a obory pro český export v prioritních zemích

Prakticky u všech vybraných zemí najdeme jako jeden z klíčových oborů životní prostředí...

Koncept prioritních zemí, které patří ke klíčovým a tradičním obchodním partnerům s významným exportním potenciálem pro ČR, je nedílnou součástí "Aktualizace Exportní strategie ČR na období 2006 až 2010 na rok 2011".

Výběr prioritních zemí vznikl v úzké spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy a byl podložen makroekonomickými kritérii, názory podnikatelů a podnikatelských organizací a vyjádřením státní správy a rovněž doporučen Českou radou pro obchod a investice.

Řídí se následujícími principy:

  • Koncept prioritních zemí určuje 12 zemí zvýšeného významu, jejichž seznam je pravidelně aktualizován. Výběr těchto prioritních zemí je podložen makroekonomickými kritérii (váha 58 %), názory podnikatelů a podnikatelských organizací (z hlediska;potenciálu trhu země a jeho saturace, váha 30 %) a vyjádřením státní správy (váha 12 %).
  • Do výčtu prioritních zemí aktuálně patří: Brazílie, Čína, Egypt, Indie, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam.

Systém podpory vývozu do prioritních zemí je založen na efektivním využívání administrativních kapacit tak, aby byl zajištěn maximální soulad aktivit státní správy a podnikatelské sféry. To je samozřejmě podmíněno intenzívním sdílením informací. Ministerstvo průmyslu a obchodu zastřešuje systém komunikace s podnikatelskou sférou a koordinaci plánování proexportních aktivit směřovaných na trhy prioritních zemí, ať již jsou organizovány v dané zemi, nebo v ČR.

Pro každou prioritní zemi byly vytvořeny expertní týmy, které zahrnují e -mailový adresář odborníků na konkrétní prioritní zemi. Tito experti se vzájemně informují a vyjadřují se k připravovaným akcím, týkajících se jednotlivých teritorií, které mohou pozitivně působit na podporu českého vývozu a služeb. Ze strany státní správy jsou hlavními administrátory komunikace uvnitř týmu teritoriální pracovníci Sekce zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Do expertních týmů byli přizváni též zástupci ministerstev zahraničních věcí (MZV), financí (MF), zemědělství (MZe), dopravy (MD), agentury CzechTourism, ČEB i některých dalších státních institucí. Zapojeny jsou rovněž pracovníci zastupitelských úřadů a generálních konzulátů České republiky v zahraničí pověření ekonomickou agendou a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Za podnikatelskou sféru nominovali své kontaktní osoby Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a dále přes třicet vývozních aliancí a oborových svazů a asociací.

Hlavním úkolem jednotlivých expertních týmů je projednávání návrhů plánů nejvýznamnějších proexportních akcí v průběhu roku a dalších konkrétních událostí v teritoriu majících vliv na obchodní výměnu zboží a služeb. Jsou tak posíleny možnosti podnikatelské sféry předkládat vyjádření a návrhy konkrétních opatření a akcí. Cílem je především skloubit připravované akce a dosáhnout žádoucího multiplikačního efektu a rovněž zabránit vzniku situací, kdy by jednotlivé státní orgány či podnikatelská sdružení organizovaly akce separátně a nekoordinovaně.

Návrhy nejvýznamnějších proexportních akcí jsou volně přístupné na oficiálním portále pro podnikání a export BusinessInfo.cz (Brazílie, Čína, Egypt, Indie, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam). Podrobnosti o jednotlivých akcích jsou uvedeny v tzv. kartách proexportních akcí, které jsou též uvedeny na BusinessInfo.cz a umožňují tak českým podnikatelům např. přímo kontaktovat organizátory akcí nebo přímo získat potřebné informace, včetně termínů pro podávání přihlášek.

V budoucnosti bude zváženo rozšíření tohoto systému v modifikované podobě také na další teritoria.

V přílohách ke stažení jsou uvedeny perspektivní obory pro vývoz do jednotlivých zemí a současně pro názornost souhrnná mapa oborových příležitostí, která bude postupně aktualizována.

Zdroj: MPO

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí