zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Státní fond životního prostředí zintenzivnil kontroly programu Zelená úsporám

19.05.2011
Dotace
Státní fond životního prostředí zintenzivnil kontroly programu Zelená úsporám

Státní fond životního prostředí ČR po vyhlášení ministra životního prostředí Tomáše Chalupy o dalším postupu v programu Zelená úsporám zvýšil počty kontrol plnění jednotlivých žádostí o dotaci.

Provádění kontrol je součástí smluv s kupci emisních kreditů a má prokázat, že žadatelé svými realizacemi opravdu dosáhli úspory energií. Jsou také současně jednou z podmínek závěrečné bilance celého programu. Dosud uskutečněné kontroly upozornily na stavební projekty, které kromě drobných pochybení vykazují i známky možného podvodu. Tyto bude fond řešit jak ve spolupráci s příjemci dotací, tak ve spolupráci s finančním úřadem či orgány činnými v trestním řízení.

Kontroly využívání státní dotace z programu Zelená úsporám fond zintenzivnil před několika týdny. Došlo k sestavení kontrolních týmů, které provedou do příštího roku několik tisíc kontrol. "Již od počátku letošního roku počítáme s tím, že se bude tým postupně posilovat. V kontrolách jde především o to, abychom zjistili, že dotace byly opravdu vynaloženy na úspory energií a provedení těchto opatření je v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Žadatelé, kteří realizace provedli dle projektů, se výsledku kontrol nemusejí obávat. V opačném případě hrozí žadatelům částečné či úplné krácení dotace. Tímto bych ráda vyzvala všechny žadatele, aby věnovali velkou pozornost při provádění opatření a pečlivě si kontrolovali, zda realizované úpravy plně souhlasí s projektem," říká prozatímní ředitelka fondu Radka Bučilová.

Již po provedení několika desítek kontrol lze pochybení rozdělit do několika stupňů závažnosti. "Výsledky jsou různého stupně závažnosti. Od drobných přehlednutí, která lze řešit úpravou nebo doplněním, až po různá podezření z manipulace v projektu nebo tepelně technickém posouzení," dodává Radka Bučilová. Takto závažná pochybení podle vedení fondu vykazují známky možného podvodu.

Příklady nejčastějších závažných pochybení

- žadatel předložil faktury, které byly označeny jako zaplacené bez toho, aby se tak stalo,

- žadatel evidentně provedl celé opatření před datem, které je stanoveno jako rozhodné, tj. před 1. 4. 2009 a hrubě zkreslil údaje o skutečném termínu realizace opatření,

- žadatel uskutečnil opatření v jiném rozsahu, než v kterém mělo být provedeno dle žádosti a jejích podkladů a v dalších obdobných situacích.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa chce po provedení většího počtu kontrol a podle jejich výsledků a závažností rozhodnout o dalším postupu v řešení nejzávažnějších deliktů. Tyto podle něj nelze tolerovat na úkor řádně provedených projektů a jejich seriózních žadatelů. "Pokud budou některé projekty vykazovat známky podvodu, pak musíme tyto důsledně řešit s orgány činnými v trestním řízení," říká ministr Tomáš Chalupa.

Státní fond životního prostředí bude při řízení o špatně provedených projektech nebo podvodech postupovat přesně v souladu se správním řádem a příslušným zákonem. Získané peníze z kontrol budou využity na uspokojení současných žadatelů (rodinných domů a obytných budov) a dále případně i na veřejné budovy. "Kontroly jsou jedním ze čtyř pilířů dofinancování chybějícího rozpočtu," doplňuje ministr Tomáš Chalupa.

Kontakty

Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR

lenka.brandtova@sfzp.cz

www.sfzp.cz, www.zelenausporam.cz

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí