zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Záchranná výzva stále v plánu

23.05.2011
Urbánní ekologie
Záchranná výzva stále v plánu

Sankce ze strany Evropské komise (EK) Česku aktuálně nehrozí...

Byť z celkem 633 aglomerací s více než 2000 ekvivalentních obyvatel (EO), které měly do konce roku 2010 dostát požadavkům Směrnice Rady č. 91/271/EHS na kvalitu městských odpadních vod před jejich vypouštěním do vodotečí, tyto parametry splnilo jen 395 aglomerací.

Pravda, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí (MŽP) Mgr. Michaela Jendeková vysvětlila, že uvedená čísla se opírají o data vztahující se k investiční přípravě ke konci roku 2010 a že údaje o konkrétním stavu plnění směrnice podle skutečného vypouštění hlavních znečišťujících látek ověřeného na základě podkladů majetkové a provozní evidence kanalizací za roky 2008 a 2009 měly být k mání koncem dubna (tedy po naší redakční uzávěrce). Údaje za rok 2010 o objemu vypouštěného znečištění budou známy až letos ve druhém pololetí.

PŘÍPADNÉ SANKCE? NEJDŘÍVE V ROCE 2013

Přechodné období, které si Česko vyjednalo pro implementaci evropské směrnice, skončilo 31. 12. 2010 a ani celá ČR, ani jediná aglomerace teď už nemají žádnou výjimku. EK bude plnění přechodného období vyhodnocovat standardně. Jak mluvčí MŽP poznamenala, v praxi to znamená, že bude-li ČR v letošním reportu muset přiznat nesplnění požadavků daných směrnicí, Brusel zahájí s naší zemí řízení o porušení smlouvy a postoupí případ Evropskému soudnímu dvoru (ESD). Po jeho rozhodnutí, které by bylo možné očekávat během roku 2013 (ale samo o sobě nepředstavuje udělení finanční pokuty), EK opět posoudí stav naplnění požadavků - a při přetrvávajícím nesouladu dojde k návrhu na udělení sankce. Její výši může pozitivně ovlivnit pokrok, kterého česká strana mezitím dosáhne při plnění požadavků směrnice.

Mgr. Michaela Jendeková rovněž připomněla, že některá města sice disponují dosud platným vodoprávním povolením k vypouštění odpadních vod na limity neodpovídající směrnici a naší legislativě, ale to jim už neposkytuje >>ochranu<< ani výjimku z přechodného období. Problematické jsou podle mluvčí i provozní smlouvy a tzv. oddělitelnost infrastruktury u dotací, poskytovaných z OP Životní prostředí (tedy z evropských fondů), kde přes 40 projektů není stále dořešeno.

STÁT POMÁHÁ, ALE SNAŽIT SE MUSÍ I JEDNOTLIVÉ AGLOMERACE

>>Z největších měst, u nichž problémy přetrvávají, lze uvést třeba hl. m. Prahu či Ostravu,<< řekla mluvčí. A dodala: >>Města, která si ještě ani letos v lednu neujasnila vlastní přístup k plnění požadavků směrnice, jsme oslovili individuálně. Z pozice státní správy je však obtížné nabídnout jim víc, než nyní nabízejí dotační programy SFŽP a Ministerstva zemědělství. Řada otázek souvisí také s postojem EK k jednotlivým projektům. Například řada jednání na úrovni expertů komise i s jejími úředníky se stále vede k formě rekonstrukce ÚČOV Praha, která je z hlediska plnění přechodného období i podílu na financování klíčová. Naše pomoc aglomeracím je především v rovině administrativní přípravy žádosti, kde mohou počítat s tím, že jejich řešení budou považována za vysoce prioritní. Stále však platí, že tato města se musí snažit především sama, aby dostála závazkům, které evropská legislativa stanoví, a samozřejmě aby připravila kvalitní projekty, které bude možné podpořit.<<

Projekty >>v realizaci<< mohou počítat s původní výší podpory - ovšem dodrží-li podmínky pro čerpání dotace. >>Aktuální stav čerpání OPŽP na výši jejich podpory nemá vliv,<< zdůraznila mluvčí. Potvrdila, že v rámci OPŽP se dlouhodobě počítá s tzv. záchrannou výzvou pro města, jež musí plnit požadavky evropské směrnice.

Jak Česko plní evropskou směrnici o čištění městských odpadních vod

V ČR se nachází 633 aglomerací s více než 2000 EO (z nich 157 aglomerací je nad 10 000 EO). Ke konci roku 2010 byl stav plnění směrnice Rady č. 91/271/EHS, která stanoví požadavky na kvalitu městských odpadních vod před jejich vypouštěním do vodotečí, ze strany těchto aglomerací následující:

395 aglomerací - splněno;

59 aglomerací - projekt se uskutečňuje;

141 aglomerací - realizace projektu měla být zahájena ještě do konce roku 2010;

29 aglomerací - realizace projektu má být zahájena letos, přičemž existuje dostatečná investorská příprava;

9 aglomerací - investorská příprava není dostatečná (podle podkladů z ledna 2011) a není zajištěno financování (včetně ÚČOV Praha).

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí