zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čistírny odpadních vod i v menších sídlech

26.05.2011
Voda
Urbánní ekologie
Čistírny odpadních vod i v menších sídlech

Mnohé malé obce hledají odpověď na otázku, jak naložit s odpadními vodami. V obci vybavené kanalizací bez čistírny odpadních vod (ČOV) to lze řešit výstavbou čistírny či připojením na ČOV v blízké obci. Každý investor, zejména každý projektant, by však měl věděti, že pro výběr ČOV jsou rozhodující místní podmínky, hlavně typ a stav kanalizace.

Malé venkovské obce nejvíce tíží způsob financování takového projektu. Řešením mohou být evropské dotace, byť nepokryjí veškeré výdaje. Ušetřit lze ve výběrovém řízení volbou vhodných dodavatelů projektu, realizační firmy a provozovatele vodárenské infrastruktury. Na projekt může obec obdržet dotaci SFŽP v rozmezí 80-85 % rozpočtovaných nákladů stavby (RN) či Ministerstva zemědělství v rozmezí 40-60 % RN.

Příkladem využití strukturálních fondů je výstavba ČOV a kanalizace v Konici poblíž Prostějova, kterou uskutečnilo sdružení firem INSTA CZ s. r. o. a SKANSKA a. s. Stavba spočívala ve vybudování biologicko-mechanické čistírny odpadních vod pro 3400 ekvivalentních obyvatel (EO) a splaškové kanalizace v celkové délce více než 8400 m. Po dokončení projektu se obyvatelé Konice postupně připojí na kanalizaci. Za vypouštěné odpadní vody a jejich likvidaci budou hradit stočné, které bude pokrývat náklady spojené s provozováním kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

Řešení spočívající v individuálním nakládání s odpadními vodami z jednotlivých nemovitostí není v současné době nejvhodnější kvůli obtížné faktické vymahatelnosti dodržování přísných požadavků na tyto systémy. Toto řešení navíc nebere v potaz možnost, že by v malé obci časem nastal větší stavební rozvoj. Při volbě je však vždy nutné brát ohled na hustotu osídlení a lokalitu dané obce.

SERVIS KANALIZACE

Pro bezproblémový chod kanalizace je důležitý odpovídající servis. Ten zahrnuje jak pravidelnou revizi, tak preventivní čištění. Při havárii či snížení funkčnosti kanalizační soustavy je vhodné kontaktovat odbornou firmu.

Monitoring kanalizace pomáhá včas odhalit případné problémy. Záznamy z revize poskytnou přehled o skutečném stavu kanalizace a jejích nedostatcích, pomáhají lokalizovat poruchy, napojení, křížení. O tato zjištění se lze rovněž opřít při jednáních s dodavateli či s orgány státní správy v rámci kolaudace projektu.

Opravou kanalizace a výstavbou ČOV ¨dochází při co možná nejnižších nákladech ke zlepšení stavu vody a pro obce se snižuje i riziko pokut za porušování stanovených povinností.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí