zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SOUTĚŽ SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ ROKU

01.06.2011
Obecné
Příroda
Voda
Zemědělství
Chráněná území
Les
Urbánní ekologie
SOUTĚŽ SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ ROKU

Již pátým rokem vyhlašuje Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pozemkových úprav soutěž Společné zařízení roku.

Hlavním cílem této soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. V soutěži se vyhlašuje hned několik titulů. Hlavní titul je vyhlašován v návaznosti na odborné hodnocení, avšak letos již po druhé bude vyhlášen titul cena veřejnosti!
V termínu 1. 6. - 31. 7. 2011 se můžete zúčastnit veřejného hlasování
v soutěži společné zařízení roku i VY.
Jeden vylosovaný hlasující obdrží poukaz na nákup biopotravin v hodnotě 3000 Kč!
Více informací o soutěži naleznete na www.spolecnezarizeni.eagri.cz
CO JSOU SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ?
S ohledem na revitalizaci krajiny představuje významnou součást pozemkových úprav tzv. plán společných zařízení.
Mezi společná zařízení patří zejména

  • opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy a podobně,
  • protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně,
  • vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a podobně,
  • opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability krajiny jako místní územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a s tím související terénní úpravy a podobně.

uprava

Titulek: Cesty a územní systém ekologické stability v k. ú. Skřípov
Cena ministra zemědělství 2010
1. místo v kategorii opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí v roce 2010
Pozemkový úřad Prostějov
uprava
Titulek: Polní cesta spojující obce Jahodov a Dlouhá Ves
2. místo v kategorii zpřístupnění pozemků v roce 2010
Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí